English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905816
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA
· TENDERI -> JAVNE NABAVKE
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
· REALIZACIJA UGOVORA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke / UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA


2022. GODINAUGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (REDOVNE SJEČE U 2021. GODINI)PODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 54a

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica, odjeljenje 101a

- Gazdinska jedinica Voloder II, odjeljenje 71a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 5ab


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Crni vrh, odjeljenje 39a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 94a


PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Štitovo, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Štitovo, odjeljenje 41a
2021. GODINAUGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI AUKCIJSKOM PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU - SANITARNA SJEČA DRVNE MASE IZ 2021. GODINEPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kovač, odjeljenje 1a

- Gazdinska jedinica Kovač, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Kovač, odjeljenje 3a

- Gazdinska jedinica Maočnica, odjeljenje 101

- Gazdinska jedinica Obzir-Buren, odjeljenje 36a

- Gazdinska jedinica Obzir-Buren, odjeljenje 41a

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica, odjeljenje 53a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenja 7a, 8a, 13a, 14a, 15ab i 18ab


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Vučje, odjeljenja 40a, 41ab, 42abc, 43a i 44ab


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Duga-Crnovrh, odjeljenja 9a, 19a, 37a, 38a i 42a i G.J. Zla Gora, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenja 3b, 41a, 43a, 46b i 48a; G.J. Zla Gora, odjeljenje 15a; GJ. Bijele Gora, odjeljenja 52a i 64a i G.J. Javorak-Vojnik, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Župa-Štitovo, odjeljenje 118a
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2021. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kovač, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Kovač, odjeljenje 32a

- Gazdinska jedinica Kovač, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 131ab

- Gazdinska jedinica Maočnica, odjeljenje 78a

- Gazdinska jedinica Maočnica, odjeljenje 79a

- Gazdinska jedinica Maočnica, odjeljenje 93a

- Gazdinska jedinica Obzir-Buren, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Obzir-Buren, odjeljenje 63a

- Gazdinska jedinica Otilovići-Obarde, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 11a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 59a

- Gazdinska jedinica Potkovač, odjeljenje 20abc

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica, odjeljenje 104a

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica, odjeljenje 153a

- Gazdinska jedinica Vezišnica, odjeljenje 53a

- Gazdinska jedinica Vezišnica, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Vezišnica, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Vezišnica, odjeljenje 59a

- Gazdinska jedinica Vezišnica, odjeljenje 87a

- Gazdinska jedinica Voloder II, odjeljenje 67a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 53a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 59a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 60a

- Gazdinska jedinica Baćko-Besničke šume, odjeljenje 65a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 83ab

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 2b

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 17ab

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 25a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 28a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 74a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 42ab

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 43a


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Crni vrh-Rujišta, odjeljenje 43a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 42ab


PODRUČNA JEDINICA ANDRIJEVICA:

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 22a


PODRUČNA JEDINICA PETNJICA:

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 62a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 86a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 90ac


PODRUČNA JEDINICA PLAV:

- Gazdinska jedinica Babina Gora-Vaganica, odjeljenje 57b

- Gazdinska jedinica Babina Gora-Vaganica, odjeljenje 59a

- Gazdinska jedinica Babina Gora-Vaganica, odjeljenje 60a


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 11a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 31a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 39a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 40a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Planina Pivska, odjeljenje 13a

- Gazdinska jedinica Planina Pivska, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Planina Pivska, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 39ab

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 40a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 44a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 12a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 25a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 1a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 12a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 48a


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 54a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 16ab

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 33b

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 34ab

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 37ab

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Vučje, odjeljenje 80a

- Gazdinska jedinica Vučje, odjeljenje 81ab

- Gazdinska jedinica Vučje, odjeljenje 83a


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Mjedanica-Lisa, odjeljenje 6a


PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Prekornica, odjeljenje 51a


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 23b

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 94ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 95ab
2020. GODINAUGOVORI O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA NA LAGERU PUTEM AUKCIJE U 2020. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Trasa 400 KW dalekovoda Čevo-Pljevlja, Gazdinska jedinica Tara-Kosanica (Partija 1)

- Trasa 400 KW dalekovoda Čevo-Pljevlja, Gazdinska jedinica Tara-Kosanica (Partija 2)

- Trasa 400 KW dalekovoda Čevo-Pljevlja, Gazdinska jedinica Jugoštica (Partija 3)

- Trasa puta Glibaći-Bobovo - 2

- Trasa puta Glibaći-Bobovo - 1

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica

- Gazdinska jedinica Ljubišnja


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Trasa 400 KW dalekovoda Čevo-Pljevlja - Partija 1 - 2

- Trasa 400 KW dalekovoda Čevo-Pljevlja - Partija 1 - 1

- Trasa 35 KW dalekovoda Vrbnica-Goransko - Partija 2


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Trasa dalekovoda Bar-Boljare i trasa skijališta "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600" - Partija 2


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Trasa 400 KW dalekovoda Čevo-Pljevlja - Partija 3
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI AUKCIJSKOM PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU - SANITARNA SJEČA DRVNE MASE IZ 2020. GODINEPODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 37a i 63a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 71a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 105a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenja 4a,5a i 16a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenja 6a,105a i 107a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 7a,8a i 45a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 32a,38a i 39a

- Gazdinska jedinica Župa pivska, odjeljenje 75a,76a,91a i 93a

- Gazdinska jedinica Župa pivska, odjeljenje 77a i 94a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 20,26,32,34,36,37,39,43,48,49,50,51,57,86,89

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 38

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 34

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 35,37,43 i 45

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 38 i 39

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 41 i 42


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Skrivena, odjeljenje 15a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Zla gora, odjeljenja 1a i 2a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Duga-Crnovrh, odjeljenja 9a,19a i 42

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik, odjeljenja 14a i 23a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenja 3a,33a,43a i 46a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Crnja Ibarac, odjeljenja 11a,12a i 16a

- Gazdinska jedinica Crnja Ibarac, odjeljenja 5a i 9a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenja 54a i 55a
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2020. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 17ab

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 43a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 49a

- Gazdinska jedinica Kraljeva Gora-Bunetina, odjeljenje 10a

- Gazdinska jedinica Kraljeva Gora-Bunetina, odjeljenje 11a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 50a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 68a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 69a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 71a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 72a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 93a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 58a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 27a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 74a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 86a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 93a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 39a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 55a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 15ab

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 71a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 73a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 76a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 77a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 55a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 56ab

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 13a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 26a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 63a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 70a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 73a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 90a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 5b

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 62b

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 25a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 25dc

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 28a


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 52ab

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 84b


PODRUČNA JEDINICA PETNJICA:

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 72a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 89a


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 3a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 10a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 21a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 60a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 68a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 69a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 70a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 41a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 43a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 112a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 121a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 122a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 11ab

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 59a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 84ab

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 85a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 21a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 52a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 53a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 11a


PODRUČNA JEDINICA ŠAVNIK:

- Gazdinska jedinica Bijela-Vojnik, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Bijela-Vojnik, odjeljenje 17a


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Pčinja-Pješčanica, odjeljenje 45b

- Gazdinska jedinica Vučje, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Vučje, odjeljenje 38a


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 50a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 79a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 75a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 77a


PODRUČNA JEDINICA MOJKOVAC:

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 3a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 11a


PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Prekornica, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Štitovo, odjeljenje 1a


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 78a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 79b

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 80b

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 81ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 82ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 83ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 84ab


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 24a

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 25c

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Somina, odjeljenje 47a2019. GODINAUGOVORI O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA NA LAGERU PUTEM AUKCIJE U 2019. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Ljubišnja - Aukcija 1

- Gazdinska jedinica Ljubišnja - Aukcija 2

- Trasa 400KV dalekovoda Čevo-Pljevlja


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Vojnik-Brezna - Aukcija 1

- Gazdinska jedinica Vojnik-Brezna - Aukcija 2


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Tepačke šume - Aukcija 1

- Gazdinska jedinica Tepačke šume - Aukcija 2


PODRUČNA JEDINICA ŠAVNIK:

- Gazdinska jedinica Bukovica - Aukcija 1

- Gazdinska jedinica Bukovica - Aukcija 2

- Gazdinska jedinica Bukovica - Aukcija 3


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Mušovića rijeka


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik - Aukcija 1

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik - Aukcija 2
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI AUKCIJSKOM PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU - SANITARNA SJEČA DRVNE MASE IZ 2019. GODINEPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 13a, 60a i 61a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 18ab, 76a i 77/78a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 30ab, 36a, 42a, 74a i 75a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 45a, 52a, 69a, 71a i 79a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 110a, 111a, 113a, 120a i 131a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Ljubišnja, odjeljenje 54a

- Gazdinska jedinica Tara-Kosanica, odjeljenje 122a

- Gazdinska jedinica Voloder II, odjeljenje 25a i 26a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 21b i 64a

- Gazdinska jedinica Duga-Crnovrh, odjeljenje 38a i 97a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenje 17a i 97a

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik, odjeljenje 13b, 15a i 23a

- Gazdinska jedinica Župa-Štitovo, odjeljenje 96a, 97a, 98a, 101a, 102a, 103a, 108a, 110a, 111a, 121a, 122a, 124a i 149a
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2019. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 21a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 25ab

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 26a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 27a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 28a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 29a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 84a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 35a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 21ab

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 25a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 25b

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 39a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 50a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 82a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 87a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 88ab

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 25a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 49a

- Gazdinska jedinica Balotićke šume, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 34b

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac, odjeljenje 70a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 11ab

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 17ab

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 46

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 54

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 32b

- Gazdinska jedinica Paučinske šume, odjeljenje 55a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 13a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 13b

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 22a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 30a


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 63abc

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 69a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 72abc

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 94a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 95a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 99a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 100a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 101a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 102a


PODRUČNA JEDINICA ANDRIJEVICA:

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 9a


PODRUČNA JEDINICA PETNJICA:

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 87a


PODRUČNA JEDINICA PLAV:

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica, odjeljenje 51


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 22a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 24a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 32a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 62a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 63a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 36a

- Gazdinska jedinica Piva-Komarnica, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Piva-Komarnica, odjeljenje 83a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 21a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 42a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 91a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 75a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 77a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 80a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 41a


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 24a

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 54b


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 85a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 86a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 87a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 88a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 78a


PODRUČNA JEDINICA MOJKOVAC:

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 32a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 74a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 76a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 77a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 78a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 86a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 22ab

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 23a


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 66abc

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 69a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 72a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 73ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 74ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 75ab

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 24ab

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 26b

2018. GODINAUGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI AUKCIJSKOM PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA), U 2018. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 10a, 26a, 26b, 46a, 55a, 78a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 56ab, 66a, 68a

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka, odjeljenje 77a, 77b, 87a, 88a


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 4a, 5a, 13a, 33a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 11a, 64a, 71a, 72a, 73a, 74a, 112a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 36a, 41a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 38a, 59a, 48a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 42a, 53a, 51a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 60a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 63a

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik, odjeljenje 70a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 21a, 24a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 82a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 5a, 18a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 7a, 8a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 9b, 16a, 19a, 20a, 30a, 31a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 1a, 3a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 34a, 37a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 35a, 46a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 48a, 49a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 50a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 53a, 54a


PODRUČNA JEDINICA PETNJICA:

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 50b, 62a


PODRUČNA JEDINICA PLAV:

- Gazdinska jedinica Trokus-Ribnjak, odjeljenje 1

- Gazdinska jedinica Trokus-Ribnjak, odjeljenje 6a, 7a, 8a, 9a

- Gazdinska jedinica Trokus-Ribnjak, odjeljenje 80a

- Gazdinska jedinica Čakor-Visitor, odjeljenje 34a


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 105a

- Gazdinska jedinica Vojnik-Brezna, odjeljenje 29a, 30a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 90a, 93a, 94a, 96a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 64a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik, odjeljenje 6a, 22a

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik, odjeljenje 13a

- Gazdinska jedinica Duga-Crnovrh, odjeljenje 9a,19a, 37a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Župa-Štitovo, odjeljenje 109a


PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Štitovo, odjeljenje 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 9a, 10ab, 11ab, 12b, 14ab, 15ab, 16ab, 17abc, 18ab


PODRUČNA JEDINICA GUSINJE:

- Gazdinska jedinica Gusinjske šume, odjeljenje 58a
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2018. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 3a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 6b

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 22a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 22b

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 23b

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 3a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 10a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 16ab

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 68a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 69b


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 7b

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 10a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 10b

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 60a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 61b

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 68a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 11a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 24a


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-Dapsićke šume, odjeljenje 55a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-Dapsićke šume, odjeljenje 64ab

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-Dapsićke šume, odjeljenje 62abc

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-Dapsićke šume, odjeljenje 68c


PODRUČNA JEDINICA ANDRIJEVICA:

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Piševska rijeka-Zeletin, odjeljenje 17a


PODRUČNA JEDINICA PETNJICA:

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 59a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 63ab


PODRUČNA JEDINICA PLAV:

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica-Šipovica, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica-Šipovica, odjeljenje 39a

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica-Šipovica, odjeljenje 40a

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica-Šipovica, odjeljenje 41a

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica-Šipovica, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica-Šipovica, odjeljenje 48a


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 1a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Planina Pivska, odjeljenje 109a

- Gazdinska jedinica Župa Pivska, odjeljenje 94a

- Gazdinska jedinica Župa Pivska, odjeljenje 98a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 13a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 18ab

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 41a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 89a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 90a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 9ab

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 19ab

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 43a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 44ab

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 45a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 49a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 36a


PODRUČNA JEDINICA ŠAVNIK:

- Gazdinska jedinica Bijela-Vojnik, odjeljenje 29a

- Gazdinska jedinica Bijela-Vojnik, odjeljenje 30a


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Bukov potok-Sušac, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Bukov potok-Sušac, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Bukov potok-Sušac, odjeljenje 31a

- Gazdinska jedinica Bukov potok-Sušac, odjeljenje 31b

- Gazdinska jedinica Komovi II, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Komovi II, odjeljenje 37b

- Gazdinska jedinica Rječinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 1a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 31a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 53a

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 69b

- Gazdinska jedinica Vučije, odjeljenje 77a


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 61ab

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 66a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 77a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 1a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 15a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 16a


PODRUČNA JEDINICA MOJKOVAC:

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 52a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 53a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 84a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 90a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 96a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 98a


PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Prekornica, odjeljenje 78a

- Gazdinska jedinica Prekornica, odjeljenje 80a


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 55a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 59ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 60a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 62ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 63a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 64a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 65a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 68a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 70a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 71a

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 20ab

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 21ab

2017. GODINAUGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 8ab

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 15ab

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 16ab

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 24abc

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 46ab

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 53a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 17ab

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 56a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 57ab


PODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 6ab

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 16ab

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 57ab

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 74ab

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Županica, odjeljenje 21a


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 11abc

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 39a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 56ab

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 57ab

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 58ac

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 61abc


PODRUČNA JEDINICA ANDRIJEVICA:

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 2a

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 3a


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 10d

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 28a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 104a

- Gazdinska jedinica Planina pivska, odjeljenje 108a

- Gazdinska jedinica Župa Pivska, odjeljenje 91a

- Gazdinska jedinica Župa Pivska, odjeljenje 93a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 6a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 36a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 26a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 27a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 71a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 72a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 3a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 28a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 49a


PODRUČNA JEDINICA ŠAVNIK:

- Gazdinska jedinica Bijela vojnik, odjeljenje 26a

- Gazdinska jedinica Bijela vojnik, odjeljenje 37a

- Gazdinska jedinica Bijela vojnik, odjeljenje 38a

- Gazdinska jedinica Bijela vojnik, odjeljenje 39a


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Bukov potok-sušac, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Bukov potok-sušac, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Bukov potok-sušac, odjeljenje 11a

- Gazdinska jedinica Bukov potok-sušac, odjeljenje 13ab

- Gazdinska jedinica Bukov potok-sušac, odjeljenje 33a

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 47b

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 48a

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 49a

- Gazdinska jedinica Komovi I, odjeljenje 50a

- Gazdinska jedinica Komovi II, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Komovi II, odjeljenje 36a

- Gazdinska jedinica Komovi II, odjeljenje 41a

- Gazdinska jedinica Pješčanica-pčinja, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Pješčanica-pčinja, odjeljenje 53a

- Gazdinska jedinica Pješčanica-pčinja, odjeljenje 55a

- Gazdinska jedinica Pješčanica-pčinja, odjeljenje 56a

- Gazdinska jedinica Pješčanica-pčinja, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Pješčanica-pčinja, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 25a

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 26a


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 4a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 39a i Gazdinska jedinica Ljuboviđa, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 62ab

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 63ab


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenje 33a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenje 35a

- Gazdinska jedinica Duga-Golija, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Javorak-Vojnik, odjeljenje 13ab

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 31a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 34a


PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD:

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 21a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 22a

- Gazdinska jedinica Ponikvica, odjeljenje 44a


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 49ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 50a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 51a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 52a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 53ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 54a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 56a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 22ab

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 23ab

2015. GODINAUGOVORI O DAVANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE ŠUMA I IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA, U 2015. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kozička rijeka

2012. GODINAUGOVORI O DAVANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE ŠUMA I IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA, U 2012. GODINIPODRUČNA JEDINICA ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Bać-Besnik

- Gazdinska jedinica Balotićke šume

- Gazdinska jedinica Crnja-Ibarac

- Gazdinska jedinica Lovničke šume

- Gazdinska jedinica Paučinske šume

2010. GODINAUGOVORI O DAVANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE ŠUMA I IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA, U 2010. GODINIPODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa

2008. GODINAUGOVORI O DAVANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE ŠUMA I IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA, U 2008. GODINIPODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Jelovica

- Gazdinska jedinica Šekular

- Gazdinska jedinica Turjak


PODRUČNA JEDINICA ANDRIJEVICA:

- Gazdinska jedinica Jelovica-Gradišnica

- Gazdinska jedinica Mojanska rijeka


PODRUČNA JEDINICA PLAV:

- Gazdinska jedinica Čakor-Visitor


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Bjelasica

- Gazdinska jedinica Bliškovo

- Gazdinska jedinica Rudo polje


PODRUČNA JEDINICA MOJKOVAC:

- Gazdinska jedinica Jezerska gora-Štitarica

- Gazdinska jedinica Petrovića omar-Buren

2007. GODINAUGOVORI O DAVANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE, UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA I IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA (KONCESIJA), U 2007. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- 13. Gazdinskih jedinica - "Vektra Jakić"-Pljevlja

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.