English version
 
 
Petak, 25.05.2018.
Broj posjeta: 2475689
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.09.2017. / Rješenja u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (PRILOG)
Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu,
formirana rješenjem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume, broj 5362 od 22.08.2017 godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15,
16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju
šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (,,Sl.list CG``, br.15/17 ), za 2017 godinu br.07-365 od 16.02.2017
godine, a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku, u postupku po Javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u
dubećem stanju, za 2017. godinu, broj 5049 od 10.08.2017. godine, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, donosi rješenja, koja možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. BIJELO POLJE:

- Rješenje - Mejdanica-Lisa 4a


2. PLUŽINE:

- Rješenje - Planina pivska 9a

- Rješenje - Planina pivska 10d

- Rješenje - Planina pivska 28a3. PLJEVLJA:

- Rješenje - Petinske šume 5a

- Rješenje - Petinske šume 56a


4. ŽABLJAK:

- Rješenje - Gornji šaranci 71a

- Rješenje - Gornji šaranci 72a

- Rješenje - Tepačke šume 49a
 

 

Novosti

23.05.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 14.maja do 21.maja, 2018. godine.

23.05.2018.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 14.maja do 21.maja, 2018. godine.

16.05.2018.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka farbi, sprejeva u boji i kreda za doznaku šuma, prijem drvnih sortimenata i obilježavanje granica šuma.

16.05.2018.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka jednog terenskog motornog vozila po sistemu "staro za novo".

15.05.2018.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet javne nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskog požara u količini od 80 komada i 50 komada mlaznica za naprtnjače.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.