English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905770
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· ORGANIZACIONA ŠEMA
· TABELARNI PRIKAZ
· UPRAVA
· P.J. PLJEVLJA
· P.J. ROŽAJE
· P.J. BERANE
· P.J. ANDRIJEVICA
· P.J. PETNJICA
· P.J. PLAV
· P.J. PLUŽINE
· P.J. ŽABLJAK
· P.J. ŠAVNIK
· P.J. KOLAŠIN
· P.J. BIJELO POLJE
· P.J. MOJKOVAC
· P.J. NIKŠIĆ
· P.J. DANILOVGRAD
· P.J. PODGORICA
· P.J. GUSINJE
· P.J. KOTOR SA ISPOSTAVAMA
· PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Organizacija / P.J. KOLAŠIN


UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2019. GODINIPODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 19a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 25ab

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 26a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 27a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 28a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 29a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Kraljeva gora-Bunetina, odjeljenje 84a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Petinske šume, odjeljenje 35a


PODRUČNA JEDINICA BERANE:

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 34a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 47a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 63abc

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 69a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 72abc

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 94a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 95a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 99a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 100a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 101a

- Gazdinska jedinica Kaludarsko-dapsićke šume, odjeljenje 102a


PODRUČNA JEDINICA ANDRIJEVICA:

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Kutska rijeka, odjeljenje 9a


PODRUČNA JEDINICA PETNJICA:

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Mrtvica-Tivran, odjeljenje 87a


PODRUČNA JEDINICA PLAV:

- Gazdinska jedinica Babina gora-Vaganica, odjeljenje 51


PODRUČNA JEDINICA PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 17a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 18a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 24a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 32a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 61a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 62a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 63a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 14a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Goransko, odjeljenje 36a

- Gazdinska jedinica Piva-Komarnica, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Piva-Komarnica, odjeljenje 83a


PODRUČNA JEDINICA ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 20a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 21a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 42a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 81a

- Gazdinska jedinica Donji Šaranci, odjeljenje 91a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 16a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 75a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 77a

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 80a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 7a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 9a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Tepačke šume, odjeljenje 41a


PODRUČNA JEDINICA KOLAŠIN:

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 23a

- Gazdinska jedinica Rečinska rijeka-Vranještica, odjeljenje 24a


PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE:

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 85a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 86a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 87a

- Gazdinska jedinica Korita, odjeljenje 88a

- Gazdinska jedinica Mejdanica-Lisa, odjeljenje 78a


PODRUČNA JEDINICA MOJKOVAC:

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 32a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 74a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 76a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 77a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 78a

- Gazdinska jedinica Lepenac-Palješka gora, odjeljenje 86a


PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 22ab

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 23a


PODRUČNA JEDINICA PODGORICA:

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 66abc

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 67a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 69a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 72a

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 73ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 74ab

- Gazdinska jedinica Opasanica-Travska gora, odjeljenje 75ab

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 24ab

- Gazdinska jedinica Vučiji potok, odjeljenje 26b

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.