English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905790
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA
· TENDERI -> JAVNE NABAVKE
· UGOVORI O JAVNIM NABAVKAMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
· UGOVORI O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
· REALIZACIJA UGOVORA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU ŠUMA
· ODLUKE O KORIŠĆENJU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke / TENDERI -> KORISCENJE SUMA


 · 28.9.2022. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 2 BR.01-311/22-586/2 OD 19.09.2022. GODINE ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2022. GODINU
I. Zbog tehničke greške u dostavljanju podataka Odsjeka za korišćenje šuma, vrši se ispravka kod tačke 1. PREDMET JAVNOG POZIVA – TABELA ZA P.J.DANILOVGRAD, vezano za naziv odjeljenja, Gazdinsku jedinicu i bruto drvnu masu koja se daje na korišćenje.
Adobe PDF / 125.49 KB
 
 · 20.9.2022. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Petnjica, Nikšić, Plužine, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 364.23 KB
 
 · 24.8.2022. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U 2022. GODINI)
Predmet aukcije je prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa u 2022. godini u Područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak, po odjeljenjima, vrstama, količini i početnim cijenama iz date tabele.
Adobe PDF / 129.66 KB
 
 · 20.8.2022. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J.PLJEVLJA, KOLAŠIN I ROŽAJE
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na šumskim stovarištima ‘’Šula i ‘’Ljubišnja’’ P.J.Pljevlja, ‘’Planinica’’ i ‘’Mateševo’’ P.J.Kolašin i ‘’Županica’’ P.J.Rožaje, po vrstama, količini i partijama iz priloga.
Adobe PDF / 118.49 KB
 
 · 2.7.2022. · ISPRAVKA 3 JAVNOG POZIVA BROJ: 01-426/22-1774/1 OD 20.06.2022. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU
Vrši se ispravka: KOD TAČKE 6. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE I KOD TAČKE 7. VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PONUDA I JAVNO OTVARNJE PONUDA.
Adobe PDF / 107.69 KB
 
 · 30.6.2022. · ISPRAVKA 2 JAVNOG POZIVA BROJ: 01-426/22-1774/1 OD 20.06.2022. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU
Vrši se ispravka: KOD TAČKE 1. PREDMET JAVNOG POZIVA.
Adobe PDF / 91.64 KB
 
 · 27.6.2022. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BROJ: 01-426/22-1774/1 OD 20.06.2022. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU,ZA 2022.GODINU
Vrši se ispravka: KOD TAČKE 1. PREDMET JAVNOG POZIVA; BROJ JAVNOG POZIVA; KOD TAČKE 4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNI POZIV; UGOVOR O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2022.; KADROVSKA OSPOSOBLJENOST.
Adobe PDF / 103.78 KB
 
 · 21.6.2022. · JAVNI POZIV 1 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Plav, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 400.02 KB
 
 · 30.5.2022. · JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2022. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicam Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin,Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 232.62 KB
 
 · 21.4.2022. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala sa trase, pristupnih puteva i stubnih mjesta 35 kv dalekovoda Vrbnica-Goransko u Područnoj jedinici Plužine, gazdinska jedinica “Župa Pivska”, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 120.62 KB
 
 · 18.12.2021. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BROJ: 01-311/21-4305/1 OD 09.12.2021. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU
Vrši se ispravka tačke 4 - USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNI POZIV.
Adobe PDF / 130.06 KB
 
 · 14.12.2021. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BROJ: 01-311/21-4305/1 OD 09.12.2021. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU
Vrši se ispravka tačke 6, 7, 17 i ispravka tehničke greške u METODOLOGIJI VREDNOVANJA, kriterijumi i podkriterijumi za ocjenjivanje ponude: kadrovski kapaciteti i cijena.
Adobe PDF / 125.01 KB
 
 · 10.12.2021. · JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Nikšić, Plužine, Podgorica i Danilovgrad, za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 370.89 KB
 
 · 23.11.2021. · ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
U skladu sa tačkom 16 Javnog poziva 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju broj 01-311/21-3918/1 od 05.11.2021. godine, Uprava za šume na predlog tenderske komisije za sprovođenje predmetnog postupka, poništava Javni poziv 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2021. godinu.
Adobe PDF / 150.9 KB
 
 · 19.11.2021. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU, OBJAVLJENOG 06.11.2021. GODINE
Zbog tehničke greške u tabeli METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA,kriterijumi i podkriterijumi vrednovanja ponude: kadrovski kapaciteti,uticaj na lokalnu ekonomiju i cijena,vrši se ispravka: U tabeli kolona A ZAPOSLENOST, umjesto 20 unosi se 10 bodova.
Adobe PDF / 808.61 KB
 
 · 6.11.2021. · JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Nikšić, Plužine, Podgorica i Danilovgrad za 2021.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 386.73 KB
 
 · 11.8.2021. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. ROŽAJE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 145.15 KB
 
 · 4.8.2021. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za Rožaje, Berane, Kolašin,Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Plav, Podgorica, Danilovgrad, Žabljak i Pljevlja za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 723.6 KB
 
 · 3.8.2021. · JAVNI POZIV 1 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU ZA MALA PREDUZEĆA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I DRVOPRERADE DO 15 RADNIKA
Predmet Javnog poziva su šume u državnoj svojini, koje se daju na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za Rožaje, Berane, Kolašin, Petnjica, Plužine, Plav, Podgorica, Andrijevica, Žabljak i Pljevlja za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli:
Adobe PDF / 350.62 KB
 
 · 29.7.2021. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. ROŽAJE i KOLAŠIN)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje i Kolašin za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 151.07 KB
 
 · 28.7.2021. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BROJ: 01-311/21-2475/1 OD 27.07.2021.GODINE, ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. PLJEVLJA i NIKŠIĆ)
Vrši se ispravka tačke 2 – MJESTO I VRIJEME PRODAJE Javnog poziva broj: 01-311/21-2475/1 od 27.07.2021.godine, za aukcijsku prodaju drveta u državnoj svojini u dubećem stanju (sanitarna sječa u P.J. Pljevlja i Nikšić), objavljenog u dnevnom listu ’’Nova Pobjeda’’ dana 28.07.2021. godine.
Adobe PDF / 107.25 KB
 
 · 27.7.2021. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. PLJEVLJA i NIKŠIĆ)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Pljevlja i Nikšić za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 155.18 KB
 
 · 2.7.2021. · JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2021. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicam Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 658.98 KB
 
 · 21.11.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLUŽINE I P.J. KOLAŠIN
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata u P.J.Plužine dobijenih sječom stabala na trasama pristupnih puteva za izgradnju 400 KW dalekovoda Pljevlja-Čevo i P.J.Kolašin dobijenih sječom stabala na trasi pristupnog puta za izgradnju dalekovoda za auto put Bar-Boljare i trasa skijališta ,,Kolašin 1450’’ i ,,Kolašin 1600’’, po Partijama, u skladu sa količinama i vrstama drveta, kako stoji u datim tabelama.
Adobe PDF / 106.44 KB
 
 · 4.11.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 162.75 KB
 
 · 21.10.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 246.69 KB
 
 · 8.10.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, PLJEVLJA I PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje, Pljevlja i Plužine za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 308.08 KB
 
 · 1.10.2020. · JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020 GODINU
Predmet javnog poziva su šume u državnoj svojini i daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik, i Danilovgrad za 2020.godinu
Adobe PDF / 472.42 KB
 
 · 31.7.2020. · ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-2696/1 OD 22.07.2020. GODINE, ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLJEVLJA
Prodaja drvnih sortimenata, vršiće se po partijama Javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za šume - Pljevlja, dana 05.08.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova.
Adobe PDF / 289.83 KB
 
 · 28.7.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, BERANE, PLJEVLJA, NIKŠIĆ I PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić I Plužine za 2020.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima.
Adobe PDF / 236.09 KB
 
 · 23.7.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J.PLJEVLJA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi 400kw dalekovoda Čevo-Pljevlja, i trasi puta Pljevlja-Boljanići. Prodaja drvnih sortimenata vršiće se u prostorijama Uprave za šume-Pljevlja, dana 31.07.2020. godine, sa početkom u 11:00 h.
Adobe PDF / 193.78 KB
 
 · 4.7.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J.PLUŽINE I NIKŠIĆ
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi 400kw dalekovoda Čevo-Pljevlja, u Područnoj jedinici Plužine i Nikšić, po vrstama, količini i partijama, kako stoji u datim tabelama.
Adobe PDF / 260.63 KB
 
 · 10.6.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Plužine za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 97.88 KB
 
 · 9.6.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ŽABLJAK)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Žabljak za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 136.46 KB
 
 · 13.5.2020. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi dalekovoda 400 KV Čevo-Pljevlja, u Gazdinskoj jedinici “Tara Kosanica” u Područnoj jedinici Pljevlja - Partija 1, prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta Pljevlja-Metaljka, u Gazdinskoj jedinici “Jugoštica” u Područnoj jedinici Pljevlja - Partija 2 i prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta na lageru, u Područnoj jedinici Rožaje u gazdinskim jedinicama „Baćko Besničke šume“ i „Crnja Ibarac“ - Partija 3, po vrstama i količini datim u sledećim tabelama.
Adobe PDF / 108.66 KB
 
 · 8.5.2020. · JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na područiju prostora rudnika „Šuplja stijena“, u Gazdinskoj jedinici “Ljubišnja” u Područnoj jedinici Pljevlja, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 104.65 KB
 
 · 27.3.2020. · IZMJENE JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-648/1 OD 12.03.2020. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU (JAVNI POZIV 2)
Vrši se iznmjena tačke 6. - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE. Ispravka se odnosi na stav 1 i 3, a koji se odnosi na rok i način preuzimanja tenderske dokumentacije i glasi:
Adobe PDF / 224.32 KB
 
 · 27.3.2020. · IZMJENE JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-685/1 OD 13.03.2020. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU (JAVNI POZIV 3)
Vrši se iznmjena tačke 6. - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE. Ispravka se odnosi na stav 1 i 3, a koji se odnosi na rok i način preuzimanja tenderske dokumentacije i glasi:
Adobe PDF / 224.85 KB
 
 · 14.3.2020. · JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2020. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Žabljak za 2020. godinu u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datim tabelama.
Adobe PDF / 313.71 KB
 
 · 13.3.2020. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2020. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Kolašin, Bijelo Polje, Plužine i Šavnik, za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 336.91 KB
 
 · 13.2.2020. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Podgorica i Danilovgrad za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 405.04 KB
 
 · 12.2.2020. · JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2020. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicam Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin,Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 209.58 KB
 
 · 23.12.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka kancelarijskog namještaja po mjeri za opremanje novog poslovnog objekta Uprave za šume - P.J. Žabljak.
Adobe PDF / 183.89 KB
 
 · 19.12.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka treseta i zaštitnih mreža za potrebe Uprave za šume.
Adobe PDF / 172.14 KB
 
 · 18.12.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHOU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka novog terenskog motornog vozila za potrebe Uprave za šume.
Adobe PDF / 170.6 KB
 
 · 18.12.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara za potrebe Uprave za šume.
Adobe PDF / 167.08 KB
 
 · 18.12.2019. · ODLUKA O POVLAČENJU IZ POSTUPKA PRODAJE DIJELA ODJELJENJA PO JAVNOM POZIVU 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2019. GODINU
U skladu sa tačkom 15 Javnog poziva 4 za davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju br. 8522 od 13.09.2019. godine, Uprava za šume, na predlog Tenderske komisije za sprovođenje predmetnog postupka, povlači iz postupka prodaje dio odjeljenja iz Javnog poziva 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019. godinu.
Adobe PDF / 275.58 KB
 
 · 18.12.2019. · ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA 5 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
U skladu sa tačkom 15 Javnog poziva 5 za davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju br. 8569 od 16.09.2019. godine, Uprava za šume, na predlog Tenderske komisije za sprovođenje predmetnog postupka, poništava Javni poziv 5 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019. godinu.
Adobe PDF / 262.79 KB
 
 · 16.12.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka kancelarijskog namještaja po mjeri za opremanje novog poslovnog objekta Uprave za šume - P.J. Žabljak.
Adobe PDF / 331.64 KB
 
 · 12.12.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka treseta i zaštitnih mreža za potrebe rasadničke proizvodnje šumskih sadnica.
Adobe PDF / 221.32 KB
 
 · 12.12.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara
Adobe PDF / 267.49 KB
 
 · 11.12.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVALJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka novog terenskog motornog vozila.
Adobe PDF / 255.66 KB
 
 · 11.11.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka IT opreme u okviru nastavka nadogradnje IT sistema Uprave za šume.
Adobe PDF / 187.66 KB
 
 · 6.11.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 103.76 KB
 
 · 1.11.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka IT opreme u sklopu nadogradnje IT sistema Uprave za šume.
Adobe PDF / 264.43 KB
 
 · 25.10.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom sa trase 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja na stovarištu Mandovac, u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 60.7 KB
 
 · 21.10.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA ZAMJENI SPOLJAŠNJE STOLARIJE - PROZORA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Predmet nabavke su radovi na skidanju starih i nabavci i postavljanju novih prozora na poslovnom objektu Uprave za šume P.J. Rožaje u skladu sa tehničkom specifikacijom.
Adobe PDF / 245.61 KB
 
 · 11.10.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav.
Adobe PDF / 155.16 KB
 
 · 9.10.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke su radovi na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume P.J. Žabljak, sa materijalom i opremom obezbijeđenim od strane ponuđača.
Adobe PDF / 174.28 KB
 
 · 4.10.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav.
Adobe PDF / 235.48 KB
 
 · 2.10.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala područiju prostora rudnika „Šuplja stijena“, u gazdinskoj jedinici “ Ljubišnja” u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 103.78 KB
 
 · 27.9.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA UVOĐENJU CENTRALNOG GRIJANJA NA PELET U POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ŽABLJAK
Predmet nabavke su radovi na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume - P.J. Žabljak, sa materijalom i opremom obezbijeđenim od strane ponuđača.
Adobe PDF / 400.73 KB
 
 · 25.9.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav.
Adobe PDF / 231.25 KB
 
 · 20.9.2019. · JAVNI OGLAS 3 ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u sljedećoj tabeli.
Adobe PDF / 210.8 KB
 
 · 20.9.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka materijala i radovi na postavljanju termoizolacije sa fasadom, izrada i postavljanje oluka, nabavka i zamjena spoljašnjih vrata.
Adobe PDF / 192.76 KB
 
 · 18.9.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa sledećom tabelom.
Adobe PDF / 245.5 KB
 
 · 17.9.2019. · JAVNI POZIV 5 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 339.96 KB
 
 · 14.9.2019. · JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 375.63 KB
 
 · 11.9.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA POSTAVLJANJU TERMO FASADE, OLUKA I ULAZNIH VRATA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Predmet nabavke su termoizolaterski radovi sa fasadom, izrada i postavljanje oluka, nabavka i zamjena spoljašnjih vrata.
Adobe PDF / 452.63 KB
 
 · 5.9.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, gazdinskoj jedinici “Javorak-Vojnik ” u područnoj jedinici Nikšić u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 103.49 KB
 
 · 4.9.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke i usluga je nabavka i postavljanje novog krovnog pokrivača sa opšivkama i olucima na upravnoj zgradi Uprave za šume u Pljevljima.
Adobe PDF / 185.33 KB
 
 · 1.9.2019. · JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Rožaje za 2019.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećim tabelama
Adobe PDF / 199.53 KB
 
 · 31.8.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, puta Kaluđerski Laz-Šdedim u gazdinskoj jedinici “Crnja Ibarac” u područnoj jedinici Rožaje u skladu sa tabelom.
Adobe PDF / 103.78 KB
 
 · 30.8.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala područiju prostora rudnika „Šuplja stijena“, u gazdinskoj jedinici “ Ljubišnja” u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa tabelom.
Adobe PDF / 47.69 KB
 
 · 28.8.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 104.61 KB
 
 · 22.8.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnim jedinicama Pljevlja, Mojkovac i Nikšić za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 135.27 KB
 
 · 22.8.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA POSTAVLJANJU NOVOG KROVNOG POKRIVAČA NA UPRAVNOJ ZGRADI UPRAVE ZA ŠUME, SA OPŠIVKAMA I OLUCIMA
Predmet nabavke je postavljanje novog krovnog pokrivača sa opšivkama i olucima na upravnoj zgradi Uprave za šume u Pljevljima.
Adobe PDF / 360.93 KB
 
 · 16.8.2019. · JAVNI OGLAS 2 ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 152.93 KB
 
 · 31.7.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, Gazdinskoj jedinici “ Vojnik -Brezna” u Područnoj jedinici Plužine u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 104.59 KB
 
 · 30.7.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke, je nabavka predmeta: štampanje obrazaca u skladu sa važećim pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanja drvnih sortimenata i uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata za potrebe Uprave za šume.
Adobe PDF / 166.61 KB
 
 · 29.7.2019. · JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISLATU OTPREMNINE ZAPOSLENOM SA PRATEĆIM PRILOZIMA
Informacije o Javnom pozivu, kao i potrebne prateće priloge za popunu, koji podnose zainteresovani zaposleni, možete preuzeti klikom na sledeći link: ---> JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom.
fajl / 44 KB
 
 · 27.7.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima dalekovoda „Jezerine-Zekova Glava“ u odeljenjima 27a i 28a gazdinskoj jedinici “Mušovića Rijeka” u područnoj jedinici Kolašin u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 104.71 KB
 
 · 24.7.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA PRAVILNIKOM
Predmet nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata i uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata.
Adobe PDF / 359.16 KB
 
 · 19.7.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima dalekovoda „Jezerine-Zekova Glava“ u odeljenjima 27a i 28a gazdinskoj jedinici “Mušovića Rijeka” u područnoj jedinici Kolašin u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 105.36 KB
 
 · 10.7.2019. · JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin,Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 210.88 KB
 
 · 8.7.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke, je nabavka elektro materijala i radovi na ugradnji elektro instalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak.
Adobe PDF / 190.44 KB
 
 · 27.6.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA I UGRADNJA ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVA ZA ŠUME P.J. ŽABLJAK
Predmet nabavke je nabavka elektro materijala i radova na ugradnju elektroinstalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak.
Adobe PDF / 596.77 KB
 
 · 5.6.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Žabljak u gazdinskoj jedinici “Tepačke šume” odeljenje 4a, u sledećoj količini i lageru, datoj u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 103.97 KB
 
 · 3.6.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVKU PREDMETA (IZRADA REGISTRA, KARTIRANJE STANIŠTA,...)
Opis predmeta javne nabavke, je nabavka predmeta: izrada registra, kartiranje staništa, utvrđivanje kalendara branja, istraživanje tržišta i izradu maloprodajnih cjenovnika nezaštićenih biljnih vrsta koje se mogu davati na korišćenje iz šumskih područja kojim gazduje Uprava za šume.
Adobe PDF / 171.08 KB
 
 · 31.5.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVKU SPECIJALNIH ŠUMARSKIH ČEKIĆA - Obrazac 3
Opis predmeta javne nabavke, je nabavka specijalnih šumarskih čekića sa oznakom ŠŠ - 60 komada.
Adobe PDF / 183.03 KB
 
 · 31.5.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVKU FARBI ZA DRVO, SPREJ ZA DRVO I PROFESIONALNE ŠUMARSKE KREDE - Obrazac 3
Opis predmeta javne nabavke, je nabavka farbi za drvo (1400 komada), sprej za drvo (1700 komada) i profesionalne šumarske krede (pakovanje 200).
Adobe PDF / 184.07 KB
 
 · 30.5.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - IZRADE REGISTRA, KARTIRANJA STANIŠTA, UTVRĐIVANJE KALENDARA BRANJA, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I IZRADA MALOPRODAJNOG CJENOVNIKA NEZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA KOJE SE MOGU DAVATI NA KORIŠĆENJE IZ ŠUMSKIH PODRUČJA KOJIM GAZDUJE UPRAVA ZA ŠUME
Predmet nabavke je nabavka usluga izrade registra nezaštićenih biljnih vrsta, bliži opis nezaštićenih biljnih vrsta, izrada karata staništa po regionima, utvrđivanje kalendara branja, istraživanje tržišta i izrada maloprodajnog cjenovnika nezaštićenih biljnih vrsta.
Adobe PDF / 309.62 KB
 
 · 28.5.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Pljevlja u gazdinskoj jedinici “Tepačke šume” odeljenje 4a, u količini i lageru, datoj u sledećoj tabeli.
Adobe PDF / 104.06 KB
 
 · 17.5.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - SPECIJALNIH ŠUMARSKIH ČEKIĆA
Predmet nabavke je nabavka specijalnog alata-šumarskih čekića.
Adobe PDF / 327.14 KB
 
 · 17.5.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA FARBI, SPREJEVA U BOJI I KREDA
Predmet nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.
Adobe PDF / 368.94 KB
 
 · 9.5.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, gazdinska jedinica “Javorak-Vojnik ”, područna jedinica Nikšić, u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 104.48 KB
 
 · 8.5.2019. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA NADZORNOG ORGANA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME P.J. ŽABLJAK - Obrazac 3
Opis predmeta javne nabavke, odnosno predmet nadzora su građevinsko-zanatski radovi.
Adobe PDF / 2249.09 KB
 
 · 25.4.2019. · ISPRAVKE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 2 BR.3009 OD 12.04.2019. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Mijenja se tačka 4 Javnog poziva br.3009 od 12.04.2019.godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019.godinu. Izmjene se odnose na vrstu Potvrde o dokazivanju kadrovske osposobljenosti ponuđača kao i način korišćenja iste za određivanje maksimalne zapremine sirovine koja se može dodijeliti ponuđaču. Nakon izvršenih izmjena, tačka 4 Javnog poziva 2 glasi:
Adobe PDF / 172.37 KB
 
 · 25.4.2019. · OBRASCI JAVNOG POZIVA 2, BROJ 3435 OD 25.04.2019. GODINE
Obrazac 1: Podaci o ponuđaču; Obrazac 2: Pregled ponude; Obrazac 3: Tehnička osposobljenost
Microsoft Word / 160 KB
 
 · 19.4.2019. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - USLUGA NADZORNOG ORGANA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME U P.J. ŽABLJAK
Predmet nabavke je nabavka usluga nadzornog organa na izgradnji poslovnog objekta Uprave za šume u P.J. Žabljak-
Adobe PDF / 2094.4 KB
 
 · 13.4.2019. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad za 2019.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datim tabelama.
Adobe PDF / 346.5 KB
 
 · 5.4.2019. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Vojnik Brezna” u područnoj jedinici Plužine i gazdinskoj jedinici “Javorak-Vojnik ” u područnoj jedinici Nikšić u skladu sa datim tabelama.
Adobe PDF / 164.95 KB
 
 · 15.2.2019. · IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 1 BR.599 OD 06.02.2019.GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Mijenja se tačka 1 Javnog poziva br.599 od 06.02.2019.godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019.godinu, a koji se odnosi na ’’PREDMET JAVNOG POZIVA’’. Izmjene se odnose na odustanak od prodaje drveta u dubećem stanju za sva odjeljenja iz Gazdinske jedinice ’’Kozička rijeka’’ P.J.Pljevlja, tako da tabela tačke 1 Javnog poziva br.599 od 06.02.2019 godine, za P.J.Pljevlja, glasi:
Adobe PDF / 128 KB
 
 · 7.2.2019. · JAVNI POZIV 1 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Andrijevica, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Plav, Podgorica i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 425.03 KB
 
 · 16.1.2019. · IZMJENA POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet izmjene aukcije je u područnoj jedinici Rožaje za gazdinsku jedinicu „Bać Besnik“ tako što odeljenje broj 44a,49a,52a,54a,55a,62a, 69a i 104a se izuzimaju, pa su predmet prodaje u GJ „Bać Besnik“ odeljenja kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 149.55 KB
 
 · 26.12.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u područnim jedinicama Šavnik, Danilovgrad, Plav, Plužine, Nikšić i Rožaje za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 316.97 KB
 
 · 30.10.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na stubnim mjestima u Gazdinskoj jedinici “Tara Kosanica”, i Gazdinskoj jedinici “Vezišnica” u Područnoj jedinici Pljevlja, u skladu sa datim tabelom.
Adobe PDF / 132.17 KB
 
 · 30.10.2018. · IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 3 BR.8705 OD 15.10.2018.GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 462.55 KB
 
 · 16.10.2018. · JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018 GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Kolašin, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plužine i Mojkovac za 2018. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 372.79 KB
 
 · 4.10.2018. · TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA OSAM ODJELJENJA PO PARTIJAMA
Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama, svako odjeljenje predstavlja posebnu partiju.
Adobe PDF / 392.44 KB
 
 · 10.9.2018. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE CENTRALE UPRAVE ZA ŠUME, P.J. PLJEVLJA I P.J. PLAV
Predmet javne nabavke je nabavka peleta za potrebe kotlarnice Centrale Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav.
Adobe PDF / 202.97 KB
 
 · 29.8.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda čevo-Pljevlja u gazdinskoj jedinici “Vojnik Brezna” u područnoj jedinici Plužine u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 154.99 KB
 
 · 29.8.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u područnim jedinicama Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Danilovgrad, Plav, Plužine, Gusinje, Podgorica, Petnjica i Nikšić za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 195.12 KB
 
 · 24.7.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Vojnik Brezna” u područnoj jedinici Plužine u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 105.24 KB
 
 · 21.7.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Žabljak u gazdinskoj jedinici “Donji Šaranci” odeljenje 74a, u količini i lageru, datoj u tabeli.
Adobe PDF / 103.89 KB
 
 · 17.7.2018. · IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 2 BR.5590 OD 05.07.2018.GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 439.54 KB
 
 · 6.7.2018. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018 GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 1382.18 KB
 
 · 6.7.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih protivpravnom sječom stabala u državnoj svojini u područnoj jedinici Berane na stovarištu „Rudeš“ u datoj količini.
Adobe PDF / 103.8 KB
 
 · 6.7.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Žabljak u gazdinskoj jedinici “Donji Šaranci” odeljenje 74a, u datoj količini i lageru.
Adobe PDF / 104.24 KB
 
 · 6.7.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Vojnik Brezna” u područnoj jedinici Plužine u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 104.75 KB
 
 · 26.6.2018. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka jednog motornog vozila po sistemu "staro za novo", po specifikacijama iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda br.5041 od 18.06.2018. godine
Adobe PDF / 114.21 KB
 
 · 18.6.2018. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA JEDNOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"
Predmet javne nabavke je nabavka jednosg terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo".
Adobe PDF / 348.75 KB
 
 · 16.6.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, Gazdinskoj jedinici “Vojnik-Brezna” u Područnoj jedinici Plužine u skladu sa tabelom.
Adobe PDF / 104.84 KB
 
 · 14.6.2018. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU JEDNOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"
Obustavlja se postupak javne nabavke po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku jednog motornog vozila po sistemu "staro za novo" br. 3712 od 16.05.2018. godine, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda. Obrazloženje je dato u prilogu.
Adobe PDF / 63.63 KB
 
 · 5.6.2018. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca.
Adobe PDF / 125.02 KB
 
 · 5.6.2018. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka predmeta (farbe, sprejevi u boji i profesionalne šumske krede).
Adobe PDF / 115.73 KB
 
 · 4.6.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Pljevlja u gazdinskoj jedinici “Kraljeva Gora-Bunetina” odeljenje 73a, u količini i lageru, datoj u tabeli.
Adobe PDF / 104.9 KB
 
 · 16.5.2018. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.
Adobe PDF / 225.61 KB
 
 · 16.5.2018. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka jednog terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo".
Adobe PDF / 358.53 KB
 
 · 15.5.2018. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskog požara u količini od 80 komada i 50 komada mlaznica za naprtnjače.
Adobe PDF / 106.38 KB
 
 · 12.5.2018. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na stubnim mjestima u gazdinskoj jedinici “Tara Kosanica” i gazdinskoj jedinici “Vezišnica” u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa datom tabelom.
Adobe PDF / 102.7 KB
 
 · 11.5.2018. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata i uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata.
Adobe PDF / 600.71 KB
 
 · 25.4.2018. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke robe je nabavka naprtnjača za zaštitu šuma od inicijalnih šumskih požara
Adobe PDF / 279.26 KB
 
 · 2.3.2018. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU
Na osnovu člana 77 Zakona o šumama („Službeni list CG“ br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 21/09) i čl. 4,5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), i Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 07-425 od 08.februara, 2018. godine ('Sl.list CG', br.11/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu.
Adobe PDF / 424.2 KB
 
 · 10.1.2018. · OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka jednog terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo", po specifikacijama iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.
Adobe PDF / 196.52 KB
 
 · 14.12.2017. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA JEDNOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"
Predmet javne nabavke je nabavka jednog terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo".
Adobe PDF / 394.68 KB
 
 · 29.11.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU SA TRASE ŽIČARE I SKI STAZE SKIJALIŠTA „KOLAŠIN 1600“
Predmet aukcije je drvo u dubećem stanju na trasi žičare i ski staze skijališta “Kolašin 1600”, područna jedinica Kolašin u količini datoj u tabeli.
Adobe PDF / 107.62 KB
 
 · 28.11.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA SA TRASE PUTA “JAVORJE-DIO” PODRUČNA JEDINICA PLAV
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi puta “Javorje-Dio”, područna jedinica Plav, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 106.59 KB
 
 · 28.11.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala priimjenom novog koncepta gazdovanja šumama iz područne jedinice Pljevlja u gazdinskoj jedinici “Kraljeva Gora-Bunetina” odeljenje 73a, u količini i lageru, datoj u tabeli.
Adobe PDF / 104.8 KB
 
 · 13.10.2017. · TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA 4 ODJELJENJA PO PARTIJAMA
Predmet javne nabavke je usluga sječe, izvoza iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager za 4/četiri odjeljenja po partijama.
Adobe PDF / 420.41 KB
 
 · 4.10.2017. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke robe je nabavka peleta za potrebe kotlarnice u centrali Uprave za šume.
Adobe PDF / 138.88 KB
 
 · 1.9.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU ŠUMSKE KULTURE CRNOG BORA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama ('Službeni list CG' br. 74/10 i 47/15) i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ('Službeni list CG', br. 44/10) i Odluke o prodaji drveta iz šumske kulture crnog bora član 2 ('Službeni list CG', br. 53/17 od 14.08.2017. godine), Uprava za šume o b j a v lj u j e
Adobe PDF / 127.93 KB
 
 · 29.8.2017. · JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017.godinu, broj 07-365 od 16.februara 2017.godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.
Adobe PDF / 248.87 KB
 
 · 29.8.2017. · TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA 5 ODJELJENJA
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za šume objavljuje
Adobe PDF / 327.14 KB
 
 · 23.8.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na stovarištu-lager, dobijenih sječom stabala trasi žičare i ski staze skijališta „Kolašin 1600“, zaplijenjeni drvni sortimenti i trasa puta Jezerine-Lubnice u količinama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 155.24 KB
 
 · 23.8.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet aukcije je prodaja šuma u državnoj svojini prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) za P.J. Plužine, Rožaje, Gusinje, Bijelo Polje, Šavnik, Plav, Nikšić i Berane za 2017. godinu u količinama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 207.35 KB
 
 · 11.8.2017. · JAVNI POZIV 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017.godinu, broj 07-365 od 16.februara 2017.godine, Miinistarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.
Adobe PDF / 297.38 KB
 
 · 4.8.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na stovarištu, dobijenih sječom stabala na trasama dalekovoda 'Krnovo-Brezna',na stovarištu Brezna.
Adobe PDF / 101.77 KB
 
 · 2.6.2017. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017.godinu, broj 07-365 od 16.februara 2017.godine ('Sl.list CG', br.15/17), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.
Adobe PDF / 341.03 KB
 
 · 25.5.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama /'Službeni list CG' br. 74/10 i 47/15/ i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ('Službeni list CG', br. 44/10) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o prodaji drvnih sortimenata član 2 ('Službeni list CG', br. 13 od 28.02.2017. godine), Uprava za šume objavljuje Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata.
Adobe PDF / 101.63 KB
 
 · 4.4.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama /'Službeni list CG' br. 74/10 i 47/15/ i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ('Službeni list CG', br. 44/10) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o prodaji drvnih sortimenata član 2 ( 'Službeni list CG', br. 13 od 28.02.2017. godine), Uprava za šume objavljuje Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata.
Adobe PDF / 102.18 KB
 
 · 24.3.2017. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu, broj 07-365 od 16. februara 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.
Adobe PDF / 369.88 KB
 
 · 13.3.2017. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu, broj 07-365 od 16. februara 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.
Adobe PDF / 382.65 KB
 
 · 1.3.2017. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama /'Službeni list CG' br. 74/10 i 47/15/ i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini /'Službeni list CG//, br. 44/10/ i Zaključka Vlade CG broj 07-2590/16 od 23.02.2017. godine., Uprava za šume objavljuje Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata.
Adobe PDF / 101.27 KB
 
 · 16.11.2016. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na stovarištima, dobijenih sječom stabala na trasama dalekovoda „Brezna – Kličevo“ i dionice autoputa Smokovac - Mateševo, u količinama i lokacijama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 135.19 KB
 
 · 18.7.2016. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2016. GODINU
Na osnovu člana 3 stav 2 Odluke Vlade o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2016. godinu, broj 08-1402 od 17.06.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2016. godinu.
Adobe PDF / 782.36 KB
 
 · 22.10.2015. · PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2015. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za Područne jedinice: Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Kolašin, Plužine, Nikšić, Bijelo polje, Danilovgrad, Mojkovac i Podgorica, za 2015. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 603.25 KB
 
 · 14.10.2015. · PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2015. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Petnjica i PJ Podgorica, za 2015. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 507.33 KB
 
 · 10.8.2015. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2015. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Kolašin, Plužine, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Danilovgrad i Mojkovac, za 2015. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 605.7 KB
 
 · 4.6.2015. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2015. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Kolašin, Plužine, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Danilovgrad i Mojkovac, za 2015. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 888.17 KB
 
 · 20.1.2015. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 03/14 ZA PARTIJU 2
Predmet javne nabavke je nabavka usluga osiguranja zaposlenih Uprave za šume, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Adobe PDF / 2046.35 KB
 
 · 17.12.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BROJ 10/14 za Partije I i II
PARTIJA I - čekići za implementaciju pločica i PARTIJA II - raznovrsni ručni alat i oprema za rasadnike Kolašin i Rožaje.
Adobe PDF / 3526.01 KB
 
 · 16.12.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BROJ 09/14
Predmet javne nabavke je nabavka štampača i multifukcionalnih aparata 4/1 (štampač, kopir, skener i fax), za potrebe Područnih jedinica.
Adobe PDF / 2214.45 KB
 
 · 28.11.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 03/14 ZA PARTIJU I
Predmet javne nabavke je nabavka usluga registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila Uprave za šume.
Adobe PDF / 1171.8 KB
 
 · 28.11.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 17/14 ZA PARTIJU I
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 3256.73 KB
 
 · 28.11.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 17/14 ZA PARTIJU II
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 4304.27 KB
 
 · 28.11.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 13/14 ZA PARTIJE I i III
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog i investicionog materijala, kao i alata i opreme za rasadničku proizvodnju rasadnika Uprave za šume Kolašin i Rožaje za sezonu jesen/proljeće 2014-2015 godine po partijama. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 2821.57 KB
 
 · 25.11.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 10/14
Predmet javne nabavke je nabavka udarnih čekića za implementaciju PVC pločica za doznaku stabala, torbi sa magacinima za smještaj PVC pločica za doznaku stabala, kao i raznovrsnog ručnog alata i opreme za potrebe rasadnika Kolašin i Rožaje.
Adobe PDF / 2379.28 KB
 
 · 24.11.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 09/14
Predmet javne nabavke je nabavka štampača i multifukcionalnih aparata 4/1 (štampač, kopir, skener i fax), za potrebe Područnih jedinica.
Adobe PDF / 1699.55 KB
 
 · 18.11.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BROJ 07/14
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji mokrih čvorova u centralnoj zgradi Uprave za šume Pljevlja i u Područnoj jedinici Pljevlja, prema specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2524.48 KB
 
 · 23.10.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 07/14
Predmet javne nabavke su radovi na kompletnoj rekonstrukciji mokrih čvorova u Centrali Uprave za šume Pljevlja i Područnoj jedinici Pljevlja, shodno projektnoj dokumentaciji br.5183 od 30.09.2014. godine izrađene od strane projektanta doo "Kvatroprojekt" Pljevlja.
Adobe PDF / 2770.85 KB
 
 · 22.10.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 05/14
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata - šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, prema specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2502.62 KB
 
 · 22.10.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 06/14 ZA PARTIJE I,II I III
Predmet javne nabavke je nabavka ogreva - peleta, za potrebe kotlarnice Uprave za šume (centralna zgrada u Pljevljima), uglja i ogrevnog bukovog drveta za potrebe kotlarnice P.J. Kolašin, prema specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2424.82 KB
 
 · 15.10.2014. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU BROJ 12/14 ZA PARTIJU 3
Predmet javne nabavke je nabavka štampanih obrazaca, prema specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 1756.62 KB
 
 · 15.10.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 06/14
Predmet javne nabavke je nabavka pločica za doznaku drvnih sortimenata za potrebe Uprave za šume.
Adobe PDF / 1635.7 KB
 
 · 10.10.2014. · Izmjene i dopune poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije po predmetu javne nabavke br.17/14 za nabavku rezervnih dijelova i servisiranje m.v. Uprave za šume
Dopune za dokazivanje minimalne kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti, kao i određene napomene su date u prilogu.
Adobe PDF / 1822.27 KB
 
 · 2.10.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 12/14 ZA PARTIJU 1
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelarijskog materijala.
Adobe PDF / 1309.36 KB
 
 · 2.10.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 12/14 ZA PARTIJU 2
Predmet javne nabavke je nabavka tonera i ketridža.
Adobe PDF / 1282.46 KB
 
 · 1.10.2014. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke službene odjeće i obuće za lugare-čuvare šuma broj 18/14
Predmet javne nabavke je službena odjeća (zimska uniforma koja se sastoji od jakne, pantalona, sakoa, košulje i džempera) i obuća (zimske duboke cipele), za lugare - čuvare šuma po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Adobe PDF / 2285.36 KB
 
 · 22.9.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPING METODOM 05/14 ZA NABAVKU PREČNICA ZA MJERENJE OBLE GRAĐE
Predmet javne nabavke je nabavka prečnica za mjerenje oble građe
Adobe PDF / 2250.09 KB
 
 · 22.9.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPING METODOM 05/14 ZA NABAVKU OGREVA ZA KOTLARNICE
Predmet javne nabavke je nabavka ogreva za kotlarnice
Adobe PDF / 2241.6 KB
 
 · 12.9.2014. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 13/14
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog i investicionog materijala, kao i alata i opreme za rasadničku proizvodnju rasadnika Uprave za šume Kolašin i Rožaje za sezonu jesen/proljeće 2014-2015 godine.
Adobe PDF / 2125.26 KB
 
 · 12.9.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Predmet javne nabavke su usluge prevoza povremene radne snage na poslovima pošumljavanja u Područnoj jedinici Berane, a u skladu sa specifikacijom datoj u prologu.
Adobe PDF / 1862.39 KB
 
 · 11.9.2014. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 11/14
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 2485.13 KB
 
 · 1.9.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2014. godinu za gazdinske jedinice. Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama, svaka gazdinska jedinica predstavlja posebnu partiju.
Adobe PDF / 2822.55 KB
 
 · 28.8.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO JAVNOM ZAHTJEVU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA BR.3410 ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - METALNIH TABLI PROTIVPOŽARNIH UPOZORENJA
Predmet javne nabavke je nabavka tabli protiv-požarnih upozorenja, prema specifikaciji datoj u prologu.
Adobe PDF / 1556.57 KB
 
 · 27.8.2014. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO ŠOPING METODI BR.04/14 ZA PARTIJU I
Predmet javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara, prema specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2894.66 KB
 
 · 4.8.2014. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 12/14
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelarijskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2013. godinu.
Adobe PDF / 2686.03 KB
 
 · 4.8.2014. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke pločica za doznaku drvnih sortimenata broj 06/14
Predmet javne nabavke je nabavka pločica za doznaku stabala, izrađene od visokokvalitetne plastike, u količini od: 585.000 komada, po specifikaciji datoj u tenderrskoj dokumentaciji.
Adobe PDF / 2166.77 KB
 
 · 4.8.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 04/14 PARTIJA III
Predmet javne nabavke je izrada i štampa folija za 11 bilborda Uprave za šume na pvc "orakal" ili kompatabilnoj foliji, kao i štampanje brošure-flajera (tipa "harmonika"), a u skladu sa specifikacijom datoj u prologu.
Adobe PDF / 2196.43 KB
 
 · 4.8.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 03/14
Predmet javne nabavke je nabavka 96 higijenskih paketa za 16 Područnih jedinica Uprave za šume (šest paketa za svaku Područnu jedinicu za period od godinu dana - trebovanje na svaka dva mjeseca), a u skladu sa specifikacijom datoj u prologu.
Adobe PDF / 1729.31 KB
 
 · 4.8.2014. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO ŠOPING METODI BR.04/14 ZA PARTIJU IV I PARTIJU V
Predmet javne nabavke je nabavka metalnih tabli sa protiv-požarnim upozorenjima i nabavka rezervoara-cistjerni za smještaj vode za gašenje požara, a u skladu sa specifikacijom datoj u prologu.
Adobe PDF / 1964.11 KB
 
 · 31.7.2014. · ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI (METALNIH ZNAKOVA PROTIV-POŽARNIH UPOZORENJA)
Predmet javne nabavke je nabavka metalnih znakova/tabli protiv-požarnih upozorenja, za podrebe svih Područnih jedinica Uprave za šume, u skladu sa specifikacojom datom u prologu zahtjeva.
Adobe PDF / 2143.42 KB
 
 · 31.7.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 04/14 PARTIJA II
Predmet javne nabavke je nabavka 280 komada feromonskih klopki tipa EKO TRAP za zaštitu šuma od podkornjaka.
Adobe PDF / 2595.24 KB
 
 · 28.7.2014. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 5/14
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2014. godinu za 7 gazdinskih jedinica po područnim jedinicama.
Adobe PDF / 2918.82 KB
 
 · 11.7.2014. · ZAINTERESOVANIM UČESNICIMA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PO ŠOPING METODI 03/14
Obavještenje o produžavanju rokova za predaju ponuda putem zahtjeva za dostavljanje ponuda 03/14(zbog nastupajućih praznika)
Adobe PDF / 386.78 KB
 
 · 9.7.2014. · ZAINTERESOVANIM UČESNICIMA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PO ŠOPING METODI 04/14
Dopuna tehničke specifikacije po Zahtjevu za dostavljanje ponuda br.2744 od 4.7.2014. godine
Adobe PDF / 496.28 KB
 
 · 8.7.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 01/14
Predmet javne nabavke je nabavka farbe za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo sa specifikacijom datoj u prilogu.
Adobe PDF / 1536.19 KB
 
 · 4.7.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke je nabavka materijala i sredstava za zaštitu šuma od požara i potkornjaka. Planirana nabavka je predviđena u skladu sa preventivnim aktivnostima Uprave za šume u cilju zaštite šuma od šumskih požara i potkornjaka.
Adobe PDF / 2556.89 KB
 
 · 4.7.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke je potrošna roba - sredstva higijene (higijenski paketi), za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume (centrale i Područnih jedinica), po specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 1349.74 KB
 
 · 3.7.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 02/14
Predmet javne nabavke su usluge prevoza povremene radne snage na poslovima pošumljavanja u Područnoj jedinici Berane, a u skladu sa specifikacijom datoj u prologu.
Adobe PDF / 1667.44 KB
 
 · 2.7.2014. · OBAVJEŠTENJE
Svim učesnicima Javnog poziva br.03/14 za nabavku usluga registracije motornih vozila i osiguranja zaposlenih radnika Uprave za šume.
Adobe PDF / 661.59 KB
 
 · 18.6.2014. · Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 03/14
Predmet javne nabavke je usluga registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila Uprave za šume, kao i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika Uprave za šume.
Adobe PDF / 3237.93 KB
 
 · 18.6.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 01/14
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva.
Adobe PDF / 1352.74 KB
 
 · 18.6.2014. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 02/14
Predmet javne nabavke su usluge prevoza povremene radne snage na poslovima pošumljavanja u Područnoj jedinici Berane u skladu sa specifikacijom datom u prilogu.
Adobe PDF / 1378.79 KB
 
 · 27.5.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 06-01/13
Predmet javne nabavke je nabavka kancelarijskog namještaja u skladu sa specifikacijom datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2914.96 KB
 
 · 17.5.2014. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2014. GODINU
Na osnovu člana 3 stav 2 Odluke Vlade o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2014. godinu, (Zaključak Vlade Crne Gore broj 08-992/4 od 08.05.2014.godine) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2014. godinu.
Microsoft Word / 463.5 KB
 
 · 15.5.2014. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (sanitarna sječa)
Na osnovu člana 3 stav 2 Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa), (Zaključak Vlade Crne Gore broj 08-993/4 od 08.05.2014.godine), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa).
Microsoft Word / 723 KB
 
 · 28.3.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.08-01/13
Predmet javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara u skladu sa specifikacijom datoj u prilogu. Pored specifikacije, u prilogu se nalazi i ocjena ispravnosti i rangiranje ponuda, prema odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača 08-01/13
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 10.2.2014. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - Poziv 10/13
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice. Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama, svaka gazdinska jedinica predstavlja posebnu partiju.
Adobe PDF / 1551.34 KB
 
 · 4.12.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA PUTEM NEPOSREDNOG SPORAZUMA
Predmet javne nabavke je nabavka opreme za video nadzor i instalacija iste na objektu centralne zgrade Uprave za šume.
Adobe PDF / 1270.82 KB
 
 · 3.12.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 08/13
Predmet javne nabavke je nabavka sredstava za zaštitu šuma-naprtnjača za gašenje šumskih požara u količini od 175 komada.
Adobe PDF / 1226.76 KB
 
 · 12.11.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 06/13
Predmet javne nabavke je nabavka kancelarijskog namještaja (stolice, solovi, ormari i fiokari), po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva. Oprema se mora isporučiti naručiocu do 10.12.2013. godine.
Adobe PDF / 1749.3 KB
 
 · 1.11.2013. · Poziv broj 10/13 u pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice po područnim jedinicama Mojkovac (G.J. ’’Petrovića Omar-Buren’’ površine 4.421.00 ha) i Andrijevica (G.J. ’’Kutska rijeka’’ površine 3.925.70 ha).
Microsoft Word / 181 KB
 
 · 9.10.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.05/13
Predmet javne nabavke je nabavka ogreva od biomase-peleta u količini od 25 tona, prema specifikaciji i tehničko-tehnološkim karakteristikama definisanim u zahtjevu za dostavljanje ponuda.
Adobe PDF / 1511.93 KB
 
 · 4.10.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA PUTEM NEPOSREDNOG SPORAZUMA
Predmet javne nabavke je nabavka namjenskih torbi za inženjere i tehničare, u količini od 72 komada, po specifikaciji datoj u prilogu zahtjeva.
Adobe PDF / 1630.19 KB
 
 · 25.9.2013. · IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
Vrši se izmjena i dopuna Javnog poziva za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju objavljen u dnevnom listu 21.09.2013. godine na način što se u stavu 4 /uslovi za učešće na Javni poziv/ poslije alineje 1 dodaje tekst koji glasi: - Izuzetno, za dodjelu na korišćenje šume u odjeljenju 32a GJ.’’Županica’’ pravna lica mogu podnijeti zajedničku ponudu, uz naznačenje nosioca prava na zaključenje Ugovora u kom slučaju će ista biti vrednovana od strane komisije, kao jedinstvena.
Microsoft Word / 131 KB
 
 · 23.9.2013. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
Predmet Javnog poziva je davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Podgoricu, Plužine, Žabljak, Rožaje, Bijelo Polje i Pljevlja za 2013. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Microsoft Word / 455.5 KB
 
 · 20.9.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 09/13
Predmet javne nabavke je nabavka pločica za doznaku stabala, izrađene od visikokvalitetne plastike, u količini od 200.000 komada, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Adobe PDF / 1042.24 KB
 
 · 19.9.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - PARTIJA III, G.J. "PJEŠČANICA"
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja za 2013. godinu za gazdinske jedinice.
Adobe PDF / 2100.38 KB
 
 · 18.9.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 08/13
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelarijskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2013. godinu. Specifikacija predmeta nabavka data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 1726.71 KB
 
 · 18.9.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 07/13
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabaljati periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Adobe PDF / 2579.74 KB
 
 · 4.9.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 05/13
Predmet javne nabavke je nabavka ogreva - peleta, za potrebe kotlarnice Uprave za šume(centralna zgrada u Pljevljima), po specifikaciji datoj u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
Microsoft Word / 121 KB
 
 · 25.7.2013. · Poziv broj 09/13 za otvoreni postupak javne nabavke pločica za doznaku drvnih sortimenata
Predmet javne nabavke je nabavka pločica za doznaku stabala, izrađene od visokokvalitetne plastike, u količini od 200.000 komada, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 125 KB
 
 · 24.7.2013. · Poziv broj 2969 za otvoreni postupak javne nabavke potrošnog kancelarijskog materijala
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2013 godinu.
Microsoft Word / 125.5 KB
 
 · 11.7.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BROJ 02-2/13
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo, po specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2174.01 KB
 
 · 10.7.2013. · Poziv broj 07/13 za otvoreni postupak javne nabavke rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Microsoft Word / 131.5 KB
 
 · 8.7.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice. Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama, svaka gazdinska jedinica predstavlja posebnu partiju.
Adobe PDF / 4298.44 KB
 
 · 2.7.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 04/13
Opis predmeta javne nabavke je nabavka usluga izrade Lovne osnove za 2013, godinu za lovište posebne namjene "Komovi", površine 23.922 ha.
Microsoft Word / 1424.5 KB
 
 · 26.6.2013. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
Predmet Javnog poziva je davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Podgoricu, Bijelo Polje, Plužine, Kolašin, Žabljak, Pljevlja i Rožaje za 2013. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Microsoft Word / 533 KB
 
 · 25.6.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 02-2/13
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva.
Microsoft Word / 114 KB
 
 · 25.6.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 02-2/13
Uprava za šume je objavila Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom 02-2/13. Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva. Dokumentacija je dostupna na linku Tenderi, konkursi i dokumenti, u dijelu Tenderi i konkursi.
fajl / 44 KB
 
 · 11.6.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.04/13
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 145 KB
 
 · 10.6.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 01/13
Opis predmeta javne nabavke: Partija 1: nabavka usluga registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila Uprave za šume; Partija 2: nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih Uprave za šume.
Microsoft Word / 134.5 KB
 
 · 17.5.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.03/13
Predmet javne nabavke je potrošna roba - sredstva higijene za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume ( centrale i Područnih jedinica ), i roba za bife centrale Uprave za šume po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 141 KB
 
 · 17.5.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 04/13
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera ( prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 116 KB
 
 · 10.5.2013. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 04/13
Predmet javne nabavke je izrada Lovne osnove za 2013 godinu za lovište posebne namjene ,,Komovi’’, površine 23.922 ha.
Microsoft Word / 165.5 KB
 
 · 9.5.2013. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.01/13 PARTIJA I i II
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog materijala (treseta, mineralnih đubriva, pesticida, funicida ...), za rasadničku proizvodnju, prema specifikaciji datoj u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
Microsoft Word / 146.5 KB
 
 · 9.5.2013. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 128.5 KB
 
 · 9.5.2013. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 03/13
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice po područnim jedinicama, datim u prilogu.
Microsoft Word / 180 KB
 
 · 16.4.2013. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 01/13
Usluge registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila Uprave za šume, kao i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika Uprave za šume.
Microsoft Word / 161 KB
 
 · 12.4.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 03/13
redmet javne nabavke je potrošna roba - sredstva higijene za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume ( centrale i Područnih jedinica ), i roba za bife centrale Uprave za šume po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 119 KB
 
 · 11.4.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 02/13
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva.
Microsoft Word / 114 KB
 
 · 26.3.2013. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 01/13
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog, investicionog materijala i šumskih sjemena za rasadničku proizvodnju šumskih sadnica u rasadniku Trebaljevo i Rožaje. Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama.
Microsoft Word / 141 KB
 
 · 10.1.2013. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO ŠOPING METODI BR.04-2/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 124.5 KB
 
 · 18.12.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.08/12
Predmet javne nabavke je nabavka usluga monitoringa – prikuplanje i obrada podataka opožarenih površina u 2012 godini za P.J.Pljevlja, izrada elaborata u analognoj i elektronskoj formi. Procijenjena površina opožarenih površina iznosi cca 2.383 ha.
Microsoft Word / 137.5 KB
 
 · 18.12.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.09/12
Predmet javne nabavke je nabavka kancelariskog namještaja ( stolice, stolovi, ormari ), po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva. Oprema se mora isporučiti naručiocu do 31.12.2012 godine. Namještaj se isporučuju po sledećim Područnim jedinicama Uprave za šume: Nikšić, Danilovgrad, Plužine, Šavnik i Pljevlja. Dobavljač se obavezuje da robu transportuje, montira i unese u poslovne prostorije navedenih Područnih jedinica.
Microsoft Word / 136.5 KB
 
 · 4.12.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 09/12
Predmet javne nabavke je nabavka kancelariskog namještaja (stolice, stolovi, ormari), po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva.
Microsoft Word / 119 KB
 
 · 30.11.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 08/12
Predmet javne nabavke je nabavka usluga monitoringa – prikuplanje i obrada podataka opožarenih površina u 2012. godini za P.J.Pljevlja, izrada elaborata u analognoj i elektronskoj formi. Procijenjena površina opožarenih površina iznosi cca 2.383 ha.
Microsoft Word / 120.5 KB
 
 · 14.11.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 4-2/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata prema karakteristikama, datim u prilogu.
Microsoft Word / 127 KB
 
 · 8.11.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.07/12
Predmet javne nabavke je nabavka informaciono komunikacione opreme.
Microsoft Word / 135 KB
 
 · 2.11.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.06-1/12
Predmet javne nabavke je nabavka usluga registracije motornih vozila Uprave za šume, zajedno sa tehničkim pregledom, obaveznim i dodatnim osiguranjem od autonezgode ( osiguranja vozača i putnika ), i svim ostalim taksama i zelenim kartonom, prema specifikaciji vozila datim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda, sa brojem, vrstom, registarskim brojem, godinom proizvodnje, snagom motora u kw/cm3 i brojem sjedišta.
Microsoft Word / 128.5 KB
 
 · 26.10.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke sadnog materijala
Predmet javne nabavke je nabavka sadnog materijala (sadnice četinara), za potrebe pošumljavanja primorskog dijela, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 125 KB
 
 · 24.10.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 07/12
Predmet javne nabavke je nabavka informaciono-komunikacione opreme (računara,štampača, kopir aparata i projektora), po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva. Oprema se mora isporučiti naručiocu do 15.12.2012 godine. Ponuđači su dužni dostaviti garanciju na isporučenu robu u skladu sa zahtjevom iz specifikacije.
Microsoft Word / 121.5 KB
 
 · 19.10.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 04-2/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 116 KB
 
 · 18.10.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 06-1/12
Predmet javne nabavke je nabavka usluga registracije motornih vozila Uprave za šume, zajedno sa tehničkim pregledom, obaveznim i dodatnim osiguranjem od autonezgode (osiguranja vozača i putnika), i svim ostalim taksama i zelenim kartonom, prema specifikaciji vozila datim u prilogu, sa brojem, vrstom, registarskim brojem, godinom proizvodnje, snagom motora u kw/cm3 i brojem sjedišta.
Microsoft Word / 147.5 KB
 
 · 11.10.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.05/12
Opis Predmeta javne nabavke ogreva od biomase-peleta u količini od 25 tona, prema specifikaciji i tehničko-tehnološkim karakteristikama definisanim u zahtjevu za dostavljanje ponuda, data je u prilogu.
Microsoft Word / 137 KB
 
 · 28.9.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 05/12
Predmet javne nabavke je nabavka ogreva-pelet za potrebe kotlarnice Upravne zgrade Uprave za šume, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 115 KB
 
 · 27.9.2012. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO ŠOPING METODI BR.04-1/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 128.5 KB
 
 · 27.8.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 04-1/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 116.5 KB
 
 · 23.8.2012. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO ŠOPING METODI BR.04/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 128 KB
 
 · 8.8.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 04/12
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata – šublera (prečnica - klupa), za mjerenje oble građe, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 113.5 KB
 
 · 31.7.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BROJ 09/12
Predmet javne nabavke je nabavka pločica za doznaku drvnih sortimenata.
Microsoft Word / 125 KB
 
 · 5.7.2012. · RANG LISTA PONUĐAČA SA UTVRĐENIM BROJEM BODOVA PO KONKURSU ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE (sedam godina) U PJ ROŽAJE ZA 2012.GODINU
Gazdinske jedinice: "Lovničke šume"; "Vučansko-biševske šume"; "Paučinske šume"; "Bać besnik"; "Crnja Ibarac"; "Balotičke šume".
Microsoft Word / 102 KB
 
 · 25.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.02/12, PARTIJA I (donešena u ponovnom postupku)
Predmet javne nabavke je nabavka usluga registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila, osiguranje putnika u slučaju smrti i osiguranje putnika u slučaju invaliditeta, kao i usluge dopunskog kolektivnog osiguranja. zaposlenih Uprave za šume
Microsoft Word / 126.5 KB
 
 · 22.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.03/12 PARTIJA I
Predmet javne nabavke partije I je štampanje brošura kampanje zaštite protiv požara u količini od 50.000 komada.
Microsoft Word / 127.5 KB
 
 · 22.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.03/12 PARTIJA II
Predmet javne nabavke partije II je: I.Štampa i izrada bilborda na PVC,,ORAKAL’’ili kompatabilnoj foliji dimenzija 2x3 (6m2), obostrano ( 2m2), za 11.(jedanaest) bilborda Uprave za šume, i 1.( ednog) bilborda dimenzija 1.5x2 obostrano (6m2), ukupno (138m2); II.Skidanje starih folija sa dvanaest bilborda ukupne površine 138m2; III.Postavljanje novih folija na dvanaest bilborda Uprave za šume ukupne površine 138m2; IV.Postavljanje novih folija treba izvršiti na dvanaest bilborda u Crnoj Gori koje se nalaze na lokacijama koje su definisane Zahtjevom za dostavljanje ponuda.
Microsoft Word / 114 KB
 
 · 22.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.03/12 PARTIJA III
Predmet javne nabavke je insertacija štampanih brošura u dnevnim novinama Pobjeda, Viijesti i Dan, u skladu sa definisanim terminima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, u ukupnoj količini od 35.000 primjeraka.
Microsoft Word / 112.5 KB
 
 · 15.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.08/12 PARTIJA I – Potrošni kancelariski materijal
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2012. godinu.
Microsoft Word / 122.5 KB
 
 · 15.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.08/12 PARTIJA II – Toneri i ketridži
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2012. godinu.
Microsoft Word / 122 KB
 
 · 15.6.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.08/12 PARTIJA III – Štampani obrazci
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2012. godinu.
Microsoft Word / 123.5 KB
 
 · 8.6.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 03/12 (Usluge Kampanje zaštite protiv požara.)
Predmet javne nabavke je nabavka štampanih brošura, njihova distribucija u dnevnim novinama,izrada, štampanje i postavljanje folija za bilborde.
Microsoft Word / 119.5 KB
 
 · 8.6.2012. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
Predmet Javnog poziva je davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Podgoricu, Bijelo Polje za 2012. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Microsoft Word / 413.5 KB
 
 · 1.6.2012. · ISPRAVKA JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA U UPRAVI ZA ŠUME - PJ ROŽAJE
Prilikom objavljivanja Javnog oglasa objavljenog u dnevnom listu od 19.05.2012. godine, potkrala se greška, tako što je izostavljena rublika u tabeli broj 1, a odnosi se na početne cijene, pa ovim putem Uprava za šume objavljuje ispravku Javnog oglasa.
Microsoft Word / 152 KB
 
 · 30.5.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je nabavka pločica za doznaku šumskih sortimenata, izrađene od visokokvalitetne plastike, u količini od: 307.500 komada, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 155 KB
 
 · 24.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.07-12 PARTIJA III (Lovište posebne namjene ,,Dragišnica’’)
Predmet javne nabavke je izrada Lovnih osnova za 2012 godinu za sledeća lovišta za posebne namjene : 1. Lovište za posebne namjene ”PIVA” 34.478,00 ha; 2. Lovište za posebne namjena ”LJUBIŠNJA” 17.556 ,00 ha; 3. Lovište za posebne namjene ”DRAGIŠNICA” 8.938,00 ha.
Microsoft Word / 152.5 KB
 
 · 24.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.07-12 PARTIJA II (Lovište posebne namjene ,,Ljubišnja’’)
Predmet javne nabavke je izrada Lovnih osnova za 2012 godinu za sledeća lovišta za posebne namjene : 1. Lovište za posebne namjene ”PIVA” 34.478,00 ha; 2. Lovište za posebne namjena ”LJUBIŠNJA” 17.556 ,00 ha; 3. Lovište za posebne namjene ”DRAGIŠNICA” 8.938,00 ha.
Microsoft Word / 152 KB
 
 · 24.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.07-12 PARTIJA I (Lovište posebne namjene ,,Piva’’)
Predmet javne nabavke je izrada Lovnih osnova za 2012 godinu za sledeća lovišta za posebne namjene : 1. Lovište za posebne namjene ”PIVA” 34.478,00 ha; 2. Lovište za posebne namjena ”LJUBIŠNJA” 17.556 ,00 ha; 3. Lovište za posebne namjene ”DRAGIŠNICA” 8.938,00 ha.
Microsoft Word / 154 KB
 
 · 18.5.2012. · JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA U UPRAVI ZA ŠUME - P.J. ROŽAJE
Predmet koncesije je davanje na korišćenje šuma i izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica u Područnoj jedinici Rožaje u 6 Gazdinskih jedinica na period od 7 godina.
Microsoft Word / 370 KB
 
 · 18.5.2012. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU
Predmet Javnog poziva je davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Podgoricu, Bijelo Polje, Plužine, Nikšić, Kolašin, Žabljak i Plav i Rožaje za 2012. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sljedećoj tabeli.
Microsoft Word / 498.5 KB
 
 · 8.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.06/12 PARTIJA I
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih dijelova, pneumatika, ulja i maziva za održavanje voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati u 2012. godini, periodično, zavisno od potreba naručioca, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 166 KB
 
 · 8.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.06/12 PARTIJA II
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih dijelova, pneumatika, ulja i maziva za održavanje voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati u 2012. godini, periodično, zavisno od potreba naručioca, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 165 KB
 
 · 4.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.05-12 PARTIJA I (G.J.LJUBIŠNJA)
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za Gazdinske jedinice po Područnim jedinicama.
Microsoft Word / 147 KB
 
 · 4.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.05-12 PARTIJA II (KRALJEVA GORA-BUNETINA)
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za Gazdinske jedinice po Područnim jedinicama.
Microsoft Word / 147 KB
 
 · 4.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.05-12 PARTIJA III (G.J. KOVAČ)
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za Gazdinske jedinice po Područnim jedinicama.
Microsoft Word / 145 KB
 
 · 4.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.05-12 PARTIJA IV (G.J.TEPAČKE ŠUME)
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za Gazdinske jedinice po Područnim jedinicama.
Microsoft Word / 146 KB
 
 · 4.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.05-12 PARTIJA V (G.J.VUČJE)
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za Gazdinske jedinice po Područnim jedinicama.
Microsoft Word / 145.5 KB
 
 · 4.5.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.05-12 PARTIJA VI (G.J.LEPENAC-PALJEŠKA GORA)
Predmet javne nabavke je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za Gazdinske jedinice po Područnim jedinicama.
Microsoft Word / 148 KB
 
 · 25.4.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2012. godinu.
Microsoft Word / 130 KB
 
 · 18.4.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.04/12
Predmet javne nabavke je nabavka sadnog materijala (smrča,crni i bijeli bor) za potrebe proljećnog pošumljavanja, u količini od 617.000 sadnica, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 115.5 KB
 
 · 18.4.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR.02/12
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje i obelježavanje granica.
Microsoft Word / 122 KB
 
 · 17.4.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.03/12
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog materijala za rasadnik, sredstava za zaštitu šuma i šumskog sjemena.
Microsoft Word / 128 KB
 
 · 12.4.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU BR.02/12
Predmet javne nabavke su usluge - nabavka usluga registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila, osiguranje putnika u slučaju smrti i osiguranje putnika u slučaju invaliditeta, kao i usluge dopunskog kolektivnog osiguranja zaposlenih Uprave za šume.
Microsoft Word / 126 KB
 
 · 6.4.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke je izrada Lovnih osnova za 2012. godinu za lovišta za posebne namjene. Ukupna površina 3/tri/Lovišta za posebne namjene iznosi 60.972,00 ha.
Microsoft Word / 135 KB
 
 · 3.4.2012. · ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO ŠOPING METODI BR. 01/12
Predmet javne nabavke je potrošna roba – sredstva higijene za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume i roba za bife centrale Uprave za šume, po okvirnoj specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva za dostavljanje ponuda.
Microsoft Word / 125 KB
 
 · 29.3.2012. · AMANDMAN
Amandman kojim vršimo ispravku tenderske dokumentacije po otvorenom postupku javne nabavke 05/12 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade posebnih Planova gazdovanja šumama.
Microsoft Word / 133 KB
 
 · 23.3.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati u 2012. godini, periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
Microsoft Word / 133 KB
 
 · 16.3.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke je potrošna roba - sredstva higijene za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume i roba za bife centrale Uprave za šume po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 116 KB
 
 · 16.3.2012. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i krede po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva.
Microsoft Word / 110.5 KB
 
 · 14.3.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke na izradi Programa gazdovanja šumama za 2012. godinu za šest Gazdinskih jedinica po Područnim jedinicama: Pljevlja, Žabljak, Kolašin i Mojkovac. Ukupna površina šest Gazdinskih jedinica iznosi 21.085.63 ha. Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama, svaka Gazdinska jedinica predstavlja posebnu partiju. Ponuđači mogu podnijeti svoje ponude za jednu, više ili sve Partije koje predstavljaju predmet javne nabavke.
Microsoft Word / 140 KB
 
 · 8.3.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku sadnog materijala (smrča, crni i bijeli bor), za potrebe proljećnog pošumljavanja, u količini od 617.000 sadnica, po specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.
Microsoft Word / 124 KB
 
 · 7.3.2012. · AMANDMAN
Amandman kojim vršimo dopunu tenderske dokumentacije po otvorenom postupku javne nabavke 02/12 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga registracije i osiguranja motornih vozila.
Microsoft Word / 132 KB
 
 · 29.2.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku potrošnog materijala za rasadnik, sredstava za zaštitu šuma i šumskog sjemena prema specifikaciji datoj u prilogu tenderske dokumentacije.
Microsoft Word / 129.5 KB
 
 · 22.2.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za usluge registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila Uprave za šume, kao i usluge dopunskog kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika Uprave za šume.
Microsoft Word / 128.5 KB
 
 · 20.2.2012. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku motornih goriva po specifikaciji datoj u prilogu tenderske dokumentacije.
Microsoft Word / 126.5 KB
 
 · 8.11.2011. · AMANDMAN br.1
Amandman br.1 na tendersku dokumentaciju po otvorenom postupku br.10/11 javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obuće i torbi za lugare-čuvare šuma
Microsoft Word / 135.5 KB
 
 · 21.10.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku obuće i torbi za lugare-čuvare šume
Microsoft Word / 81 KB
 
 · 1.9.2011. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje
Konkurs za davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Mojkovac Gazdinska jedinica "Lepenac Palješka Gora" na period od 4 godine.
ZIP Arhiva / 134 KB
 
 · 4.8.2011. · Javni poziv
Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju.
Microsoft Word / 533 KB
 
 · 20.7.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku metalnih znakova za obilježavanje.
Microsoft Word / 79 KB
 
 · 25.3.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Programa gazdovanja šumama za 2011. godinu
Microsoft Word / 91.5 KB
 
 · 25.3.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelariskog materijala, štampanih obrazaca i tonera za 2011. godinu
Microsoft Word / 78.5 KB
 
 · 11.3.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku rezervnih djelova, opreme i servisiranje voznog parka Uprave za šume.
Microsoft Word / 86.5 KB
 
 · 24.2.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge osiguranja zaposlenih u Upravi za šume za 2011 godinu
Microsoft Word / 81.5 KB
 
 · 10.2.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku šumskog sjemena, potrošnog materijala za rasadničku proizvodnju i sredstava za zaštitu šuma
Microsoft Word / 80.5 KB
 
 · 8.2.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sadnog materijala
Microsoft Word / 80 KB
 
 · 3.2.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga registracije vozila za 2011 godinu.
Microsoft Word / 79 KB
 
 · 3.2.2011. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku motornog goriva i uglja za 2011 godinu.
Microsoft Word / 80 KB
 
 · 7.5.2010. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje u sjevernom šumskom području
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Rožaje, u 4 gazdinske jedinice i 38 odjeljenja.
Microsoft Word / 420 KB
 
 · 30.4.2010. · Konkurs za podnošenje zahtjeva za davanje prava na korišćenje
Konkurs za podnošenje zahtjeva za davanje prava na korišćenje nezaštićenih biljnih vrsta, na području kojim gazduje Uprava za šume za 2010. godinu
Microsoft Word / 132 KB
 
 · 2.11.2009. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Rožaje, u 5 gazdinskih jedinica u 39 odjeljenja.
Microsoft Word / 508 KB
 
 · 15.9.2009. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Rožaje, u 4 gazdinske jedinice i 32 odjeljenja.
Microsoft Word / 473 KB
 
 · 19.8.2008. · Ponovljeni Konkurs za PJ Pljevlja
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje Uprave za šume u Područnoj jedinici Pljevlja, sjevernog šumskog područja, po gazdinskim jedinicama na 7 (sedam) godina.
Microsoft Word / 466.5 KB
 
 · 26.6.2008. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnim jedinicama Uprave za šume u sjevernom šumskom području po gazdinskim jedinicama na 7 (sedam) i 15 (petnaest) godina.
Microsoft Word / 493.5 KB
 
 · 16.5.2008. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Rožaje
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Rožaje, u 3 gazdinske jedinice i 36 odjeljenja
Microsoft Word / 364 KB
 
 · 26.4.2008. · Konkurs za davanje šuma na korišćenje
Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnim jedinicama Uprave za šume u sjevernom šumskom području po gazdinskim jedinicama na 7 i 15 godina.
Microsoft Word / 483 KB
 
 · 1.11.2000. · Poziv broj 10/13 u pregovaračkom postupku sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice po područnim jedinicama Mojkovac (G.J. ’’Petrovića Omar-Buren’’ površine 4.421.00 ha) i Andrijevica (G.J. ’’Kutska rijeka’’ površine 3.925.70 ha)
Microsoft Word / 181 KB
 
 · 22.10.2000. · dada
Predmet javne nabavke je nabavka mjernih instrumenata - šublera (prečnica-klupa), za mjerenje oble građe, prema specifikaciji datoj u prilogu.
Adobe PDF / 2502.62 KB
 
 · 1.10.2000. · JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020 GODINU
Predmet javnog poziva su šume u državnoj svojini i daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik, i Danilovgrad za 2020.godinu
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 1.10.2000. · JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020 GODINU.
Predmet javnog poziva su šume u državnoj svojini i daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik, i Danilovgrad za 2020.godinu
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 22.9.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPING METODOM 05/14 ZA NABAVKU PREČNICA ZA MJERENJE OBLE GRAĐE
Predmet javne nabavke je nabavka prečnica za mjerenje oble građe
Adobe PDF / 2250.09 KB
 
 · 11.9.2000. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 11/14
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, ulja i maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je u prilogu tenderske dokumentacije.
fajl / 44 KB
 
 · 27.8.2000. · UGOVOR O NABAVCI FEROMONSKIH KLOPKI TIPA EKO-TRAP ZA ZAŠTITU ŠUMA OD PODKORNJAKA
Zaključen između: 1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović - NARUČILAC. 2. DOO "SILVA SOLIS" SARAJEVO, koga zastupa Direktor, Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ
Adobe PDF / 999.57 KB
 
 · 16.8.2000. · JAVNI OGLAS 2 ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 10.8.2000. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2015. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za PJ Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Kolašin, Plužine, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Danilovgrad i Mojkovac, za 2015. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u tabeli.
Adobe PDF / 605.7 KB
 
 · 28.7.2000. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, BERANE, PLJEVLJA, NIKŠIĆ I PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić I Plužine za 2020.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 27.7.2000. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J. PLJEVLJA i NIKŠIĆ)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Pljevlja i Nikšić za 2021. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 24.7.2000. · Poziv broj 2969 za otvoreni postupak javne nabavke potrošnog kancelariskog materijala
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2013. godinu.
fajl / 44 KB
 
 · 24.7.2000. · Poziv broj 2969 za otvoreni postupak javne nabavke potrošnog kancelariskog materijala
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog kancelariskog materijala, tonera i ketridža, kao i štampanih obrazaca za potrebe Uprave za šume za 2013 godinu.
fajl / 44 KB
 
 · 23.7.2000. · POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J.PLJEVLJA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi 400kw dalekovoda Čevo-Pljevlja, i trasi puta Pljevlja-Boljanići. Prodaja drvnih sortimenata vršiće se po partijama Javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za šume-Pljevlja, dana 31.07.2020. godine, sa početkom u 11:00 h.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 6.7.2000. · JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018 GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Plužine za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.
Adobe PDF / 0 KB
 
 · 4.7.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke je nabavka materijala i sredstava za zaštitu šuma od požara i potkornjaka. Planirana nabavka je predviđena u skladu sa preventivnim aktivnostima Uprave za šume u cilju zaštite šuma od šumskih požara i potkornjaka
Adobe PDF / 1998.47 KB
 
 · 4.7.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke je potrošna roba - sredstva higijene (higijenski paketi), za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume (centrale i Područnih jedinica), po specifikaciji datoj u prilogu.
fajl / 44 KB
 
 · 18.6.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 01/14
Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu Zahtjeva.
Adobe PDF / 1352.74 KB
 
 · 15.5.2000. · JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (sanitarna sječa)
Na osnovu člana 3 stav 2 Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa), (Zaključak Vlade Crne Gore broj 08-993/4 od 08.05.2014.godine), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa).
Microsoft Word / 723 KB
 
 · 11.5.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata i uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata.
Adobe PDF / 600.71 KB
 
 · 9.5.2000. · ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Uprava za šume je objavila Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke. Predmet javne nabavke je farba za doznaku, katastarsko razgraničavanje, obilježavanje granica i kreda za šumarstvo po specifikaciji datoj u prilogu. Dokumentacija je dostupna na linku Tenderi, konkursi i dokumenti, u dijelu Tenderi i konkursi.
fajl / 44 KB
 
 · 9.5.2000. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 03/13
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice po područnim jedinicama, po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 180 KB
 
 · 9.5.2000. · Poziv na otvoreni postupak javne nabavke broj 03/13
Predmet javne nabavke je izrada programa gazdovanja šumama za 2013. godinu za gazdinske jedinice po područnim jedinicama, datim u prilogu.
Microsoft Word / 180 KB
 
 · 12.4.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 03/13
Predmet javne nabavke je potrošna roba - sredstva higijene za održavanje poslovnih prostorija Uprave za šume ( centrale i Područnih jedinica ), i roba za bife centrale Uprave za šume po specifikaciji datoj u prilogu.
Microsoft Word / 119 KB
 
 · 26.3.2000. · ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM 01/13
Predmet javne nabavke je nabavka potrošnog, investicionog materijala i šumskih sjemena za rasadničku proizvodnju šumskih sadnica u rasadniku Trebaljevo i Rožaje. Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama.
Microsoft Word / 141 KB
 

 

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.