English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905929
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

16.09.2022. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto album)OTVOREN ŠUMSKI RASADNIK „BJELIŠI“ - BARJuče je u Baru, sadnjom prve tri sadnice od strane VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodina Armina Mujevića, pomoćnice direktora, gospođe Jelice Paldrmić i koordinatorke Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), gospođe Yuke Kamiye, na simboličan način otvoren novi šumski rasadnik „Bjeliši“.

Prisutne je pozdravio šef Područne jedinice Kotor sa ispostavama: Herceg Novi, Budva, Bar i Cetinje, gospodin Iso Kalač i ukratko prezentovao istoriju, ali i aktivnosti koje su u prethodnom periodu preduzeli, kako bi se ovaj rasadnik, nakon dugog niza godina, opet stavio u funkciju.

Šumski rasadnik „Bjeliši“, koji se prostire na površini od oko 2 hektra, osnovan je 1987. godine i njegova namjena je bila proizvodnja šumskog sadnog materijala, kao i proizvodnja sadnica koje su bile namjenjene ozelenjavanju gradskih površina. U ovom rasadniku vršena je proizvodnja sadnica Alepskog bora, Crnog bora i Kedra i tim sadnicama pošumljavale su se goleti i opožarene površine. Takođe, za potrebe Gradskog zelenila vršena je i proizvodnja palmi i ostalih ukrasnih biljaka. Kada je 2002. godine Šumsko gazdinstvo u Baru ušlo u sastav Uprave za šume, došlo je i do podjele ovog rasadnika na šumski rasadnik i rasadnik Gradskog zelenila, kada se zbog nedostatka novčanih sredstava Uprave za šume ne nastavlja sa proizvodnjom sadnog materijala u ovom rasadniku. Od tog perioda, pa sve do danas, u ovom rasadniku nije bilo nikakvih aktivnosti zbog čega je bio u veoma lošem i zapuštenom stanju.

Nakon 20 godina, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima inicirala je ideju obnove ovog rasadnika, značajnog zbog proizvodnje sadnica Crnog bora, Alepskog bora i Kedra, koje su veoma bitne i nezamjenjive vrste drveta, kojima pogoduje sredozemna klima. Kako je istakao gospodin Kalač u prethodnom periodu aktivno su radili na krčenju rastinja i pripremi terena, samo prvog dijela rasadnika, a u narednom periodu nastaviće se aktivnosti kako bi rasadnik što prije bio u funkciji u punom kapacitetu. On je istakao da je u toku sakupljanje šišarki punog roda ovih vrsta, čije će se sjeme iskoristiti za proizvodnju novih sadnica.

VD direktor Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodin Armin Mujević pozdravio je aktivnosti koje su preduzete u kratkom roku, kako bi se ovaj rasadnik nakon toliko godina opet stavio u funkciju. Takođe je istakao da će ovaj rasadnik sigurno imati nemjerljiv značaj za intenziviranje aktivnosti sjemenske i rasadničke proizvodnje na primorskom dijelu Crne Gore, koji sve više dolazi u fokus, a koji je trenutno predmet projekta Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), a nadamo se u budućnosti i brojnih drugih. Istakao je da je potencijal koji ovaj rasadnik pruža ogroman i da u narednom periodu Uprava za gazdovanje šumama i lovištima će posvetiti mnogo više pažnje, ulaganja i aktivnosti u svoje rasadnike, koji su do sada u velikoj mjeri bili nepravedno zapostavljani.


Album sa fotografijama rasadnika „Bjeliši“ Bar, možete pogledati
--->OVDJE
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

 

 

Novosti

28.09.2022.
ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 2 BR.01-311/22-586/2 OD 19.09.2022. GODINE ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2022. GODINU (Prilog)

Zbog tehničke greške u dostavljanju podataka Odsjeka za korišćenje šuma, vrši se ispravka kod tačke 1. PREDMET JAVNOG POZIVA – TABELA ZA P.J.DANILOVGRAD, vezano za naziv odjeljenja, Gazdinsku jedinicu i bruto drvnu masu koja se daje na korišćenje.


26.09.2022.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 19.septembra do 26.septembra, 2022. godine.


22.09.2022.
Rješenje o ispravci greške kod cijene date na korišćenje u prvostepenoj odluci br. 01-311/22 UPI-264/1 (PRILOG)

20.09.2022.
Srećan Dan ekološke države! (FOTO ALBUM)


Povodom državnog praznika 20. septembra, Dana proglašenja Crne Gore ekološkom državom, danas je organizovana velika Ekološka akcija građana Crne Gore, u kojoj su građani zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija uklanjali otpad na putnom pravcu Danilovgrad – Nikšić – Šavnik – Žabljak.


20.09.2022.
JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Petnjica, Nikšić, Plužine, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.