English version
 
 
Utorak, 07.12.2021.
Broj posjeta: 4743848
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

16.11.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

Sastanak za predstavnicima drvoprerađivača iz Plava


Na inicijativu predstavnika drvoprerađivača iz Plava, danas je u Upravi za šume, VD direktora, mr Srđan Pejović sa svojim saradnicima: Jelicom Paldrmić, VD Pomoćnice direktora i Vulom Boškovićem, Načelnikom Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke, organizovao sastanak kako bi se detaljno upoznao sa problemima koje ovi drvoprerađivači javno ističu već duži period.

Drvoprerađivači iz Plava izložili su direktoru probleme sa kojima se susreću prilikom konkurisanja na Javne pozive, a takođe su i ukazali na određene nepravilnosti, za koje tvrde da postoje u poslovanju područne jedinice Plav. Nakon detaljne analize Javnih poziva i neophodnih uslova, koje je Uprava za šume objavila u prethodnom periodu, došlo se do zajedničkog zaključka na način što je uočen propust drvoprerađivača u svojoj dokumentaciji, a koji će nastojati da koriguju u narednom periodu, kako bi mogli da ravnopravno učestvuju na budućim Javnim pozivima, sa potpuno ispunjenim uslovima.

Na sastanku, VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović je istakao da se u narednom periodu aktivno radi na napuštanju koncesionog sistema zaključno sa 2022. godinom, kada ističu preostali koncesioni ugovori i da će prodajom drveta na lageru, što je u budućim poslovnim planovima, sirovina biti dostupna svima koji budu imali potrebu za njom, po znatno većoj cijeni od trenutne. On je naglasio da se Uprava za šume prvenstveno bavi šumarstvom i da iz tog razloga zaštita šuma i šumskog resursa jeste i mora biti primarni cilj. Ono na čemu treba raditi u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svakako je precizna evidencija svih drvoprerađivača i njihovih proizvodnih kapaciteta, na osnovu podataka koje će se prikupiti obilaskom terena, čime će se olakšati postupci prodaje državnog resursa i osigurati da on ide u ruke onima koji se zaista sa tom privrednom djelatnošću i bave. Direktor je istakao da je neophodna podrška lokalnoj ekonomiji, zbog čega će se raditi sve da se lokalne firme i zaposleni u njima sačuvaju i podrže, kako bismo zaštitili odlazak ljudi iz manjih sredina.

Na kraju, direktor je najavio da je u toku detaljna analiza svih poslovnih knjiga Uprave za šume iz prethodnog perioda, nakon čega će se procesuirati sve nepravilnosti koje budu utvrđene, što svakako neće biti izuzetak i za Područnu jedinicu Plav. Svi navodi drvoprerađivača iz Plava o nepravilnostima u poslovanju Područne jedinice Plav biće temeljno ispitani, a ukoliko se isti potvrde, sigurno je da će svi zaposleni, koji budu snosili odgovornost za te nepravilnosti biti i sankcionisani.


Uprava za šume Crne Gore


 

 

Novosti

03.12.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Uprava za šume uspješno trasira put reformi uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


27.11.2021.
POTREBNA URGENTNA PROMJENA STRATEŠKOG PRISTUPA U SEKTORU ŠUMARSTVA (Foto/Link)


Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do urušavanja šumskih ekosistema, do realizacije promjena u pristupu upravljanja šumama nije došlo. Kako su koncesioni ugovori koji su na snazi u svojoj konačnoj fazi realizacije, potrebno je što prije definisati funkcionalna strateška rješenja koja će omogućiti održivo upravljanje šumama i očuvanje ovih resursa u budućnosti. S tim u vezi, potrebne su i temeljne izmjene zakona koje uređuju ovu oblast kako bi se obezbijedile pravne pretpostavke za drugačiji strateški pristup.


25.11.2021.
Koncesioni model nanio ogromnu štetu budžetu i šumama (FOTO/LINK)


Koncesioni model korišćenja šuma koji dugi niz godina postoji u Crnoj Gori, a koji nije prepoznat od struke u Evropi, nanio je ogromnu štetu budžetu i šumama, saopšteno je na sastanku predstavnika Uprave za šume i Agencije za investicije.


23.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (Prilog)

19.11.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Radna posjeta PJ Kolašin.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.