English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905797
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA
· TENDERI -> JAVNE NABAVKE
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
· REALIZACIJA UGOVORA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke / UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA


 · 30.8.2022. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA ZA DOZNAKU STABALA, PRIJEM I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA - Pljevlja, ul.Miloša Tošića br.4, koju zastupa v.d. direktora, Armin Mujević - NARUČILAC.

2) DOO „TEHNOPLAST“ – Beograd, ul. Majora Zorana Radosavljevića br. 159, koga zastupa direktor Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 400.35 KB
 
 · 11.7.2022. · UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA OBILJEŽAVANJE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.Miloša Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO „TEKOM PROMET“ – Podgorica, ul. Kozaračka bb, PIB 02046733, koga zastupa direktor Vladimir Rajković - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 326.52 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’BISTRICA’’ P.J.BIJELO POLJE

Zaključen između:


1)UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša Lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 230.49 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’BUKOVICA’’ P.J.ŠAVNIK

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 240.84 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’GRANČAREVO’’ P.J.BIJELO POLJE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša Lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 241.12 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’JAVORSKO – BOGAJIĆKE ŠUME’’ P.J.PLAV

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša Lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 241.32 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’KOMARNICA - DRAGIŠNICA’’ P.J.ŠAVNIK

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 241.94 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’KOVAČ’’ P.J.PLJEVLJA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 241.4 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’KRALJEVA GORA - BUNETINA’’ P.J.PLJEVLJA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 239.8 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’LEPENAC – PALJEŠKA GORA’’ P.J.MOJKOVAC

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 242.35 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’LJUBIŠNJA’’ P.J.PLJEVLJA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 243.23 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’TEPAČKE ŠUME’’ P.J.ŽABLJAK

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 248.79 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’VUČJE’’ P.J.KOLAŠIN

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 245.35 KB
 
 · 4.7.2022. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU ‘’ŽUPA - ŠTITOVO’’ P.J.NIKŠIĆ

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) Zajedničke ponude ponuđača AD'Institut za šumarstvo' Podgorica ul.Novaka Miloševa br.10/2 PIB:02018454 i DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja ul.Kralja Petra I br.67 PIB:02899906 sa podugovaračima DOO'Šuma Plan'Banja Luka i DOO'Wald Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvršni direktor AD'Institut za šumarstvo' Podgorica, Slaviša Lučić i izvršni direktor DOO'Taxus Forest Project' Pljevlja, Ilija Krejović - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 244.41 KB
 
 · 24.12.2021. · UGOVOR O NABAVCI PVC KASETE ZA SJETVU ŠUMSKIH SADNICA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa VD direktora, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TEHNOPLAST" - Beograd, koga zastupa izvršni direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 760.03 KB
 
 · 24.12.2021. · UGOVOR O NABAVCI SPECIJALNIH TERENSKIH MOTORNIH VOZILA TIPA LADA NIVA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa VD direktora, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "MONTE LADA S&B" - Nikšić, koga zastupa direktor, Božidar Roganović, dipl.ing.saob. - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 908.52 KB
 
 · 17.12.2021. · UGOVOR O NABAVCI NAPRTNJAČA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA TIPA COBRA 25

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa VD direktora, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "VATROOPREMA" - Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Tijana Đurišić - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 226.7 KB
 
 · 17.12.2021. · UGOVOR O NABAVCI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ŠUMA OD POTKORNJAKA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa VD direktora, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 254.51 KB
 
 · 10.12.2021. · UGOVOR O NABAVCI OPREME ZA NADOGRADNJU IT SISEMA UPRAVE ZA ŠUME

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa VD direktora, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "AVALON LTD" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Marko Gajević - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 287.23 KB
 
 · 9.12.2021. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA SA OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUČIOCA ZA P.J. PLJEVLJA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa v.d. direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 427.19 KB
 
 · 9.12.2021. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA SA OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUČIOCA ZA P.J. PLUŽINE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa v.d. direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 406.33 KB
 
 · 9.12.2021. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA SA OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUČIOCA ZA P.J. MOJKOVAC

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa v.d. direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 406.8 KB
 
 · 9.12.2021. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA SA OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUČIOCA ZA P.J. BERANE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa v.d. direktor, mr Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 414.2 KB
 
 · 1.10.2021. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA ZA DOZNAKU STABALA, PRIJEM I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa v.d. direktor, Srđan Pejović - NARUČILAC.

2) DOO "TEHNOPLAST" - Beograd, koga zastupa v.d. direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 374.16 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "LJUBOVIĐA" - P.J. BIJELO POLJE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- PLjevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 547.24 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ŽUPANICA" - P.J. ROŽAJE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 542.59 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BALOTIĆKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- PLjevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 545.89 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "CRNJA-IBARAC" - P.J. ROŽAJE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- PLjevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 546 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "OBZIR-BUREN" - P.J. PLJEVLJA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 546.09 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "JUGOŠTICA" - P.J. PLJEVLJA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 540.9 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MAGANIK" - P.J. KOLAŠIN

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 540.73 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "SINJAJEVINA-SEMOLJ" - P.J. ŠAVNIK

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 539.52 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MORAČKO-TREBALJEVO" - P.J. KOLAŠIN

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 539.84 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KRNOVO-VUČJE" - P.J. NIKŠIĆ

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 538.86 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ŽUPA PIVSKA" - P.J. PLUŽINE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 541.75 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VOJNIK-BREZNA" - P.J. PLUŽINE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 540.98 KB
 
 · 20.9.2021. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "DRAGALJ" - P.J. KOTOR

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


Adobe PDF / 538.94 KB
 
 · 16.12.2020. · UGOVOR O NABAVCI OPREME ZA NADOGRADNJU IT SISTEMA UPRAVE ZA ŠUME

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "AVALON LTD"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Marko Gajević - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 315.54 KB
 
 · 8.12.2020. · UGOVOR O NABAVCI ALATA-INSTRUMENATA ZA MJERENJE OBLE GRAĐE

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.


Adobe PDF / 323.43 KB
 
 · 15.10.2020. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA PRIPREMOM TERENA I SADNIM MATERIJALOM OBEZBJEĐENIM OD STRANE IZVOĐAČA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 412.9 KB
 
 · 22.7.2020. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA ZA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJU O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA

Zaključen između:


1) Uprava za šume, ul M. Tošića br. 4 Pljevlja, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - Naručilac.

2) DOO "C LINE", Donja Gorica bb, Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Miloje Caković - Dobavljač.


Adobe PDF / 153.82 KB
 
 · 3.6.2020. · UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU ŠUMA, PRIJEM DRVNIH SORTIMENATA I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "NIKOLA"- Berane, koga zastupa izvršni direktor - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 275.21 KB
 
 · 18.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BIJELA-VOJNIK" - P.J. ŠAVNIK
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. D.O.O "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 710.39 KB
 
 · 18.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "LOVNIČKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. D.O.O "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ervin Herak, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 673.59 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "GRADIŠNICA-JELOVICA" - P.J. ANDRIJEVICA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 542.15 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "JELOVICA" - P.J. BERANE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 541.75 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "GORNJI IBAR" - P.J. ROŽAJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 542.84 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PAUČINSKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 542.95 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KORIJEN" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 542.78 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MAOČNICA" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 548.91 KB
 
 · 8.5.2020. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KORITA" - P.J. BIJELO POLJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 542.63 KB
 
 · 23.12.2019. · UGOVOR O NABAVCI TRESETA I ZAŠTITNIH MREŽA ZA RASADNIČKU PROIZVODNJU ŠUMSKIH SADNICA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "KIPS"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nikola Drekalović, kom.direktor - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 226.25 KB
 
 · 23.12.2019. · UGOVOR O NABAVCI NAPRTNJAČA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA TIPA COBRA 25
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "VATROOPREMA"- Podgorica, koju zastupa direktorica, Tijana Đurišić, izvršni direktor - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 231.13 KB
 
 · 23.12.2019. · UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME PLJEVLJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "H-DOMUS"- Rožaje, koga zastupa, Edin Kalač, izvršni direktor - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 633.8 KB
 
 · 20.12.2019. · UGOVOR O NABAVCI JEDNOG NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA LADA NIVA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "MONTE LADA S&B"- Nikšić, koga zastupa direktor, Božidar Roganović, dipl.ing.saob. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 272.68 KB
 
 · 11.12.2019. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA I ALATA ZA DOZNAKU STABALA, PRIJEM I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa izvršni direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 341.97 KB
 
 · 21.11.2019. · UGOVOR O NABAVCI IT OPREME ZA NADOGRADNJU IT SISTEMA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "AVALON LTD"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Novica Gajević - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 232.35 KB
 
 · 15.11.2019. · UGOVOR O NABAVCI SLUŽBENE UNIFORME ZA ČUVARE ŠUMA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "CENTROSLAVIJA"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 518.78 KB
 
 · 5.11.2019. · UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "PELENGIĆ TRADE"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Ratko Pelengić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 290.41 KB
 
 · 1.11.2019. · UGOVOR O RADOVIMA NA ZAMJENI SPOLJAŠNJE STOLARIJE - PROZORA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "MIKROMONT"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Muzafer Ljuca - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 424.9 KB
 
 · 17.10.2019. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 1)
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 379.09 KB
 
 · 17.10.2019. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 2)
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 367.1 KB
 
 · 17.10.2019. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 3)
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "OSMANAGIĆ CO"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Damir Osmanagić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 314 KB
 
 · 17.10.2019. · UGOVOR O RADOVIMA NA UVOĐENJU CENTRALNOG GRIJANJA SA OBEZBIJEĐENOM OPREMOM OD STRANE IZVOĐAČA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "ENERGOS"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Salko Obućina - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 483.23 KB
 
 · 3.10.2019. · UGOVOR O RADOVIMA NA POSTAVLJANJU TERMO FASADE, OLUKA I ULAZNIH VRATA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "MIKROMONT"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Muzafer Ljuca - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 632.21 KB
 
 · 24.9.2019. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA PRIPREMOM TERENA I SADNIM MATERIJALOM OBEZBEĐENIM OD STRANE IZVOĐAČA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. i DOO "MONTENO MAKS RASADNIK VIR"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor Luka Maksimović, sa druge strane - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 360.89 KB
 
 · 19.9.2019. · UGOVOR O POSTAVLJANJU NOVOG KROVNOG POKRIVAČA SA OPŠIVKAMA I OLUCIMA NA UPRAVNOJ ZGRADI UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "VING"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Vukoman Vučetić - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 642.29 KB
 
 · 27.8.2019. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA ZA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJA O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "C LINE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Miloje Caković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 326.77 KB
 
 · 12.7.2019. · UGOVOR O NABAVCI ELEKTRO MATERIJALA I RADOVA NA UGRADNJI ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "13 Januar"- Podgorica, koga zastupa direktor, Rosa Kečina - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 655.46 KB
 
 · 5.7.2019. · UGOVOR O NABAVCI SPECIJALNIH ALATA - ŠUMARSKIH ČEKIĆA ZA EVIDENTIRANJE ŠUMSKE ŠTETE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 293.21 KB
 
 · 27.6.2019. · UGOVOR O NABAVCI DVA NOVA TERENSKA MOTORNA VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO" UZ DOPLATU OD STRANE NARUČIOCA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "MONTE LADA S&B"- Nikšić, koga zastupa direktor, Božidar Roganović, dipl.ing.saob. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 300.23 KB
 
 · 27.6.2019. · UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU ŠUMA, PRIJEM DRVNIH SORTIMENATA I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "OKOV"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Jakov Bojović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 195.32 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI REGISTRA KARTIRANJA STANIŠTA, UTVRĐIVANJE KALENDARA BRANJA, ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I IZRADA MALOPRODAJNOG CIJENOVNIKA NEZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA KOJE SE MOGU DAVATI NA KORIŠĆENJE IZ ŠUMSKIH PODRUČJA KOJIM GAZDUJE UPRAVA ZA ŠUME
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 248.42 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "OPASANICA-TRAVSKA GORA" P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 566.13 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "JEZERSKA GORA" P.J. MOJKOVAC
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 567.12 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ŠTITARICA" P.J. MOJKOVAC
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 564.35 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BAĆ-BESNIK" P.J. ROŽAJE
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 581.52 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KOMOVI II" P.J. KOLAŠIN
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 580.1 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PIŠEVSKA RIJEKA-ZELETIN" P.J. ANDRIJEVICA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ervin Herak, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 593.45 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "TARA-KOSANICA" P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 578 KB
 
 · 11.6.2019. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VEZIŠNICA" P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 573.68 KB
 
 · 8.5.2019. · UGOVOR O VRŠENJU STALNOG STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME - Pljevlja, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2. DOO "KOV ATELJE"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Kosto Vukalović - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 381.32 KB
 
 · 14.12.2018. · UGOVOR O NABAVCI RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "AKTING"- Podgorica, koga zastupa direktor, Stanimir Janketić - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 739.58 KB
 
 · 6.12.2018. · UGOVOR O NABAVCI FEROMONA I FEROMONSKIH KLOPKI ZA ZAŠTITU ŠUMA OD PODKORNJAKA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "SILVA SOLIS"- Pale (BiH), koga zastupa direktor, Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 340.66 KB
 
 · 27.11.2018. · UGOVOR O NABAVCI PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE U CENTRALI UPRAVE ZA ŠUME, P.J. PLJEVLJA I P.J. PLAV
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "PELENGIĆ TRADE"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršni direktor, Ratko Pelengić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 207.62 KB
 
 · 13.11.2018. · UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMARSKI LAGER ZA ODJELJENJE 4A, G.J. "TEPAČKE ŠUME" - P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "ZELENO BORJE"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Miroslav Mrdak - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 355.37 KB
 
 · 9.11.2018. · UGOVOR O NABAVCI SLUŽBENE UNIFORME ZA INŽENJERE I TEHNIČARE UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "CENTROSLAVIJA"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 416.25 KB
 
 · 9.11.2018. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA I NABAVKA ŠUMSKIH SADNICA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "MONTENO MAKS RASADNIK VIR" - Nikšić, nosilac zajedničke ponude, koga zastupa Luka Maksimović, izvršni direktor i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija krejović, sa druge strane - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 261.64 KB
 
 · 24.9.2018. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA I ALATA ZA DOZNAKU STABALA, PRIJEM, I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa izvršni direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 375.25 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VUČIJI POTOK" - P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 407.37 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PLANINA PIVSKA" - P.J. PLUŽINE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 401.79 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MUŠOVIĆA RIJEKA" - P.J. KOLAŠIN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 397.09 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MEJDANICA LISA" - P.J. BIJELO POLJE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 401.2 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BUKOV POTOK SUŠAC" - P.J. KOLAŠIN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 428.66 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "JAVORAK-VOJNIK" - P.J. NIKŠIĆ
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 411.44 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VOLODER I" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 418.78 KB
 
 · 1.8.2018. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "REČINSKA RIJEKA-VRANJEŠTICA" - P.J. KOLAŠIN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ismet Sendić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 431.49 KB
 
 · 18.7.2018. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA SA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJA O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "DOO "C LINE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Miloje Caković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 208.65 KB
 
 · 10.7.2018. · UGOVOR O NABAVCI JEDNOG NOVOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "DOO "ALLIANCE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 190.01 KB
 
 · 26.6.2018. · UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU ŠUMA, PRIJEM DRVNIH SORTIMENATA I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "OKOV"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Jakov Bajović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 226.27 KB
 
 · 5.6.2018. · UGOVOR O NABAVCI NAPRTNJAČA ZA ZAŠTITU ŠUMA OD INICIJALNIH POŽARA I MLAZNICA ZA NAPRTNJAČE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "DOO "OKOV"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Jakov Bajović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 222.43 KB
 
 · 14.5.2018. · ANEKS 1 UGOVORA O NABAVCI NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA PO "SISTEMU STARO ZA NOVO", UZ DOPLATU OD STRANE NARUČIOCA BROJ 539 OD 29.01.2018. GODINE I BROJA 16/18 OD 22.01.2018. GODINE
Zaključen između: 1. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume sa sjedištem u Pljevljima, ul. M. Tošića bb, PIB 02345196, koga zastupa izvršni direktor Nusret Kalač po ovlašćenju ministra Milutina Simovića, (u daljem tekstu Naručilac) 2. Alliance DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Cetinjski put bb, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević (u daljem tekstu Dobavljač).
Adobe PDF / 127.79 KB
 
 · 23.2.2018. · ANEKS UGOVORA O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI ZA ODJELJENJE 52A G.J. "OPASANICA-TRAVSKA GORA", P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. VLADE CRNE GORE, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, koga po ovlašćenju Vlade zastupa Nusret Kalač, direktor Uprave za šume - Pljevlja. 2. "DOO BEKOM CO" - Bijelo Polje (nosilac ponude) i "DOO DODING" - Podgorica.
Adobe PDF / 171.77 KB
 
 · 23.2.2018. · ANEKS UGOVORA O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI ZA ODJELJENJE 49AB G.J. "OPASANICA-TRAVSKA GORA", P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. VLADE CRNE GORE, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, koga po ovlašćenju Vlade zastupa Nusret Kalač, direktor Uprave za šume - Pljevlja. 2. "DOO BEKOM CO" - Bijelo Polje (nosilac ponude) i "DOO DODING" - Podgorica.
Adobe PDF / 171.86 KB
 
 · 23.2.2018. · ANEKS UGOVORA O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI ZA ODJELJENJE 53A G.J. "OPASANICA-TRAVSKA GORA", P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. VLADE CRNE GORE, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, koga po ovlašćenju Vlade zastupa Nusret Kalač, direktor Uprave za šume - Pljevlja. 2. "DOO BEKOM CO" - Bijelo Polje (nosilac ponude) i "DOO DODING" - Podgorica.
Adobe PDF / 173.64 KB
 
 · 23.2.2018. · ANEKS UGOVORA O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI ZA ODJELJENJE 51A G.J. "OPASANICA-TRAVSKA GORA", P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. VLADE CRNE GORE, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, koga po ovlašćenju Vlade zastupa Nusret Kalač, direktor Uprave za šume - Pljevlja. 2. "DOO BEKOM CO" - Bijelo Polje (nosilac ponude) i "DOO DODING" - Podgorica.
Adobe PDF / 176.39 KB
 
 · 23.2.2018. · ANEKS UGOVORA O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI ZA ODJELJENJE 50A G.J. "OPASANICA-TRAVSKA GORA", P.J. PODGORICA
Zaključen između: 1. VLADE CRNE GORE, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, koga po ovlašćenju Vlade zastupa Nusret Kalač, direktor Uprave za šume - Pljevlja. 2. "DOO BEKOM CO" - Bijelo Polje (nosilac ponude) i "DOO DODING" - Podgorica.
Adobe PDF / 173.97 KB
 
 · 20.2.2018. · ANEKS UGOVORA O DAVANJU PRAVA O KORIŠĆENJU ŠUMA I IZGRADNJI I ODRŽAVANJU ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA U GAZDINSKOJ JEDINICI "PČINJA PJEŠČANICA" - PJ KOLAŠIN
Zaključen između: 1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa Nusret Kalač, direktor Uprave za šume - Pljevlja - KONCEDENT. 2. "DOO PELENGIĆ TRADE"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pelengić - KONCESIONAR.
Adobe PDF / 155.23 KB
 
 · 7.2.2018. · UGOVOR O NABAVCI NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO", UZ DOPLATU OD STRANE NARUČIOCA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "DOO "ALLIANCE"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 282.64 KB
 
 · 7.2.2018. · UGOVOR O NABAVCI FEROMONA I FEROMONSKIH KLOPKI ZA ZAŠTITU ŠUMA OD PODKORNJAKA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "DOO "SILVA SOLIS"- Pale (BiH), koga zastupa direktor Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 337.39 KB
 
 · 11.1.2018. · UGOVOR O NABAVCI MJERNIH INSTRUMENATA - PREČNICA ZA MJERENJE STABALA I OBLE GRAĐE
Zaključen između: 1. Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, koga zastupa ministar, mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 241.98 KB
 
 · 13.12.2017. · UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA ODJELJENJE 74a, G.J. "DONJI ŠARANCI", P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "DOO "ZELENO BORJE"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor nosioca zajedničke ponude Miroslav Mrdak - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 524.83 KB
 
 · 7.12.2017. · UGOVOR O NABAVCI GORIVA (Partija III)
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. "JUGOPETROL AD"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Antonios Semelides - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 227.73 KB
 
 · 23.11.2017. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME PO PODRUČNIM JEDINICAMA (ZA PARTIJE 1 I 2)
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa Direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
Adobe PDF / 284.66 KB
 
 · 9.10.2017. · UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA ODJELJENJE 73A. G.J. "KRALJEVA GORA-BUNETINA" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "ŠIK LIM"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršna direktorica, Gorica Dubak, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 339.36 KB
 
 · 11.9.2017. · UGOVOR O NABAVCI ZIMSKE I LJETNJE SLUŽBENE UNIFORME ZA ČUVARE ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "CENTROSLAVIJA"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1284.73 KB
 
 · 29.8.2017. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PONIKVICA" - P.J. DANILOVGRAD
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 669.08 KB
 
 · 29.8.2017. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VOLUJAK-MRATINJE" - P.J. PLUŽINE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 676.81 KB
 
 · 29.8.2017. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "POTKOVAČ" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 687.98 KB
 
 · 29.8.2017. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BUKOVICA" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 671.53 KB
 
 · 29.8.2017. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VOLODER II" - P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 670.88 KB
 
 · 29.8.2017. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ČAKOR-VISITOR" - P.J. PLAV
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "WALD PROJEKAT"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Ismet Sendić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 685.97 KB
 
 · 26.6.2017. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA I ALATA ZA DOZNAKU STABALA, PRIJEM I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa izvršni direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 354.37 KB
 
 · 20.4.2017. · UGOVOR O NABAVCI FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA ZA DOZNAKU STABALA, OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA, RAZGRANIČAVANJE I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA ZA 2017. GODINU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "GP OBNOVA"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Dejan Ostojić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 228.68 KB
 
 · 19.4.2017. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "GRAFO GROUP"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Saša Bakoč - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 281.84 KB
 
 · 31.1.2017. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH RADNIKA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "Sava Osiguranje"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nebojša Šćekić - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 293.04 KB
 
 · 31.1.2017. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "SAVA MONTENEGRO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Nebojša Šćekić i DOO "Sava Car"- Podgorica, koga zastupa, Radenko Damjanović.
Adobe PDF / 447.7 KB
 
 · 28.12.2016. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "SOMINA" - P.J. NIKŠIĆ
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 424.17 KB
 
 · 28.12.2016. · UGOVOR O NABAVCI HIGIJENSKIH PAKETA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TEKOM-PROMET"- Podgorica, koga zastupa direktor, Vladimir Rajković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 171.07 KB
 
 · 28.12.2016. · UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME I P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "KIPS"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nikola Drekalović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 174.43 KB
 
 · 22.12.2016. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKE JEDINICE U PODRUČNIM JEDINICAMA PLJEVLJA, BERANE, ANDRIJEVICA, PLUŽINE I KOLAŠIN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. i AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa direktor, Slaiša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČI.
Adobe PDF / 2421.13 KB
 
 · 16.12.2016. · UGOVOR O NABAVCI POTROŠNOG MATERIJALA I OPREME ZA RASADNIKE ŠUMSKIH SADNICA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "AGROMARKET" - Danilovgrad, koga zastupa direktor, Spaso Popović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 223.69 KB
 
 · 23.11.2016. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME PO PODRUČNIM JEDINICAMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ" - Pljevlja, koga zastupa direktor, Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
Adobe PDF / 348.67 KB
 
 · 21.11.2016. · UGOVOR O NABAVCI GORIVA (Partija III)
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. "JUGOPETROL" AD - Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Andreas Triantopoulos - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 179.18 KB
 
 · 21.11.2016. · UGOVOR O NABAVCI SADNICA ČETINARA ZA POTREBE POŠUMLJAVANJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. "MONTENOMAKS RASADNIK VIR" - Nikšić, koga zastupa direktor, Gradimirka Muminović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 336.71 KB
 
 · 27.10.2016. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "SILVASOLIS" - Pale (BiH), koga zastupa direktor, Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 210.69 KB
 
 · 27.10.2016. · UGOVOR O NABAVCI I POSTAVLJANJU FOLIJA SA PROTIV POŽARNIM SADRŽAJEM ZA BILBORDE UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "OKI CO" - Danilovgrad, koga zastupa direktor, Ilija Grgurović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 228.89 KB
 
 · 10.10.2016. · UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "MUŠOVIĆ" - Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Andrijana Đokić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 313.17 KB
 
 · 10.10.2016. · UGOVOR O NABAVCI SPECIJALNOG ALATA ZA GAŠENJE INICIJALNIH ŠUMSKIH POŽARA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "OKI CO" - Danilovgrad, koga zastupa direktor, Ilija Grgurović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 343.97 KB
 
 · 26.8.2016. · UGOVOR O NABAVCI ČEKIĆA I MAGACINA-SPREMNIKA ZA IMPLEMENTACIJU POLIAMIDNIH PLOČICA ZA DOZNAKU STABALA I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST" - Beograd, koga zastupa, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1717.43 KB
 
 · 26.8.2016. · UGOVOR O NABAVCI FARBI I KREDA ZA DOZNAKU STABALA, OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA, RAZGRANIČAVANJE I OBELJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Budimir Mugoša - NARUČILAC. 2. DOO "GP OBNOVA" - Pljevlja, koga zastupa Direktor, Dejan Ostojić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1767.64 KB
 
 · 20.7.2016. · KONCESIONI AKT ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKE INFRASTRUKTURE U UPRAVI ZA ŠUME ZA 2016. GODINU
Uprava za šume je pripremila koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumske infrastrukture u Upravi za šume za 2016. godinu za područne jedinice: Pljevlja, Berane, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Plužine, Podgorica, Danilovgrad, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.
Adobe PDF / 1000.63 KB
 
 · 10.5.2016. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA ZA DOZNAKU STABALA I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST" - Beograd, koga zastupa, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2741.91 KB
 
 · 9.5.2016. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE DOBAVLJAČA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović i DOO "MONTENO MAKS RASADNIK VIR" - Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Luka Maksimović - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 3409.1 KB
 
 · 6.5.2016. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "PRO FILE" - Podgorica, koga zastupa, Darko Janković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2063.79 KB
 
 · 3.2.2016. · UGOVOR O NABAVCI ALATA I OPREME ZA DOZNAKU ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "ŽICA TRADE" - Podgorica, koga zastupa direktor, Svetozar Otašević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1415.54 KB
 
 · 20.1.2016. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH RADNIKA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "SAVA MONTENEGRO" - Podgorica, koga zastupa direktor, Nebojša Šćekić, dipl.ecc - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2149.91 KB
 
 · 18.1.2016. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. "LOVĆEN OSIGURANJE" AD PODGORICA, koga zastupa Izvršni direktor, Prof.dr Radenko Purić i "LOVĆEN AUTO" AD PODGORICA, kojeg zastupa v.d. Izvršnog direktora Marina Tapušković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 831.86 KB
 
 · 15.1.2016. · UGOVOR O NABAVCI HIGIJENSKIH PAKETA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TEKOM-PROMET" - Podgorica, koga zastupa Direktor Vladimir Rajković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1660.68 KB
 
 · 31.12.2015. · UGOVOR ZA ISPORUKU RADNE OBUĆE - ZIMSKIH I LJETNJIH CIPELA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "CENTROSLAVIJA" - Podgorica, koga zastupa Direktor Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1981.5 KB
 
 · 29.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA LADA NIVA PO PODRUČNIM JEDINICAMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ" - Pljevlja, koga zastupa Direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
Adobe PDF / 2383.96 KB
 
 · 29.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA TIPA WOLKSMAGEN I ŠKODA PO PODRUČNIM JEDINICAMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ" - Pljevlja, koga zastupa Direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
Adobe PDF / 2416.72 KB
 
 · 22.12.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ŠTITOVO" P.J. DANILOVGRAD
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "WALD PROJEKAT" - Bosanska Krupa, koga zastupa Direktor Sendić Ismet, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 4844.27 KB
 
 · 22.12.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MRTVICA TIFRAN" P.J. PETNJICA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica, koga zastupa Direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 5011.61 KB
 
 · 22.12.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BJELASICA" P.J. BIJELO POLJE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica, koga zastupa Direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 4788.79 KB
 
 · 22.12.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PIVA KOMARNICA" P.J. PLUŽINE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa Direktor Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 4785.63 KB
 
 · 22.12.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BABINA GORA-ŠIPOVICA-VAGANICA" P.J. PLAV
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica, koga zastupa Direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 4677.81 KB
 
 · 22.12.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ZLA GORA" P.J. NIKŠIĆ
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "ŠUMA PLAN" - Banja Luka, koga zastupa Direktor Duško Topić, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 4791.44 KB
 
 · 21.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "MUŠOVIĆ" - Bijelo polje, koga zastupa Andrijana Đokić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 835.99 KB
 
 · 21.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI MJERNIH INSTRUMENATA ZA MJERENJE OBLE GRAĐE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa Direktor Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 882.52 KB
 
 · 17.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "KASTEX" - Podgorica, koga zastupa Natalija Karadaglić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 945.09 KB
 
 · 17.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI TONERA ZA ŠTAMPAČE, FAKS I KOPIR APARATE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "KASTEX" - Podgorica, koga zastupa Natalija Karadaglić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 942.45 KB
 
 · 15.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI POTROŠNOG MATERIJALA ZA RASADNIKE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "AGROMARKET" - Podgorica, koga zastupa Spaso Popović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1186.9 KB
 
 · 3.12.2015. · UGOVOR O NABAVCI IT OPREME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "KASTEX" - Podgorica, koga zastupa Natalija Karadaglić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 817.55 KB
 
 · 3.11.2015. · UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME I P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "KIPS" - Podgorica, koga zastupa Komercijalni direktor Nikola Drekalović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 947.16 KB
 
 · 7.10.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "LATIČNO" P.J. NIKŠIĆ
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa direktor Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1011.58 KB
 
 · 7.10.2015. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PETINSKE ŠUME" P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" - Pljevlja, koga zastupa direktor Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1035.27 KB
 
 · 1.10.2015. · UGOVOR O NABAVCI ROBA - Sadni materijal
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. "MONTENOMAKS RASADNIK VIR" - Nikšić, koga zastupa direktor Luka Maksimović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1850.22 KB
 
 · 28.9.2015. · UGOVOR O NABAVCI ROBA ZA FEROMONE I FEROMONSKE KLOPKE ZA POTREBE UPRAVE ZA ŠUME ZA 2015. GODINU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "SILVASOLIS" Pale-BiH, koga zastupa Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1583.77 KB
 
 · 11.9.2015. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. "KRUŠIK-PLASTIKA" AD Osečina, Republika Srbija, koga zastupa Zoran Urošević - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1438.28 KB
 
 · 11.9.2015. · UGOVOR O NABAVCI FARBI I KREDA ZA DOZNAKU, RAZGRANIČAVANJE I OBILJEŽAVANJE GRANICA ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. "GP OBNOVA" DOO Pljevlja, koga zastupa Direktor Dejan Ostojić, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1245.31 KB
 
 · 16.2.2015. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA RADNIKA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. "LOVĆEN OSIGURANJE" AD Podgorica, koga zastupa dr.Radenko Purić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1570.09 KB
 
 · 20.1.2015. · UGOVOR O NABAVCI RAZNOVRSNOG RUČNOG ALATA I OPREME ZA RASADNIKE KOLAŠIN I ROŽAJE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "OKOV" Podgorica, koga zastupa Direktor, Gojko Bajović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1341.42 KB
 
 · 20.1.2015. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA TIPA WOLKSVAGEN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "OMNIOIL" Podgorica i DOO "SERVIS AUTO ZETA" Podgorica, koje zastupa Direktor nosioca zajedničke ponude Marko Đukić - DAVALAC ROBA I USLUGA.
Adobe PDF / 1397.4 KB
 
 · 19.1.2015. · UGOVOR O NABAVCI ČEKIĆA I TORBI ZA IMPLEMENTACIJU I NOŠENJE POLIAMIDNIH PLOČICA ZA DOZNAKU ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "INOP" Šabac, koga zastupa Direktor, Ljubko Mijatović, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1140.45 KB
 
 · 15.1.2015. · UGOVOR O NABAVCI INFORMACIONE OPREME ZA POTREBE PODRUČNIH JEDINICA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "D PHOTO TRADE" Tivat, koga zastupa Direktor, Dragan Babić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1103.15 KB
 
 · 19.12.2014. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupaju Ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur, dipl.ing. - NARUČILAC. 2. AD "LOVĆEN OSIGURANJE" i AD "LOVĆEN AUTO" Podgorica, koga zastupa Direktor, Radenko Purić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2514.59 KB
 
 · 17.12.2014. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST", koga zastupa Direktor, Slobodan Kerečki, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1620.14 KB
 
 · 17.12.2014. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "EKOPLANT" Podgorica, koga zastupa Direktor, Željko Vidaković, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2143.43 KB
 
 · 17.12.2014. · UGOVOR ZA NABAVKU SLUŽBENE OBUĆE - ZIMSKIH CIPELA ZA ČUVANJE ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "VATROOPREMA", Podgorica koga zastupa Direktor, Milan Đurišić, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2520.54 KB
 
 · 17.12.2014. · UGOVOR ZA NABAVKU SLUŽBENE ODJEĆE - ZIMSKE UNIFORME ZA ČUVARE ŠUMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "CENTROSLAVIJA" Podgorica, koga zastupa Direktor, Vlajko Tomašević, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2375.87 KB
 
 · 17.12.2014. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA TIPA LADA NIVA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "MONTELADA" Nikšić, DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ" Pljevlja i DOO "AUTO TEAM ŠĆEKIĆ" Berane, koje zastupa Direktor nosioca zajedničke ponude Božidar Roganović, dipl.ing.saobraćaja - DOBAVLJAČ ROBA I USLUGA.
Adobe PDF / 1292.93 KB
 
 · 16.12.2014. · UGOVOR O REKONSTRUKCIJI MOKRIH ČVOROVA CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME I P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "GP OBNOVA", koga zastupa Direktor, Dejan Ostojić, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1387.25 KB
 
 · 18.11.2014. · UGOVOR ZA NABAVKU PLOČICA ZA DOZNAKU STABALA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST", koga zastupa Direktor, Slobodan Kerečki, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1880 KB
 
 · 18.11.2014. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2.SZR "DENDRON" Ivanjica - Republika Srbija, koga zastupa Direktor, Milić Karalić, dipl.ing.šum. - PROIZVOĐAČ. 3. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" Pljevlja, koga zastupa Direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - GENERALNI ZASTUPNIK ZA CRNU GORU.
Adobe PDF / 2236.13 KB
 
 · 12.11.2014. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA, koju zastupa Direktor, Slavoljub Popadić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1556.42 KB
 
 · 12.11.2014. · UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME I P.J. PLJEVLJA KAO I BUKOVOG OGREVNOG DRVETA ZA POTREBE KOTLARNICE P.J. KOLAŠIN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "MIKROMONT" BIJELO POLJE, koga zastupa Direktor, Mustafa Ljuca, dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1313.07 KB
 
 · 23.10.2014. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA SA SUKCESIVNOM ISPORUKOM ROBE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "PLJEVALJSKA KNJIŽARA" PLJEVLJA, koju zastupa Direktor, Momir Koćalo - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1590.67 KB
 
 · 23.10.2014. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI TONERA I KETRIDŽA ZA ŠTAMPAČE, KOPIR I FAKS APARATE SA SUKCESIVNOM ISPORUKOM ROBE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "PLJEVALJSKA KNJIŽARA" PLJEVLJA, koju zastupa Direktor, Momir Koćalo - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1650.14 KB
 
 · 15.10.2014. · UGOVOR O PREVOZU POVREMENE RADNE SNAGE NA POSLOVIMA POŠUMLJAVANJA U PODRUČNOJ JEDINICI BERANE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "KRINEM" BERANE, koga zastupa Direktor, Stevan Trifunović, dipl.ing.saob. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1136.66 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KOZIČKA RIJEKA" P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT" Pljevlja, koga zastupa Direktor Ilija Krejović, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 666.79 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "RUDO POLJE" P.J. BIJELO POLJE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. JP "BOSANSKO HERCEGOVAČKE ŠUME" Sarajevo, koga zastupa Direktor Samir Osmanović, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 676.28 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PREKORNICA" P.J. DANILOVGRAD
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" Podgorica, koga zastupa Direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 669.81 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BUNDOS" P.J. PLUŽINE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" Podgorica, koga zastupa Direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 650.63 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "NJEGOŠ" P.J. NIKŠIĆ
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "ŠUMA PLAN" Banja Luka, koga zastupa Direktor Duško Topić, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 651.91 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ŠEKULARSKE ŠUME" P.J. BERANE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" Podgorica, koga zastupa Direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 653.66 KB
 
 · 18.9.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BLIŠKOVO" P.J. BIJELO POLJE
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "WALD PROJEKAT" Bosanska Krupa, koga zastupa Direktor Ismet Sendić, dipl.ing.šum. – DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 672.19 KB
 
 · 12.9.2014. · UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI HIGIJENSKIH PAKETA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA PODRUČNIH JEDINICA I CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "ŠANSA" PLJEVLJA, koga zastupa Direktorica, Dušica Obradović, dipl.pravnik. - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 1200.17 KB
 
 · 12.9.2014. · UGOVOR O IZRADI I POSTAVLJANJU FOLIJA ZA BILBORDE I ŠTAMPANJE FLAJERA PROTIV-POŽARNIH OBAVJEŠTANJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "MN GRAFOKARTON" BIJELO POLJE, koga zastupa Direktor, Rijad Muškić - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 1257.99 KB
 
 · 27.8.2014. · UGOVOR O NABAVCI FEROMONSKIH KLOPKI TIPA EKO-TRAP ZA ZAŠTITU ŠUMA OD PODKORNJAKA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "SILVA SOLIS" SARAJEVO, koga zastupa Direktor, Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 999.57 KB
 
 · 10.6.2014. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "WAS-INPEX" PODGORICA, koga zastupa direktorica, Stojanka Konatar, dipl.ecc. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2023.99 KB
 
 · 23.4.2014. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "OKI CO" DANILOVGRAD, koga zastupa direktor, Olivera Grgurović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1655.43 KB
 
 · 21.3.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. KUTSKA RIJEKA P.J. ANDRIJEVICA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" PODGORICA koga zastupa Izvršni direktor, Slaviša Lučić dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2220.41 KB
 
 · 21.3.2014. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. PETROVIĆA OMAR - BUREN
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" PODGORICA koga zastupa Izvršni direktor, Slaviša Lučić dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 2092.17 KB
 
 · 20.11.2013. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA TIPA WOLKSVAGEN
Predmet ovog Ugovora je nabavka rezervnih djelova, opreme, pneumatika i servisiranje putničkih vozila, iz programa "Wolksvagen", prema specifikaciji, koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 948.42 KB
 
 · 4.11.2013. · UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupaju Ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume, Radoš Šućur dipl.ing.- NARUČILAC. 2. DOO "MIKROMONT" BIJELO POLJE koga zastupa Direktor, Mustafa Ljuca dipl.ing. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1443.71 KB
 
 · 4.11.2013. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA ZA 2013. GODINU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupaju Ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume, Radoš Šućur dipl.ing.- NARUČILAC. 2. "GRAFO CARTON" DOO koga zastupa Direktor, Rijad Muškić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1497.51 KB
 
 · 4.11.2013. · UGOVOR ZA NABAVKU PLOČICA ZA DOZNAKU STABALA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupaju Ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume, Radoš Šućur dipl.ing.- NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST", koga zastupa Direktor,Slobodan Kerečki dipl.ing - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1574.16 KB
 
 · 29.10.2013. · UGOVOR JAVNOJ NABAVCI TONERA I KETRIDŽA ZA ŠTAMPAČE, KOPIR I FAKS APARATE SA SUKCESIVNOM ISPORUKOM ROBE
Predmet ovog Ugovora je nabavka tonera i ketridža za kopir aparate, štampače i faks aparate po specifikaciji iz tenderske dokumentacije - PARTIJA II, za potrebe Uprave za šume.
Adobe PDF / 909.95 KB
 
 · 29.10.2013. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI SITNOG POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA SA SUKCESIVNOM ISPORUKOM ROBE
Predmet ovog Ugovora je nabavka kancelarijskog materijala po specifikaciji iz tenderske dokumentacije - PARTIJA I, za potrebe Uprave za šume za 2013. godinu.
Adobe PDF / 1486.85 KB
 
 · 24.10.2013. · RJEŠENJE ZA ODBIJANJE ŽALBE "Mercator International" DOO Bijelo Polje
Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki donijela je dana 21.10.2013. godine: Rješenje za odbijanje žalbe "Mercator International" DOO Bijelo Polje od 25.09.2013. godine izjavljena protiv Odluke Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume o izboru najpovoljnije ponude broj 406-4/13 od 12.09.2013.kao neosnovana.
Adobe PDF / 2300.99 KB
 
 · 21.10.2013. · UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA TIPA LADA NIVA
Predmet ovog Ugovora je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, motornih djelova i akumulatora, za motorna vozila tipa LADA NIVA,i njihovo servisiranje, u opštinama u kojima Korisnik usluga ima svoje područne jedinice, a Davalac roba i usluga ima servisne centre i distributere, sa kojima ima sklopljene ugovore o saradnji, za održavanje voznog parka Korisnika usluga, prema specifikaciji, koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 1731.82 KB
 
 · 9.10.2013. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. PČINJA-PJEŠČANICA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2244.29 KB
 
 · 30.9.2013. · UGOVOR O IZRADI LOVNE OSNOVE ZA LOVIŠTE POSEBNE NAMJENE "KOMOVI"
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, koga zastupaju ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur ipl.ing.- NARUČILAC. 2. ŠUMA PLAN doo Banja Luka, koga zastupa direktor Duško Topić, - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 1925.1 KB
 
 · 19.8.2013. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA 406-4/13-108
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 3552.34 KB
 
 · 19.8.2013. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA 406-4/13-109
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 2399.34 KB
 
 · 19.8.2013. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA 406-4/13-110
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 2247.17 KB
 
 · 26.7.2013. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2.DOO "COLOR GROUP" Pljevlja, koga zastupa direktor Dejan Ostojić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1187.34 KB
 
 · 9.7.2013. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. "ĐENDROM" SZR Ivanjica, koga zastupa direktor Milić Karalić - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2197.59 KB
 
 · 9.7.2013. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH RADNIKA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur, dipl.ing. - NARUČILAC. 2. AD "LOVĆEN OSIGURANJE", koga zastupa Izvršni direktor dr Radenko Purić - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 1943.23 KB
 
 · 9.7.2013. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur, dipl.ing. - NARUČILAC. 2. AD "LOVĆEN OSIGURANJE" i AD "LOVĆEN AUTO" Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor dr Radenko Purić i Izvršni direktor Blažo Šaban - IZVRŠIOCI.
Adobe PDF / 3492.41 KB
 
 · 5.7.2013. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME (NARUČILAC). 2. DOO "ALBONA" Podgorica (DOBAVLJAČ).
Adobe PDF / 1065.5 KB
 
 · 24.6.2013. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. MONTENOMAKS doo Nikšić, koga zastupa direktor Luka Maksimović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1853.75 KB
 
 · 11.6.2013. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. TEHNOPLAST doo Beograd, koga zastupa direktor Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2640.61 KB
 
 · 10.6.2013. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. EKOPLANT doo Podgorica, koga zastupa direktor Željko Vidaković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2179.05 KB
 
 · 28.12.2012. · UGOVOR ZA NABAVKU KANCELARISKOG NAMJEŠTAJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME - PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. i 2. DOO ,,WAS-IMPEX’’ - PODGORICA, koga zastupa Stojanka Konotar - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 41.5 KB
 
 · 27.12.2012. · UGOVOR O NABAVCI SADNOG MATERIJALA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME - PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. i 2. MONTENOMAKS DOO - NIKŠIĆ, koga zastupa direktor Luka Maksimović - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 84 KB
 
 · 27.12.2012. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA MONITORINGA OPOŽARENIH POVRŠINA ZA P.J.PLJEVLJA U 2012. GODINI
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME - PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. i 2. DOO,,TAXUS FOREST PROJEKT’’ – PLJEVLJA, koga zastupa Ilija Krejović - IZVRŠILAC.
Microsoft Word / 68.5 KB
 
 · 23.11.2012. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME - PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. i 2. AD,,LOVĆEN’’OSIGURANJE – PODGORICA – Lovćen auto AD Podgorica, koga zastupa direktor Radenko Purić - IZVRŠILAC.
Microsoft Word / 76 KB
 
 · 20.11.2012. · UGOVOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE OPREME ZA 2012. GODINU
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME – PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. DOO ,,D PHOTO TRADE’’- TIVAT, koga zastupa direktor Dragan Babić - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 46 KB
 
 · 6.11.2012. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Predmet ovog ugovora je nabavka plastičnih pločica po specifikaciji, za doznaku stabala po Planu javnih nabavki za 2012. godinu.
Microsoft Word / 40.5 KB
 
 · 6.11.2012. · UGOVOR ZA NABAVKU OGREVA OD BIOMASE - PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALNE ZGRADE UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. DOO ,,MIKROMONT’’ BIJELO POLJE, koga zastupa direktor Mustafa Ljuca - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 38 KB
 
 · 23.7.2012. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. MONTENOMAKS doo Nikšić, koga zastupa direktor Luka Maksimović - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 97 KB
 
 · 12.7.2012. · UGOVOR ZA SKIDANJE STARIH, ŠTAMPANJE I POSTAVLJANJE NOVIH FOLIJA ZA KAMPANJU ZAŠTITE ŠUMA PROTIV ŠUMSKIH POŽARA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME – PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. DOO ,,BEST LASER’’ - PLJEVLJA, koga zastupa direktor Dejan Medenica - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 44 KB
 
 · 11.7.2012. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI sa sukcesivnom isporukom robe ( Partija I )
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, M. Tošića, b.b. Pljevlja, koju zastupa Direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2.“PLJEVALJSKA KNJIŽARA“DOO, ul.Prijepoljska b.b.Pljevlja, koju zastupa Direktor Momir Koćalo - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 42.5 KB
 
 · 11.7.2012. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI sa sukcesivnom isporukom robe ( Partija II )
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, M. Tošića, b.b. Pljevlja, koju zastupa Direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. “PLJEVALJSKA KNJIŽARA“DOO, ul.Prijepoljska b.b. Pljevlja, koju zastupa Direktor Momir Koćalo - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 41.5 KB
 
 · 11.7.2012. · UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI sa sukcesivnom isporukom robe ( Partija III )
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, M. Tošića, b.b. Pljevlja, koju zastupa Direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. “MERKATOR INTERNACIONAL“DOO ul.Ž.Žižića Bijelo Polje, koga zastupa Jasmin Omerhodžić - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 41 KB
 
 · 2.7.2012. · UGOVOR O IZRADI LOVNIH OSNOVA - PIVA
Zaključen između: 1. UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC 2.ŠUMA PLAN doo Banja Luka ul.Romanijska 1E, koje zastupa direktor Duško Topić - IZVOĐAČ
Microsoft Word / 135 KB
 
 · 2.7.2012. · UGOVOR O IZRADI LOVNIH OSNOVA - LJUBIŠNJA
Zaključen između: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa Direktor Radoš Šućur - NARUČILAC 2. PRO-SILVA HiS.S doo Plav ul.Skić bb Plav, koje zastupa Redžep Salić - IZVOĐAČ
Microsoft Word / 130 KB
 
 · 2.7.2012. · UGOVOR O IZRADI LOVNIH OSNOVA - DRAGIŠNICA
Zaključen između: 1. UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC 2. ŠUMA PLAN doo Banja Luka ul.Romanijska 1E, koje zastupa direktor Duško Topić - IZVOĐAČ
Microsoft Word / 131 KB
 
 · 12.6.2012. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Predmet ovog ugovora je nabavka motornih goriva, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 01/12 od 17.02.2012. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 1291 od 09.04.2012 godine i prema ponudi Dobavljača BR.1059 OD 28.03.2012 godine, sa sledećom specifikacijom.
Microsoft Word / 78 KB
 
 · 12.6.2012. · UGOVOR ZA NABAVKU FARBI I KREDA ZA OBILJEŽAVANJE I RAZGRANIČAVANJE GRANICA I STABALA
Ugovorne strane: I. UPRAVA ZA ŠUME – PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. II. DOO ,,COLOR GRUP’’Helios boje i lakovi, koga zastupa direktor Dejan Ostojić - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 35.5 KB
 
 · 12.6.2012. · UGOVOR O ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU VOZILA
Predmet ovog Ugovora je nabavka rezervnih djelova,opreme, pneumatika i servisiranje putničkih vozila, iz programa „Wolksvagen“,“Škoda“ i „Audi“, prema specifikaciji, koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.
Microsoft Word / 37 KB
 
 · 11.6.2012. · UGOVOR ZA SUKCESIVNU ISPORUKU SREDSTAVA HIGIJENE I ROBA ZA BIFE ZA 2012. GODINU
Ugovorne strane: I. UPRAVA ZA ŠUME – PLJEVLJA, koga zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. II. DOO ,,ALBONA’’Podgorica, koga zastupa direktor Miroslav Marinković - DOBAVLJAČ.
Microsoft Word / 33.5 KB
 
 · 11.6.2012. · UGOVOR O ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU AUTA
Ugovorne strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, M. Tošića, b.b. Pljevlja, koju zastupa Direktor Radoš Šućur - Korisnik usluga. 2)“MONTELADA S&B“DOO,Vuka Mićunovića 32, Nikšić,koje zastupa Direktor Božidar Roganović - Davalac usluga.
Microsoft Word / 41 KB
 
 · 4.6.2012. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA - GJ “Lepenac-Palješka gora“ PJ Mojkovac
Ugovorne strane: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur -NARUČILAC. 2.ŠUMA PLAN doo Banja Luka, koje zastupa direktor Duško Topić - IZVOĐAČ.
Microsoft Word / 124 KB
 
 · 4.6.2012. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA - GJ ’’Kraljeva Gora-Bunetina’’ PJ Pljevlja
Ugovorne strane: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2.INSTITUT ZA ŠUMARSTVO ad Podgorica, koje zastupa direktor Slaviša Lučić - IZVOĐAČ.
Microsoft Word / 124 KB
 
 · 4.6.2012. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA - GJ ’’Tepačke šume’’ PJ Žabljak
Ugovorne strane: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2. INSTITUT ZA ŠUMARSTVO ad Podgorica, koje zastupa direktor Slaviša Lučić - IZVOĐAČ.
Microsoft Word / 123 KB
 
 · 4.6.2012. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA - GJ ’’Kovač’’ PJ Pljevlja
Ugovorne strane: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2.INSTITUT ZA ŠUMARSTVO ad Podgorica, koje zastupa direktor Slaviša Lučić - IZVOĐAČ.
Microsoft Word / 123.5 KB
 
 · 4.6.2012. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA - GJ ’Ljubišnja’’ PJ Pljevlja
Ugovorne strane: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2.INSTITUT ZA ŠUMARSTVO ad Podgorica, koje zastupa direktor Slaviša Lučić - IZVOĐAČ.
Microsoft Word / 125 KB
 
 · 4.6.2012. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA - GJ ’’Vučje’’ PJ Kolašin
Ugovorne strane: 1.UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja, koju zastupa direktor Radoš Šućur - NARUČILAC. 2.ŠUMA PLAN doo Banja Luka, koje zastupa direktor Duško Topić - IZVOĐAČ.
Microsoft Word / 124 KB
 
 · 14.5.2012. · UGOVOR O KOLEKTIVNOM, DOPUNSKOM OSIGURANJU ZAPOSLENIH UPRAVE ZA ŠUME Broj 2/12
Polisa osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Adobe PDF / 4172.28 KB
 
 · 9.5.2012. · UGOVOR O NABAVCI ROBA Broj 1852
Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava za zaštitu šuma, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 03/12 od 29.02.2012. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 1484 od 17.04.2012. godine i prema ponudi Dobavljača sa specifikacijom u dokumentaciji.
Microsoft Word / 54 KB
 
 · 4.5.2012. · UGOVOR O NABAVCI ROBA Broj 1763
Predmet ovog ugovora je nabavka potrošnog materijala za rasadnik, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 03/12 od 29.02.2012. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 1484 od 17.04.2012. godine i prema ponudi Dobavljača sa specifikacijom u dokumentaciji.
Microsoft Word / 53.5 KB
 
 · 12.4.2012. · Koncesioni akt
Uprava za šume je saglasno Zakonu o koncesijama (’’Sl.list CG’’ br.8/09) pripremila Predlog koncesionog akta za korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume za 2012.godinu u PJ Rožaje. Na osnovu izloženog Uprava za šume Vam dostavlja Predlog navedenog akta, kao i Prilog uz koncesioni akt urađen saglasno članu 18. stav 1 i 2.
Adobe PDF / 335.33 KB
 
 · 25.11.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 10/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 10/11
Microsoft Word / 179 KB
 
 · 26.8.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 09/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 09/11
Microsoft Word / 146 KB
 
 · 7.7.2011. · Izmijenjena i dopunjena odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 07/11
Izmijenjena i dopunjena odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 07/11
Microsoft Word / 183 KB
 
 · 9.5.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 08/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 08/11
Microsoft Word / 752 KB
 
 · 29.4.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 07/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 07/11
Microsoft Word / 162.5 KB
 
 · 21.4.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 06/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 06/11
Microsoft Word / 728.5 KB
 
 · 28.3.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 05/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 05/11
Microsoft Word / 145 KB
 
 · 9.3.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 04/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 04/11
Microsoft Word / 153.5 KB
 
 · 5.3.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 03/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 03/11
Microsoft Word / 146 KB
 
 · 4.3.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 02/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 02/11
Microsoft Word / 145.5 KB
 
 · 14.2.2011. · Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 01/11
Odluka o dodjeli ugovora po pozivu broj 01/11
Microsoft Word / 170 KB
 
 · 27.1.2011. · ZAKON O ŠUMAMA
Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. decembra 2010. godine, donijela je ZAKON O ŠUMAMA.
Adobe PDF / 168.24 KB
 
 · 5.7.2010. · Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija na korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica
Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija na korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume - P.J. Rožaje i Nikšić za 2011. godinu
Microsoft Word / 388 KB
 
 · 23.2.2010. · Nacrt Zakona o šumama
Nacrt zakona o šumama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore
Microsoft Word / 568 KB
 
 · 23.2.2010. · Program Javne rasprave
Program Javne rasprave o nacrtu Zakona o šumama
Microsoft Word / 34 KB
 
 · 18.2.2010. · Nacrt Plana o davanju koncesija za korišćenje šuma i izgradnju šumskih saobraćajnica
Nacrt Plana o davanju koncesija za korišćenje šuma i izgradnju šumskih saobraćajnica u Upravi za šume za 2010. godinu u PJ.Rožaje, PJ.Plav, PJ Nikšić
Microsoft Word / 78.5 KB
 
 · 30.11.2009. · Nacrt Plana o davanju koncesija za korišćenje šuma i izgradnju šumskih saobraćajnica
Nacrt Plana o davanju koncesija za korišćenje šuma i izgradnju šumskih saobraćajnica u Upravi za šume za 2010. godinu u PJ.Rožaje, PJ.Plav, PJ Nikšić
Microsoft Word / 61.5 KB
 
 · 21.4.2008. · Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za šume
Potrebne procedure i informacije prilikom zahjeva za pristup informacijama u posjedu Uprave za šume.
Microsoft Word / 142.5 KB
 
 · 21.4.2008. · Obrazac zahtjeva za pristup informaciji
Zvanični obrazac zahtjeva za pristup informaciji.
Microsoft Word / 29.5 KB
 
 · 28.12.2000. · UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME I P.J. PLJEVLJA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "KIPS"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nikola Drekalović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 28.12.2000. · UGOVOR O NABAVCI HIGIJENSKIH PAKETA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TELEKOM-PROMET"- Podgorica, koga zastupa direktor, Vladimir Rajković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 23.12.2000. · UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME PLJEVLJA
Zaključen između: 1. UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl.pravnik - NARUČILAC. 2. DOO "H-DOMUS"- Rožaje, koga zastupa, Edin Kalač, izvršni direktor - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 15.10.2000. · UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA PRIPREMOM TERENA I SADNIM MATERIJALOM OBEZBJEĐENIM OD STRANE IZVOĐAČA

Zaključen između:


1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.


Adobe PDF / 0 KB
 
 · 9.10.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA G.J. PČINJA-PJEŠČANICA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
fajl / 44 KB
 
 · 28.9.2000. · UGOVOR O NABAVCI ROBA ZA FEROMONE I FEROMONSKE KLOPKE ZA POTREBE UPRAVE ZA ŠUME ZA 2015. GODINU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "SILVASOLIS" Pale-BiH, koga zastupa Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.
fajl / 44 KB
 
 · 18.9.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU

Adobe PDF / 0 KB
 
 · 6.9.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 3552.34 KB
 
 · 29.8.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 670.88 KB
 
 · 29.8.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 671.53 KB
 
 · 29.8.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa direktor, Ismet Sendić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.
Adobe PDF / 685.97 KB
 
 · 27.8.2000. · UGOVOR O NABAVCI FEROMONSKIH KLOPKI TIPA EKO-TRAP ZA ZAŠTITU ŠUMA OD PODKORNJAKA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "SILVA SOLIS" SARAJEVO, koga zastupa Direktor, Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 999.57 KB
 
 · 19.8.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 3552.34 KB
 
 · 19.8.2000. · UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA 406-4/13-108
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO", koga zastupa direktor Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 3552.34 KB
 
 · 22.7.2000. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA ZA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJU O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač (Naručilac). 2) DOO "C LINE", Donja Gorica bb, Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Miloje Caković (Dobavljač).
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 22.7.2000. · UGOVOR O NABAVCI ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA VAŽEĆIM PRAVILNIKOM O DOZNACI STABALA ZA SJEČU, NAČINU PRIJEMA I OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA I UVJERENJU O PORIJEKLU DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između:
1) Uprava za šume, ul. M. Tošića, Pljevlja, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - Naručilac.
2) DOO "C-LINE". Donja Gorica bb, Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Miloje Cakić - Dobavljač

Adobe PDF / 0 KB
 
 · 9.7.2000. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur, dipl.ing. - NARUČILAC. 2. AD "LOVĆEN OSIGURANJE" i AD "LOVĆEN AUTO" podgorica, koga zastupa Izvršni direktor dr Radenko Purić i Izvršni direktor Blažo Šaban - IZVRŠIOCI.
Adobe PDF / 3492.41 KB
 
 · 9.7.2000. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH RADNIKA UPRAVE ZA ŠUME
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur, dipl.ing. - NARUČILAC. 2. AD "LOVĆEN OSIGURANJE", koga zastupa Izvršni direktor dr Radenko Purić - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 1943.23 KB
 
 · 9.7.2000. · UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović i Direktor Uprave za šume Radoš Šućur, dipl.ing. - NARUČILAC. 2. AD "LOVĆEN OSIGURANJE" i AD "LOVĆEN AUTO" Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor dr Radenko Purić i Izvršni direktor Blažo Šaban - IZVRŠIOCI.
Adobe PDF / 3492.41 KB
 
 · 26.6.2000. · UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA I ALATA ZA DOZNAKU STABALA , PRIJEM I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC. 2. DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa izvršni direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 24.6.2000. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. MONTENOMAKS doo Nikšić, koga zastupa direktor Luka Maksimović - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 1853.75 KB
 
 · 10.6.2000. · UGOVOR O NABAVCI ROBA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. EKOPLANT doo Podgorica, koga zastupa direktor Željko Vidaković - DOBAVLJAČ.
Adobe PDF / 2179.05 KB
 
 · 14.5.2000. · ANEKS 1 UGOVORA O NABAVCI NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA PO
Zaključen između: 1. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume sa sjedištem u Pljevljima, ul. M. Tošića bb, PIB 02345196, koga zastupa izvršni direktor Nusret Kalač po ovlašćenju ministra Milutina Simovića, (u daljem tekstu Naručilac) 2. Alliance DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Cetinjski put bb, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević (u daljem tekstu Dobavljač).
Adobe PDF / 127.79 KB
 
 · 8.5.2000. · UGOVOR O VRŠENJU STALNOG STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK
Zaključen između: 1. UPRAVE ZA ŠUME - Pljevlja, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC i 2. DOO "KOV ATELJE"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Kosto Vukalović - IZVRŠILAC.
Adobe PDF / 0 KB
 

 

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.