English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905914
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA
· TENDERI -> JAVNE NABAVKE
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
· REALIZACIJA UGOVORA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke / ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA


2022. GODINA


Septembar, 2022. godine:

- Rješenje o ispravci greške kod cijene date na korišćenje u prvostepenoj odluci br. 01-311/22 UPI-264/1

- Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinuAvgust, 2022. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinuFebruar, 2022. godine:

- Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinuJanuar, 2022. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu
2021. GODINA


Avgust, 2021. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu
2020. GODINA


Oktobar, 2020. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 4, br.01-311/20-3421/1 od 01.10.2020. godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinuApril, 2020. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 3, br.01-311/20-685/1 od 13.03.2020. godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 2, br.01-311/20-648/1 od 12.03.2020. godine i izmjene i dopune Javnog poziva 2, br.01-311/20-648/2 od 27.03.2020. godine za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinuMart, 2020. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu br.01-311/20-194/1 od 12.02.2020 godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu
2019. GODINA


Novembar, 2019. godine:

- Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinuOktobar, 2019. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu

- Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinuSeptembar, 2019. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinuJul, 2019. godine:

- Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinuJun, 2019. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinuMart, 2019. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu
2018. GODINA


Novembar, 2018. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinuAvgust, 2018. godine:

- ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE DONIJETIH UGOVORA O DAVANJU ŠUMA NA KORIŠĆENJE ZA 2018. GODINU U P.J. ROŽAJEJul, 2018. godine:

- Rješenja u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu i po izmjenama i dopunama javnog pozivaApril, 2018. godine:

- Rješenja u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu
2017. GODINA


Septembar, 2017. godine:

- Rješenja u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinuJul, 2017. godine:

- Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinuJun, 2017. godine:

- Odluke u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu

- Odluke po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu_2

- Odluke po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu_1Maj, 2017. godine:

- Prvostepene odluke u postupku po Javnom pozivu 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu, broj: 1360 od 23.03.2017. godine

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.