English version
 
 
Ponedeljak, 05.12.2022.
Broj posjeta: 4937527
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

19.11.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

Radna posjeta PJ Kolašin

Tokom radne posjete Područne jedinice Kolašin, VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović se upoznao sa ključnim problemima i detaljima poslovanja ove Područne jedinice.


Na sastanku je šef Područne jedinice Kolašin, Radovan Dabetić najprije istakao da je i u Kolašinu, kao i u ostalim područnim jedinicama jedan od glavnih problema u radu nedostatak stručnog kadra, kao i starosna struktura postojećeg inženjerskog kadra, što predstavlja ograničavajući faktor u vršenju poslova iz njihove nadležnosti. Slična situacija je i sa šumarskim tehničarima i čuvarima šuma, što predstavlja veliko opterećenje za uspješno obavljanje radnih aktivnosti. Naime, ako se ima u vidu činjenica da jedan čuvar šuma u Kolašinu u prosjeku pokriva površinu između 5000 i 7000 ha šuma i šumskog zemljišta, jasno je da se svi radni zadaci i zakonom predviđene obaveze ne mogu izvršavati na kvalitetan način, obzirom da je fizički nemoguće ispratiti toliku površinu. Međutim, i pored nepovoljne kadrovske strukture, stanje u ovoj Područnoj jedinici je generalno na zadovoljavajućem nivou, bez nekih nerješivih problema.


Osim kadrovskih problema i problema tehničke opremljenosti, VD direktora, mr Srđan Pejović takođe je upoznat sa aktuelnim problemom koji se odnosi na posječenu drvnu masu na trasi dalekovoda za potrebe Auto-puta Bar-Boljare, a koja je već tri mjeseca lagerovana u mjestu Mateševo i Planinica, u GJ “Rečinska Rijeka-Vranještica” i nije data na prodaju. Konstatovano je da će PJ Kolašin u narednom periodu, u skladu sa sugestijama direktora i nadležnog Ministarstva, hitno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, koja se odnosi na sječu šume na trasi dalekovoda, kako bi ovaj problem bio riješen u što kraćem roku i kako bi se spriječilo propadanje drvne mase.

Takođe, tokom posjete direktor Pejović je zajedno sa šefom i inženjerima PJ Kolašin obišao pomenuti lager, kao i radove koji se izvode na izgradnji dijela ski staze koja spaja dva Ski centra skijališta “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450”, i tom prilikom upoznat je i sa obimom radova koji su u ovoj GJ vršeni za potrebe izgradnje Skijališta “Kolašin 1600”. Komisija koja je formirana od strane direktora Uprave za šume, u odlučivanju po zahtjevu D.O.O. “Skijališta Crne Gore”, a koji se odnosio na proširenje postojećeg šumskog puta u cilju korišćenja kao ski puta, nakon izlaska na teren napravila je zapisnik, dala svoje mišljenje i dostavila zapisnik direktoru na dalju nadležnost i postupanje. Konstatovano je da se pri radovima na izgradnji objekata i infrastrukture na lokalitetima skijališta “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450”, koji su Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi predviđeni, strogo vodi računa o poštovanju planskih dokumenta i izdatih dozvola za gradnju, u cilju očuvanja šuma i šumskog zemljišta na predmetnom području.

Ono što je činjenica jeste da je, izgradnjom cjelokupne infrastrukture za potrebe turizma na planini Bjelasici, najveći teret podnijela šuma i šumsko zemljište, što nas dodatno obavezuje da taj prostor u narednom periodu u što većoj mjeri zaštitimo i svojim djelovanjem unaprijedimo. Direktor je poručio da će u narednom periodu, kroz reforme koje slijede, nastojati da problem nedostatka stručnog kadra bude riješen, a takođe i obnovljen vozni park, koji predstavlja ogroman problem za uspješno obavljanje radnih zadataka u svim Područnim jedinicama, zbog starosti i nedovoljnog broja postojećih vozila. Pohvalno je da u ovoj Područnoj jedinici nema uzurpacija državne imovine, i pored nedostatka radne snage, zbog čega i u narednom periodu treba uložiti dodatne napore kako bi se kolašinskim šumama gazdovalo na što kvalitetniji način.

Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

30.11.2022.
Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu (PRILOG)

Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu.


29.11.2022.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA ZA PARTIJE 1,2 I 3

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA - Pljevlja, ul.Miloša Tošića br.4, koju zastupa v.d. direktora, Armin Mujević - NARUČILAC.

2) DOO „AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ“ – Pljevlja, koga zastupa, direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
28.11.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 21.novembra do 28.novembra, 2022. godine.


24.11.2022.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto/Link)


Mujević: Novim Šumarskim informacionim sistemom i Strategijom gazdovanja šumama oblast šumarstva biće dodatno uređena i unapređena.


21.11.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 14.novembra do 21.novembra, 2022. godine.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.