English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905873
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· STATISTIKA-UDRUŽENJE-VODIČ
· PRIRUČNICI, BROŠURE, ...
· INFORMACIJE O ŠUMAMA
· ŠUMARSKI RJEČNIK
· CRNOGORSKI ŠUMARSKI FORUM
· RADNE AKCIJE UPRAVE
· PROJEKTI EVROPSKE UNIJE
· BILBORDI UPRAVE
· MOLITVA ŠUME
· SJEĆANJA
· ČASOPIS POLJOPR. I ŠUMARSTVO
· ŠUMARSKI LIST (1877-DANAS)
· EKOLOŠKI POJMOVNIK
· EKOLOŠKE ZANIMLJIVOSTI
· POSJEĆENOST WEB SAJTA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Info/Vodič / PRIRUČNICI, BROŠURE, ...


> INICIJATIVE ZA UNAPRJEĐENJE POLITIKE PRIVATNOG ŠUMARSTVA U KONTEKSTU RURALNOG RAZVOJA U CRNOJ GORI (2018 - 2020. GODINA)


> INFOGRAFIK ZA POŽARE - 2018. GODINA> BROŠURA ZA POŽARE - BUDI ODGOVORAN SPRIJEČI POŽAR - 2018. GODINA> PLAKAT ZA KAMPANJU O PREVENCIJI ŠUMSKIH POŽARA - 2013. GODINA> BILBORD ZA KAMPANJU O PREVENCIJI ŠUMSKIH POŽARA - 2013. GODINA> BROŠURA ZA KAMPANJU O PREVENCIJI ŠUMSKIH POŽARA - 2013. GODINA> INFO-KIT ZA KAMPANJU O PREVENCIJI ŠUMSKIH POŽARA - 2013. GODINA> BROŠURA ZA NJEGU MLADIH ŠUMA - SAVJETI ZA VLASNIKE ŠUMA (Septembar, 2011.)> BROŠURA ZA PODIZANJE NOVIH ŠUMA POŠUMLJAVANJEM - SAVJETI ZA VLASNIKE ŠUMA (Septembar, 2011.)> OPERATIVNI KRITERIJUMI I INDIKATORI ODRŽIVOG GAZDOVANJA ŠUMAMA U CRNOJ GORI - Lokalni konsultanti u saradnji sa Međunarodnim konsultantom (Maj, 2011.)> ISKUSTVA U FORMIRANJU UDRUŢENJA VLASNIKA PRIVATNIH ŠUMA I NJIHOV UTICAJ NA RAZVOJ ŠUMARSKE POLITIKE I ZAKONODAVSTVA CRNE GORE - Mensura Nuhodžić i Franc Ferlin (Mart, 2011.)> PRAĆENJE STANJA OŠTEĆENOSTI ŠUMA U CRNOJ GORI PREMA PROGRAMU ICP ZA ŠUME (Decembar, 2010.)> NAČELA VIŠENAMJENSKOG UZGOJA ŠUMA I IZBORA STABALA - STRUČNE OSNOVE I REZULTATI - Mr Franc Ferlin (Decembar, 2010.)


> NAČELA VIŠENAMJENSKOG UZGOJA ŠUMA I IZBORA STABALA - POSTERI (Decembar, 2010.)


> NOVA EU REGULATIVA O NEZAKONITIM SJEČAMA I NJENE IMPLIKACIJE ZA ŠUMARSTVO I TRGOVINU DRVETOM - Mr Franc Ferlin i Mr Aleksander Golob (Decembar, 2010.)> TRENUTNI STATUS KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE U CRNOJ GORI I KOMERCIJALNE MOGUĆNOSTI - Prof. dr. Branko Glavonjić (Maj, 2010.)> UVOĐENJE SAVJETODAVNIH PRISTUPA I USLUGA U ŠUMARSTVO - Jurij Beguš - SNV (April, 2010.)> BROŠURA ZA ODRŽAVANJE SJEČIVIH DJELOVA MOTORNE TESTERE - (April, 2010.)> BROŠURA ZA OBARANJE NEOBIČNO RASTUĆIH STABALA (April, 2010.)> BROŠURA ZA SJEČU STABALA - ZASJEK I PODSJECANJE (April, 2010.)> AUTOMATIZOVANO PRAĆENJE IZVORA DRVNIH SORTIMENATA - Franc Ferlin - SNV (April, 2010.)> BROŠURA ZA ŠUME UREĐENE I ZAŠTIĆENE U RUKAMA VLASNIKA - Udruženje privatnih vlasnika šuma Crne Gore (Decembar, 2009.)> PROMOCIJA UDRUŽIVANJA PRIVATNIH VLASNIKA ŠUMA CRNE GORE - Holandska Razvojna Organizacija - SNV (Decembar, 2009)> PRISTUPI SAVJETOVANJA I UČEŠĆA U ŠUMARSTVU - Jurij Beguš (Novembar, 2009.)> SAVJETODAVNI I PARTICIPATIVNI PRISTUPI U ŠUMARSTVU 2 - Jurij Beguš (Jul, 2009.)> SAVJETODAVNI I PARTICIPATIVNI PRISTUPI U ŠUMARSTVU 1 - Jurij Beguš (Decembar, 2008.)> ANALIZA PODSEKTORA NDŠP U CRNOJ GORI - Holandska razvojna organizacija - SNV (Decembar, 2008.)> PREDLOG KONCEPTA ŠUMARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA I PLANIRANJA U ŠUMARSTVU CRNE GORE SA POSEBNIM OSVRTOM NA MALE PRIVATNE ŠUMSKE POSJEDE - Aleksandar Golob (Decembar, 2008.)> ISTRAŽIVANJE O NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U CRNOJ GORI - Institut za strateške studije i projekcije (Jul, 2008.)> IZVJEŠTAJ PRIPREMNE MISIJE - Franc Ferlin - SNV (Jun, jul - 2008.)> PRIVATNO ŠUMARSTVO - Volker Kohler (Decembar, 2007.)


 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.