English version
 
 
Srijeda, 21.10.2020.
Broj posjeta: 3100798
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA
· TENDERI -> JAVNE NABAVKE
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
· REALIZACIJA UGOVORA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke / TENDERI -> JAVNE NABAVKE


2020. GODINA


Jul, 2020. godine:


- 21.07.2020. --->TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA IZVOĐENJEM RADOVA NA PRIPREMI ZEMLJIŠTA ZA POŠUMLJAVANJE I OBEZBIJEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE PONUĐAČA

Predmet javne nabavke je pošumljavanje opožarenih šumskih površina sa obezbijeđenim sadnim materijalom od strane ponuđača.Jun, 2020. godine:


- 24.06.2020. --->OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema, obilježavanju drvnih sortimenata i otpreme, kao i internih obrazaca za Upravu za šume.


- 11.06.2020. --->ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA ŠTAMPANIH OBRAZACA

Predmet javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema, obilježavanju drvnih sortimenata i otpreme, kao i internih obrazaca Uprave za šume.Maj, 2020. godine:


- 26.05.2020. --->OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za potrebe doznake, žigosanje drvnih sortimenata i obilježavanje granica.


- 19.05.2020. --->ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.Mart, 2020. godine:


- 17.03.2020. ---> TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU IZRADE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA DEVET GAZDINSKIH JEDINICA PO PARTIJAMA

Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za devet gazdinskih jedinica.


- 10.03.2020. ---> TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA I ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA NA ČIŠĆENJU KULTURA I PRIPREMU TERENA, PO PARTIJAMA

Predmet javne nabavke je pošumljavanje šumskog zemljišta sa obezbijeđenim sadnim materijalom od strane Uprave za šume, sa šumsko-uzgojnim radovima na čišćenju šumskih kultura i pripremu zemljišta.

 

Uprava za šume 2008.