English version
 
 
Ponedeljak, 06.04.2020.
Broj posjeta: 3012659
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Oglasi | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana
Broj 6

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

27.03.2020. / IZMJENE JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-648/1 OD 12.03.2020. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU (JAVNI POZIV 2)


Vrši se iznmjena tačke 6. - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE. Ispravka se odnosi na stav 1 i 3, a koji se odnosi na rok i način preuzimanja tenderske dokumentacije i glasi:


Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI-KONKURSI-OGLASI
 

 

Novosti

27.03.2020.
IZMJENE JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-685/1 OD 13.03.2020. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU (JAVNI POZIV 3)

Vrši se iznmjena tačke 6. - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE. Ispravka se odnosi na stav 1 i 3, a koji se odnosi na rok i način preuzimanja tenderske dokumentacije i glasi:

21.03.2020.
21. mart – Međunarodni dan šumaMeđunarodni dan šuma - 21. mart ove godine obilježavamo pod sloganom “Šume i biološka raznovrsnost” kako bi ukazali na potrebu jačanja svijesti o važnosti očuvanja šuma.

19.03.2020.
APEL I UPOZORENJE GRAĐANIMA CRNE GORE (Prilog)
Ovih dana pojačan je intezitet uklanjanja suve trave, trske i drugih biljnih otpadaka sa privatnih imanja građana na teritoriji cijele Crne Gore.

Shodno tome, Uprava za šume Crne Gore, objavljuje sledeći apel i
upozorenje građanima.

18.03.2020.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Prilog)

Uvažavajući preporuke Nacionalnog tima za suzbijanje bolesti izazvane Korana virusom, te preduzetih mjera u Upravi za šume na zaštiti širenja iste, objavljujemo obavještenje za građane Crne Gore i naše poslovne partnere.

17.03.2020.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU IZRADE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA DEVET GAZDINSKIH JEDINICA PO PARTIJAMA (Prilog)

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Uprava za šume objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKUIZRADE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA DEVET GAZDINSKIH JEDINICA PO PARTIJAMA.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.