English version
 
 
Nedelja, 22.04.2018.
Broj posjeta: 2469164
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

20.04.2018. / Rješenja u postupku po Javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu (PRILOG)

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu,
formirana rješenjem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume, broj 1741 od 19.03.2018. godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15,
16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju
šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu br.07-425 od 08.02.2018. godine (,,Sl.list CG``, br.11/18 ), a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku, u postupku po Javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u
dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 1253 od 01.03.2018. godine, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, donosi rješenja, koja možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. ANDRIJEVICA:

- Rješenje-Kutska rijeka 4a

- Rješenje-Kutska rijeka 6a

- Rješenje-Piševska Rijeka Zeletin 17a


2. BERANE:

- Rješenje - Kaludarsko Dapsićke šume 62abc

- Rješenje - Kaludarsko Dapsićke šume 64ab


3. BIJELO POLJE:

- Rješenje-Korita 61ab

- Rješenje-Korita 66a

- Rješenje-Korita 77a

- Rješenje-Mejdanica Lisa 1a

- Rješenje-Mejdanica Lisa 15a

- Rješenje-Mejdanica Lisa 16a


4. DANILOVGRAD:

- Rješenje-Prekornica 78a

- Rješenje-Prekornica 80a


5. KOLAŠIN:

- Rješenje-Bukov potok Sušac 31a

- Rješenje-Bukov potok Sušac 31b

- Rješenje-Komovi II 37a

- Rješenje-Komovi II 37b

- Rješenje-Rečinska rijeka 30a

- Rješenje-Vučije 1a

- Rješenje-Vučije 2a

- Rješenje-Vučije 5a

- Rješenje-Vučije 30a

- Rješenje-Vučije 31a

- Rješenje-Vučije 69b

- Rješenje-Vučije 77a


6. NIKŠIĆ:

- Rješenje-Njegoš 84a

- Rješenje-Njegoš 90a

- Rješenje-Njegoš 96a

- Rješenje-Njegoš 98a


7. PETNJICA:

- Rješenje-Mrtvica Tivran 57a

- Rješenje-Mrtvica Tivran 58a

- Rješenje-Mrtvica Tivran 63ab


8. PLAV:

- Rješenje-Babina Gora Vaganica-Šipovica 35

- Rješenje-Babina Gora Vaganica-Šipovica 39

- Rješenje-Babina Gora Vaganica-Šipovica 40a

- Rješenje-Babina Gora Vaganica-Šipovica 41

- Rješenje-Babina Gora Vaganica-Šipovica 47a

- Rješenje-Babina Gora Vaganica-Šipovica 48a


9. PLUŽINE:

- Rješenje-Bundos 4a

- Rješenje-Bundos 34a

- Rješenje-Bundos 35a

- Rješenje-Bundos 37a

- Rješenje-Planina Pivska 109a

- Rješenje-Župa Pivska 94a

- Rješenje-Župa Pivska 98a


10. PLJEVLJA:

- Rješenje-Kraljeva Gora 3a

- Rješenje-Kraljeva Gora 6a

- Rješenje-Kraljeva Gora 6b

- Rješenje-Kraljeva Gora 22a

- Rješenje-Kraljeva Gora 22b

- Rješenje-Kraljeva Gora 23a

- Rješenje-Kraljeva Gora 23b

- Rješenje-Petinske šume 3a

- Rješenje-Petinske šume 10a

- Rješenje-Petinske šume 68a

- Rješenje-Petinske šume 69b


11. PODGORICA:

- Rješenje-Opasanica Travska gora 59ab

- Rješenje-Opasanica Travska gora 60a

- Rješenje-Opasanica Travska gora 61a

- Rješenje-Opasanica Travska gora 62ab

- Rješenje-Opasanica Travska gora 63a

- Rješenje-Opasanica Travska gora 64a

- Rješenje-Opasanica Travska gora 65a

- Rješenje-Vučiji Potok 20a

- Rješenje-Vučiji Potok 21ab


12. ROŽAJE:

- Odluka o obustavljanju postupka -Županica 5a

- Rješenje-Gornji Ibar 7a

- Rješenje-Gornji Ibar 7b

- Rješenje-Gornji Ibar 10a

- Rješenje-Gornji Ibar 10b

- Rješenje-Gornji Ibar 60a

- Rješenje-Gornji Ibar 61a

- Rješenje-Gornji Ibar 61b

- Rješenje-Gornji Ibar 68a

- Rješenje-Županica 11a

- Rješenje-Županica 14a

- Rješenje-Županica 24a


13. ŠAVNIK:

- Rješenje-Bijela Vojnik 29a

- Rješenje-Bijela Vojnik 30a


14. ŽABLJAK:

- Rješenje-Donji Šaranci 5a

- Rješenje-Donji Šaranci 13a

- Rješenje-Donji Šaranci 18ab

- Rješenje-Donji Šaranci 41a

- Rješenje-Donji Šaranci 89a

- Rješenje-Donji Šaranci 90a

- Rješenje-Gornji Šaranci 8a

- Rješenje-Gornji Šaranci 9ab

- Rješenje-Gornji Šaranci 19ab

- Rješenje-Gornji Šaranci 43a

- Rješenje-Gornji šaranci 44ab

- Rješenje-Gornji šaranci 45a

- Rješenje-Gornji Šaranci 49a

- Rješenje-Tepačke šume 6a

- Rješenje-Tepačke šume 17a

- Rješenje-Tepačke šume 35a

- Rješenje-Tepačke šume 36a
 

 

Novosti

16.04.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 09.aprila do 16.aprila, 2018. godine.

16.04.2018.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 09.aprila do 16.aprila, 2018. godine.

10.04.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 02.aprila do 09.aprila, 2018. godine.

10.04.2018.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 02.aprila do 09.aprila, 2018. godine.

02.04.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 26.marta do 02.aprila, 2018. godine.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.