English version
 
 
Utorak, 17.05.2022.
Broj posjeta: 4831820
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

21.01.2022. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

Povodom završetka sprovođenja postupka za davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu i donošenja odluka od strane Tenderske komisije Uprave za šume u postupku po Javnom pozivu 4, Uprava za šume daje sljedeće:SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Nakon zvanične objave Odluka u postupku po Javnom pozivu 4 od strane nezavisne Tenderske komisije, Uprava za šume obavještava svu zainteresovanu javnost da smo veoma zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Posebno smo ponosni što smo i pored brojnih sabotaža i osuda po pitanju Javnog poziva 4 postigli veoma dobar uspjeh, sa veoma dobrom cijenom za preostalu drvnu masu koja je bila predmet ovog poziva.

Pored svih izazova, pritisaka i problema sa kojima se suočila Tenderska komisija u ovom procesu, sa zadovoljstvom konstatujemo da je uspješno završila sprovođenje postupka za davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu po Javnom pozivu 4 i da su Odluke po ovom pozivu objavljene na našem web sajtu. Uzimajući u obzir kvalitet preostale drvne mase, koji nije bio na zavidnom nivou, a koja je dodjeljena putem ovog poziva, pozitivno smo iznenađeni kako brojem pristiglih ponuda, tako i postignutom visokom cijenom. Obzirom da usled ranije utvrđenih procedura, koje sada nisu mogle biti promjenjene, na način na koji bismo mi željeli, a što ćemo u narednom periodu uraditi, žao nam je što određeni broj ponuđača i pored dobre ponuđene cijene nije mogao učestvovati na pozivu, zbog čega je i odziv je bio nešto manji. Međutim, konačni rezulatati su veoma zadovoljavajući, posebno ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da na ovom Javnom pozivu 4 imamo i ponuđače koji učestvuju prvi put, što nas posebno raduje.

VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović istakao je da je ponosan na konačni ishod Javnog poziva 4, koji je dokazao da planirane reforme u kojima će poseban akcenat biti na cijeni drvnih sortimenata imaju dobro utemeljenje u praksi. Samo u ovom pozivu određene količine su dodjeljene po cijeni od 75 eura po metru kubnom, što se u prošlosti dodjeljivalo za 17 eura. Računica je i više nego jasna i očigledna zbog čega je po ko zna koji put prikazana manjkavost dosadašnjeg koncesionog modela. Pejović dalje naglašava da i pored odličnih finansijskih efekata Javnog poziva 4 i dalje po trenutno važećim zakonima 70% ostvarenog prihoda odlazi u budžet lokalnih samouprava, a preostalih 30 % u državni budžet, zbog čega Upravi za šume ruke ostaju vezane da realizuje bilo kakve aktivnosti kojima bi se stanje crnogorskih šuma poboljšalo.

„Činjenica da je iz godine u godinu budžet Uprave za šume sve manji i manji, i pored dobrih poslovnih rezultata, ne ostavlja prostora za bilo kakve aktivnosti kojima bismo unaprijedili i poboljšali trenutno stanje u šumarskom sektoru. U narednom periodu aktivno ćemo raditi na transformaciji dosadašnjeg načina gazdovanja crnogorskim šumama i raditi na razvijanju ovakvog sistema koji bi doprinio ekonomski isplativom i održivom gazdovanju crnogorskim šumama. Ukoliko imate u vidu da nam za realizaciju ovogodišnjeg Programa gazdovanja šumama nedostaje 3 miliona eura, onda je teško da možete govoriti o unaprijeđenju, reformama i ulaganju u crnogroske šume. Jasno je da što hitnije mora doći do temeljnih izmjena određenih zakonskih rješenja, koje bi nam pomogle da uspješne finansijske rezultate poslovanja uložimo u naše šume, stručni kadar i koje bi nam omogućile da zaposlimo znatno veći broj ljudi u šumarstvu, kako bi unaprijedili i zaštitili nacionalni resurs na način na koji to zaslužuje. Uložićemo dodatne napore kako bismo utemeljili put razvoja crnogorskog šumarstva po ugledu na razvijene zemlje, kojim je odavno trebalo da se krene. U tim planovima očekujemo aktivnu podršku svih relevantnih institucija, čime ćemo izgraditi stabilan šumarski sektor koji će biti nosilac crnogorskog privrednog i ekonomskog razvoja“, zaključio je Pejović.


Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

16.05.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 09.maja do 16.maja, 2022. godine.


16.05.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 09.maja do 16.maja, 2022. godine.


12.05.2022.
GODIŠNJI PROGRAM GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA 2022. GODINU (Prilog)

09.05.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 02.maja do 09.maja, 2022. godine.


09.05.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 02.maja do 09.maja, 2022. godine.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.