English version
 
 
Srijeda, 26.02.2020.
Broj posjeta: 2999973
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI-KONKURSI-OGLASI
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· FINANSIJSKI POKAZATELJI
· REALIZACIJA UGOVORA
· IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVE
· PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA
· ZAKONI-PRAVILNICI-STRATEGIJE
· POMOĆ U TEHNIČKOM DRVETU
· NACRT PLANA RAZVOJA ŠUMA

Slika dana
Logo lista

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi, konkursi i dokumenti / ZAKONI-PRAVILNICI-STRATEGIJEZAKONI


> Zakon o šumama

> Zakon o divljači i lovstvu

> Zakon o nacionalnim parkovima

> Zakon o zaštiti prirode

> Zakon o životnoj sredini

> Službeni list Crne Gore
PRAVILNICI


> Interni pravilnik za postupanje Uprave za šume prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

> Pravilnik o visini naknade za doznaku stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta

> Pravilnik o bližem načinu sprovođenja postupka davanja nedrvnih šumskih proizvoda na komercijalno korišćenje
DOKUMENTA


> Nacionalna šumarska politika

> Varšavska Deklaracija

> Varšavska Rezolucija 1

> Varšavska Rezolucija 2

> Ministarska izjava o šumskim požarima

> Ministarska izjava o Pan evropskoj nedjelji šuma

> Bečka Deklaracija

> Bečka Rezolucija 1

> Bečka Rezolucija 2

> Bečka Rezolucija 3

> Bečka Rezolucija 4

> Bečka Rezolucija 5
STRATEGIJE


> Strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva 2014.-2023. godina (Predlog Nacionalne šumarske strategije)
CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA


> Cjenovnik za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju za 2019. godinu

 

Uprava za šume 2008.