English version
 
 
Srijeda, 14.11.2018.
Broj posjeta: 2541955
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
· NOVOSTI IZ MINISTARSTVA (DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU)

Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

14.11.2018. / Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu (PRILOG)

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, formirana rješenjem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume, broj 9433 od 02.11.2018 godine, na osnovu čl.6 st.1 i 4, 15, 16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu br.07-425 od 08.,02.2018. godine (,,Sl.list CG``, br.11/18 ), i Odluke o i izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 07-4261 od 13.09.2018. godine ("Sl. list CG", br.65/18), a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16), u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 8705 od 15.10.2018. godine i izmjene i dopune Javnog poziva 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 9308 od 30.10.2018. godine, koji je objavilo Ministastvo poljoprivrede - Uprava za šume, donosi odluke, koje možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. PLJEVLJA:

- Odluka - Petinske šume 16ab


2. BERANE:

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 55a

- Odluka - Kaludarsko-Dapsićke šume 68c


3. PETNJICA:

- Odluka - Mrtvica-Tivran 59a


4. KOLAŠIN:

- Odluka - Bukov Potok-Sušac 4a

- Odluka - Bukov Potok-Sušac 7a

- Odluka - Vučije 53a


5. MOJKOVAC:

- Odluka - Lepenac-Palješka Gora 52a

- Odluka - Lepenac-Palješka Gora 53a


6. PODGORICA:

- Odluka - Opasanica-Travska gora 55a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 57a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 68a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 70a

- Odluka - Opasanica-Travska gora 71a

 

 

Novosti

13.11.2018.
UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMARSKI LAGER ZA ODJELJENJE 4A, G.J. "TEPAČKE ŠUME" - P.J. ŽABLJAK

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "ZELENO BORJE"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Miroslav Mrdak - IZVOĐAČ.

12.11.2018.
Potpredsjednik Simović sa akcije pošumljavanja u Bijelom Polju poručio: Očuvanje dragocjenih prirodnih resursa kakve su šume je zajednička briga i odgovornost (VIDEO/LINK)
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović u Bijelom Polju je učestvovao u jednoj od akcija pošumljavanja koje ovih dana sprovode Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Akcija se simbolički sprovodi po sloganom – Za svakog stanovnika Crne Gore po jedna sadnica.

09.11.2018.
UGOVOR O NABAVCI SLUŽBENE UNIFORME ZA INŽENJERE I TEHNIČARE UPRAVE ZA ŠUME

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "CENTROSLAVIJA"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.

09.11.2018.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA I NABAVKA ŠUMSKIH SADNICA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "MONTENO MAKS RASADNIK VIR" - Nikšić, nosilac zajedničke ponude, koga zastupa Luka Maksimović, izvršni direktor i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija krejović, sa druge strane - IZVOĐAČ.

09.11.2018.
Akcija pošumljavanja - „Za svakog stanovnika Crne Gore po sadnica“ (VIDEO)

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović će u ponedeljak, 12.11.2018. godine u Bijelom Polju učestvovati u jednoj od akcija pošumljavanja koje ovih dana sprovodi Uprava za šume na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.