English version
 
 
Ponedeljak, 06.12.2021.
Broj posjeta: 4743777
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

03.12.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

Uprava za šume uspješno trasira put reformi uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


Danas je VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović u svom kabinetu ugostio ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, mr Aleksandra Stijovića sa svojim saradnicima, koji su boravili u radnoj posjeti Upravi za šume Pljevlja.

Na zvaničnom sastanku osim Pejovića i Stijovića, prisustvovali su i VD Pomoćnica direktora Uprave za šume Jelica Paldrmić, direktor Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Dragan Otašević, VD direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladislav Bojović i načelnik za drvnu industriju Goran Đalović.

Na sastanku je analizirano trenutno stanje u sektoru šumarstva i Upravi za šume, gdje su ministru prezentovane sve preduzete aktivnosti na rješavanju brojnih postojećih problema. Dogovoreno je da u narednom periodu Ministarstvo preduzme aktivnosti na izradi pravilnika kojima će biti definisane cijene drvnih sortimenata, kao i precizan način usklađivanja istih, kako bi se konačno ovaj segment pravno uredio.

Takođe, razmatrane su mogućnosti na osnovu kojih će u budućem periodu biti regulisana dodjela drveta u dubećem stanju i na panju, gdje je usaglašeno da cijena mora biti primarna stavka i odlučujući faktor u tom procesu. Neophodno je uspostaviti poslovanje zasnovano na tržištom principu, kako bismo valorizovali naše šume na pravi i ekonomski održiv način. U narednom periodu šumarski sektor očekuju brojne aktivnosti koje će biti sprovođene u cilju reformi koje su najavljene, a to je formiranje državnog preduzeća „Crna Gora šume“ koje će preuzeti poslove sječe i prodaje trupaca, dok će Uprava za šume zadržati postojeće nadležnosti. Konstatovano je da nedostajuća finansijska sredstva i nedovoljan budžet Uprave za šume su veliki ograničavajući faktor za sprovođenje svih planiranih aktivnosti, posebno kada je u pitanju uzgoj šuma, zbog čega se mora naći način da se takvo stanje promijeni. Osim nedostajućih finansijskih sredstava, istaknuti su i problemi nedostajućeg stručnog kadra i veoma niskih zarada zaposlenih u Upravi za šume, zbog čega u predstojećem periodu je neophodno dodatno promovisati ovu struku i naći način za povećanje zarada, posebno zbog činjenice da je riječ o terenskom i veoma zahtjevnom poslu.

Na sastanku je između ostalog govoreno i o lovištima posebne namjene, u kojima će u narednom periodu biti pojačane aktivnosti posebno kontrole i nadzora. U planu je i usvajanje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za šume, koji će predstavljati početni korak ka daljoj reformi. Takođe, dogovorene su i zajedničke aktivnosti pri izradi nove Strategije razvoja šumarstva, zbog čega je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se sve pripremne aktivnosti obavile u planiranom roku.

Na kraju sastanka je zaključeno da će u narednom periodu biti intenzivirana saradnja između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za šume, kako bi se zajedničkim djelovanjem šumarski sektor podigao na onaj nivo koji zaslužuje, a crnogorskim šumama upravljalo na pravno valjan, zakonski utemeljen, domaćinski i ekonomski održiv način.
Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

27.11.2021.
POTREBNA URGENTNA PROMJENA STRATEŠKOG PRISTUPA U SEKTORU ŠUMARSTVA (Foto/Link)


Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do urušavanja šumskih ekosistema, do realizacije promjena u pristupu upravljanja šumama nije došlo. Kako su koncesioni ugovori koji su na snazi u svojoj konačnoj fazi realizacije, potrebno je što prije definisati funkcionalna strateška rješenja koja će omogućiti održivo upravljanje šumama i očuvanje ovih resursa u budućnosti. S tim u vezi, potrebne su i temeljne izmjene zakona koje uređuju ovu oblast kako bi se obezbijedile pravne pretpostavke za drugačiji strateški pristup.


25.11.2021.
Koncesioni model nanio ogromnu štetu budžetu i šumama (FOTO/LINK)


Koncesioni model korišćenja šuma koji dugi niz godina postoji u Crnoj Gori, a koji nije prepoznat od struke u Evropi, nanio je ogromnu štetu budžetu i šumama, saopšteno je na sastanku predstavnika Uprave za šume i Agencije za investicije.


23.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (Prilog)

19.11.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Radna posjeta PJ Kolašin.


19.11.2021.
ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU, OBJAVLJENOG NA WEB SAJTU DANA, 06.11.2021. GODINE (Prilog)

Zbog tehničke greške u tabeli METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA,kriterijumi i podkriterijumi vrednovanja ponude: kadrovski kapaciteti,uticaj na lokalnu ekonomiju i cijena,vrši se ispravka.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.