English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905896
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVE
· PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA
· FINANSIJSKI POKAZATELJI
· NACRT PLANA RAZVOJA ŠUMA
· POMOĆ U TEHNIČKOM DRVETU
· ZAKONI-PRAVILNICI-STRATEGIJE
· IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU ŠUMA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Dokumenti / ZAKONI-PRAVILNICI-STRATEGIJEZAKONI I UREDBE


> Zakon o šumama

> Zakon o divljači i lovstvu

> Zakon o nacionalnim parkovima

> Zakon o zaštiti prirode

> Zakon o životnoj sredini

> Službeni list Crne Gore

> Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
REGISTAR RIZIKA


> Registar rizika Uprave za šume
PRAVILNICI


> Plan integriteta Uprave za šume

> Izvještaj o sprovođenju plana integriteta

> Interni pravilnik za postupanje Uprave za šume prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

> Pravilnik o visini naknade za doznaku stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta

> Pravilnik o bližem sadržaju i načinu izrade Programa gazdovanja šumama

> Pravilnik o doznaci i sječi stabala, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata

> Pravilnik o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata i uvjerenju o porijeklu drvnih sortimenata

> Pravilnik o kriterijumima i indikatorima za upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem na održiv i multifunkcionlani način

> Pravilnik o listi šumskog drveća i ostale šumske vegetacije

> Pravilnik o načinu projektovanja, tehničkim uslovima za izgradnju, održavanje i tehnički prijem šumske infrastrukture

> Pravilnik o načinu vrednovanja funkcija i namjeni šuma

> Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za čuvare šuma

> Pravilnik o programu i načinu polaganja stučnog ispita i sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu

> Pravilnik o uslovima za formiranje šumskih područja, gazdinskih jedinica i nižih prostornih jedinica i načinu obilježavanja granica

> Pravilnik o sadržaju i načinu izrade programa i planova gazdovanja šumama i načinu obilježavanja granica u šumi

> Odluka o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom

> Program razvoja lovstva 2014-2024

> Pravilnik o bližem načinu sprovođenja postupka davanja nedrvnih šumskih proizvoda na komercijalno korišćenje

> Tehnički elaborat za službenu uniformu čuvara šuma

> Pravilnik o službenoj uniformi i legitimaciji čuvara šuma
DOKUMENTA


> Nacionalna šumarska politika

> Varšavska Deklaracija

> Varšavska Rezolucija 1

> Varšavska Rezolucija 2

> Ministarska izjava o šumskim požarima

> Ministarska izjava o Pan evropskoj nedjelji šuma

> Bečka Deklaracija

> Bečka Rezolucija 1

> Bečka Rezolucija 2

> Bečka Rezolucija 3

> Bečka Rezolucija 4

> Bečka Rezolucija 5
STRATEGIJE


> Strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva 2014.-2023. godina (Predlog Nacionalne šumarske strategije)
CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA


> Cjenovnik za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju za 2022. godinu

> Cjenovnik za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju za 2021. godinu

> Cjenovnik za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju za 2020. godinu - DOPUNA

> Cjenovnik za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju za 2020. godinu

> Cjenovnik za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju za 2019. godinu

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.