English version
 
 
Utorak, 30.05.2023.
Broj posjeta: 5043563
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Kontakt informacije

UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA CRNE GORE - CENTRALA, Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 časova (Ponedjeljak - Petak)
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja, Montenegro
Telefon: +382 (0) 52/323578
Fax: +382 (0) 52/323730
E-mail adresa: cgsume@t-com.me
Web adresa: http://www.upravazasume.me
 


Armin Mujević, dipl. ekonomista, V.D. direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: 052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: kabinet.direktora@cgsume.me
 


Pomoćnik/ca direktora u Sektoru za gazdovanje šumama i lovištima
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: 052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: kabinet.direktora@cgsume.me
 


Vitomir Tepavčević, dipl. ing. šumarstva, Načelnik odsjeka za uređivanje šuma
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-119
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: vito.tepavcevic@cgsume.me
 


Zehra Demić, dipl. ing. šumarstva, Načelnica odsjeka za uzgoj i zaštitu šuma
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-780
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: zehra.demic@cgsume.me
 


Dragana Đorđević-Potpara, dipl. ing. šumarstva, Načelnica odsjeka za korišćenje šuma i nedrvne šumske proizvode
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-062
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: dragana.djordjevic@cgsume.me
 


Joveta Terzić, dipl. ing. šumarstva, Načelnik odsjeka za zaštitu prirode i gazdovanje lovištima sa posebnom namjenom
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-625
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: joveta.terzic@cgsume.me
 


Danko Milikić, dipl. ing. mašinstva, Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-611
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: danko.milikic@cgsume.me
 


Vule Bošković, dipl. ekonomista, Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-612
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: vule.boskovic@cgsume.me
 


Rosanda Vojinović, dipl. ekonomista, Službenica zadužena za javne nabavke
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-613
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: ljilja.vojinovic@cgsume.me
 


Slavica Gomilanović, dipl. pravnik, Načelnica službe za opšte poslove
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-603
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: slavica.gomilanovic@cgsume.me
 


Maja Ječmenica, dipl. novinar - komunikolog, Samostalna savjetnica I - za odnose sa javnošću (PR)
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/633-803
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: maja.jecmenica@cgsume.me
 


Igor Vojinović, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac područne jedinice Pljevlja
Adresa: Miloša Tošića br. 4, 84210 - Pljevlja
Telefon: +382 (0) 067/255-631
  052-323-578
Fax: 052-323-730
E-mail adresa: igor.vojinovic@cgsume.me; pj.pljevlja@gmail.com
 


Alen Kalač, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Rožaje
Adresa: Maršala Tita bb, 84310 - Rožaje
Telefon: +382 (0) 067/255-763
  051-271-306
Fax: 051-271-306
E-mail adresa: alen.kalac@cgsume.me
 


Živko Tomović, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Berane
Adresa: Rudeš bb, 84300 - Berane
Telefon: +382 (0) 067/255-150
  051-234-261
Fax: 051-234-261
E-mail adresa: zivko.tomovic@cgsume.me
 


Predrag Veljić, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Andrijevica
Adresa: Most Bandovića bb, 81400 - Andrijevica
Telefon: +382 (0) 067/255-279
  050-243-428
Fax: 050-243-428
E-mail adresa: predrag.veljic@cgsume.me
 


Emir Šukurica, dipl. ekonomista, Rukovodilac Područne jedinice Petnjica
Adresa: Petnjica bb
Telefon: +382 (0) 067/255-379
  051-234-261
Fax: 051-234-261
E-mail adresa: pjpetnjica@cgsume.me
 


Rizo Đešević, dipl. ekonomista, Rukovodilac područne jedinice Plav
Adresa: Naselje Brezojevice bb, 84325 - Plav
Telefon: +382 (0) 067/255-045
  051-251-438
Fax: 051-255-237
E-mail adresa: rizo.djesevic@cgsume.me
 


Bosiljka Žarković-Crnogorac, dipl. ing. šumarstva, Rukovoditeljka Područne jedinice Plužine
Adresa: Zgrada opštine, 81435 - Plužine
Telefon: +382 (0) 067/255-324
  040-271-122
Fax: 040-270-016; 040-270-017
E-mail adresa: bosiljka.zarkovic-crnogorac@cgsume.me
 


Violeta Danilović, dipl. ing. šumarstva, Rukovoditeljka Područne jedinice Žabljak
Adresa: Narodnih heroja bb, 84220 - Žabljak
Telefon: +382 (0) 067/255-690
  052-361-312
Fax: 052-361-312
E-mail adresa: violeta.danilovic@cgsume.me
 


Mladen Tošić, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Šavnik
Adresa: Berišina luka, br.4, 81450 - Šavnik
Telefon: +382 (0) 067/688-600
  040-266-168
Fax: 040-266-168
E-mail adresa: mladen.tosic@cgsume.me
 


Radovan Dabetić, ing. tehnologije i obrade drveta, Rukovodilac Područne jedinice Kolašin
Adresa: 13. Jula bb (Trg Vukmana Kruščića), 81210 - Kolašin
Telefon: +382 (0) 067/255-495
  020-865-130
Fax: 020-865-130
E-mail adresa: radovan.dabetic@cgsume.me; cgsumekl@t-com.me
 


Samir Fetić, M.Sc šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Bijelo Polje
Adresa: III Sandžačke br.60, 84000 - Bijelo Polje
Telefon: +382 (0) 067/670-722
  050-487-044
Fax: 050-487-044
E-mail adresa: samir.fetic@cgsume.me
 


Nikola Mešter, bachelor primjenjene poljoprivrede-kontinentalno voćarstvo, Rukovodilac Područne jedinice Mojkovac
Adresa: F. Žurića br.7, 84205 - Mojkovac
Telefon: +382 (0) 067/255-392
  050-473-473
Fax: 050-473-473
E-mail adresa: pjmojkovac@cgsume.me
 


Darko Ašanin, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Nikšić
Adresa: Grebice bb-Duklo, 81400 - Nikšić
Telefon: +382 (0) 067/255-995
  040-257-077
Fax: 040-257-077
E-mail adresa: darko.asanin@cgsume.me
 


Sonja Koljenšić, dipl. ekonomista, Rukovoditeljka Područne jedinice Danilovgrad
Adresa: Novice Škerovića bb, 81410 - Danilovgrad
Telefon: +382 (0) 067/255-087
  020-810-275
Fax: 020-810-275
E-mail adresa: sonja.koljensic@cgsume.me
 


Branko Janković, dipl. ing. šumarstva, Rukovodilac Područne jedinice Podgorica
Adresa: Đoka Miraševića 9/A, 84000 - Podgorica
Telefon: +382 (0) 067/255-821
  020-212-040
Fax: 020-212-040
E-mail adresa: branko.jankovic@cgsume.me
 


Hadž Kukaj, dipl. ekonomista, Rukovodilac Područne jedinice Gusinje
Adresa: Begluci bb
Telefon: +382 (0) 067/255-041
E-mail adresa: hadz.kukaj@cgsume.me
 


Iso Kalač, Magistar ekonomije, Rukovodilac PJ Kotor sa ispostavama: Bar, Budva, Herceg Novi i Cetinje
Adresa: Bulevar Revolucije, Zgrada DOO Komunalno, kula A-Bar
Telefon: +382 (0) 067/255-800
E-mail adresa: kalac.iso@cgsume.me
 


 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.