English version
 
 
Ponedeljak, 20.11.2017.
Broj posjeta: 528116
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.09.2017. / Rješenja u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (PRILOG)
Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu,
formirana rješenjem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume, broj 5362 od 22.08.2017 godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15,
16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju
šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (,,Sl.list CG``, br.15/17 ), za 2017 godinu br.07-365 od 16.02.2017
godine, a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku, u postupku po Javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u
dubećem stanju, za 2017. godinu, broj 5049 od 10.08.2017. godine, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, donosi rješenja, koja možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. BIJELO POLJE:

- Rješenje - Mejdanica-Lisa 4a


2. PLUŽINE:

- Rješenje - Planina pivska 9a

- Rješenje - Planina pivska 10d

- Rješenje - Planina pivska 28a3. PLJEVLJA:

- Rješenje - Petinske šume 5a

- Rješenje - Petinske šume 56a


4. ŽABLJAK:

- Rješenje - Gornji šaranci 71a

- Rješenje - Gornji šaranci 72a

- Rješenje - Tepačke šume 49a
 

 

Novosti

27.10.2017.
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI

19.10.2017.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka bukovog peleta u količini od 30 tona uz dostavljeni izvještaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta peleta, kojim se potvrđuju tražene tehničko-tehnološke karakteristike peleta.

13.10.2017.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA 4 ODJELJENJA PO PARTIJAMA

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume objavljuje na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga sječe, izvoza iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager za 4/četiri odjeljenja po partijama.

09.10.2017.
UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA ODJELJENJE 73A. G.J. "KRALJEVA GORA-BUNETINA" - P.J. PLJEVLJA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "ŠIK LIM"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršna direktorica, Gorica Dubak, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.

04.10.2017.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke robe je nabavka peleta za potrebe kotlarnice u centrali Uprave za šume.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.