English version
 
 
Ponedeljak, 20.11.2017.
Broj posjeta: 528116
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

27.10.2017. / UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI

Na osnovu člana 77 Zakona o šumama (``Službeni list CG``, broj 74/10 i 47/15), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (,,Sl.list CG``, br.15/17 ), za 2017 godinu br.07-365 od 16.02.2017 godine i Odluke Tenderske komisije, Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), koju zastupa direktor Uprave za šume Pljevlja, Nusret Kalač i Korisnici šuma, zaključuju sljedeće UGOVORE O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI ZA ODJELJENJA PO GAZDINSKIM JEDINICAMA U PODRUČNIM JEDINICAMA.


Dokumentacija je dostupna na linku ---> UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA
 

 

Novosti

19.10.2017.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka bukovog peleta u količini od 30 tona uz dostavljeni izvještaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta peleta, kojim se potvrđuju tražene tehničko-tehnološke karakteristike peleta.

13.10.2017.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA 4 ODJELJENJA PO PARTIJAMA

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume objavljuje na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga sječe, izvoza iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager za 4/četiri odjeljenja po partijama.

09.10.2017.
UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA ODJELJENJE 73A. G.J. "KRALJEVA GORA-BUNETINA" - P.J. PLJEVLJA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "ŠIK LIM"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršna direktorica, Gorica Dubak, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.

04.10.2017.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke robe je nabavka peleta za potrebe kotlarnice u centrali Uprave za šume.

12.09.2017.
Rješenja u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (PRILOG)

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.