English version
 
 
Srijeda, 26.02.2020.
Broj posjeta: 3000005
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI-KONKURSI-OGLASI
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· FINANSIJSKI POKAZATELJI
· REALIZACIJA UGOVORA
· IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVE
· PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA
· ZAKONI-PRAVILNICI-STRATEGIJE
· POMOĆ U TEHNIČKOM DRVETU
· NACRT PLANA RAZVOJA ŠUMA

Slika dana
Logo lista

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi, konkursi i dokumenti / FINANSIJSKI POKAZATELJI


* FINANSIJSKI PLAN PRIHODA UPRAVE ZA ŠUME ZA 2019. GODINU

* FINANSIJSKI PLAN PRIHODA UPRAVE ZA ŠUME ZA 2018. GODINU* FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ O NAPLATI PRIHODA PO SVIM OSNOVAMA ZA 2018. GODINU, UKUPNA ZADUŽENJA I STANJE DUGA NA DAN 31.12.2018. GODINE

* FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ O NAPLATI PRIHODA PO SVIM OSNOVAMA ZA 2017. GODINU, SA UPOREDNIM PODACIMA U ODNOSU NA PREDHODNU GODINU, UKUPNOM ZADUŽENJU I STANJU DUGA NA DAN 31.12.2017. GODINE* PRIHODI PO OSNOVU KONCESIONE NAKNADE ZA ŠUME ZA 2018. GODINU PO OPŠTINAMA

* PRIHODI PO OSNOVU KONCESIONE NAKNADE ZA ŠUME ZA 2017. GODINU PO OPŠTINAMA

* PRIHODI PO OSNOVU KONCESIONE NAKNADE ZA ŠUME ZA 2016. GODINU PO OPŠTINAMA* IZVJEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA (2006-2018.)* IZVJEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE BUDŽETA UPRAVE ZA ŠUME (2006-2018.)* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2020. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2019. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2018. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2017. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2016. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2015. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2014. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2013. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2012. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2011. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2010. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2009. GODINU

* BUDŽET UPRAVE ZA ŠUME ZA 2008. GODINU* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2018. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2017. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2016. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2015. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2014. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2013. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2012. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2011. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2010. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2009. GODINU

* IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZA 2008. GODINU


 

Uprava za šume 2008.