English version
 
 
Utorak, 30.05.2023.
Broj posjeta: 5043564
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA
· TENDERI -> JAVNE NABAVKE
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
· REALIZACIJA UGOVORA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke / TENDERI -> JAVNE NABAVKE


2020. GODINA


Decembar, 2020. godine:


- 07.12.2020. --->OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Predmet jednostavne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume.


- 02.12.2020. --->OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe.Novembar, 2020. godine:


- 26.11.2020. --->ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe.


- 26.11.2020. --->ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume.Jul, 2020. godine:


- 21.07.2020. --->TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA IZVOĐENJEM RADOVA NA PRIPREMI ZEMLJIŠTA ZA POŠUMLJAVANJE I OBEZBIJEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE PONUĐAČA

Predmet javne nabavke je pošumljavanje opožarenih šumskih površina sa obezbijeđenim sadnim materijalom od strane ponuđača.Jun, 2020. godine:


- 24.06.2020. --->OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema, obilježavanju drvnih sortimenata i otpreme, kao i internih obrazaca za Upravu za šume.


- 11.06.2020. --->ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA ŠTAMPANIH OBRAZACA

Predmet javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema, obilježavanju drvnih sortimenata i otpreme, kao i internih obrazaca Uprave za šume.Maj, 2020. godine:


- 26.05.2020. --->OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za potrebe doznake, žigosanje drvnih sortimenata i obilježavanje granica.


- 19.05.2020. --->ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.Mart, 2020. godine:


- 17.03.2020. ---> TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU IZRADE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA DEVET GAZDINSKIH JEDINICA PO PARTIJAMA

Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za devet gazdinskih jedinica.


- 10.03.2020. ---> TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA I ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA NA ČIŠĆENJU KULTURA I PRIPREMU TERENA, PO PARTIJAMA

Predmet javne nabavke je pošumljavanje šumskog zemljišta sa obezbijeđenim sadnim materijalom od strane Uprave za šume, sa šumsko-uzgojnim radovima na čišćenju šumskih kultura i pripremu zemljišta.

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.