English version
 
 
Četvrtak, 21.09.2017.
Broj posjeta: 457512
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.09.2017. / Rješenja u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (PRILOG)
Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu,
formirana rješenjem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume, broj 5362 od 22.08.2017 godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15,
16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), i člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju
šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (,,Sl.list CG``, br.15/17 ), za 2017 godinu br.07-365 od 16.02.2017
godine, a u vezi sa članom 18 Zakona o upravnom postupku, u postupku po Javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u
dubećem stanju, za 2017. godinu, broj 5049 od 10.08.2017. godine, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, donosi rješenja, koja možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. BIJELO POLJE:

- Rješenje - Mejdanica-Lisa 4a


2. PLUŽINE:

- Rješenje - Planina pivska 9a

- Rješenje - Planina pivska 10d

- Rješenje - Planina pivska 28a3. PLJEVLJA:

- Rješenje - Petinske šume 5a

- Rješenje - Petinske šume 56a


4. ŽABLJAK:

- Rješenje - Gornji šaranci 71a

- Rješenje - Gornji šaranci 72a

- Rješenje - Tepačke šume 49a
 

 

Novosti

11.09.2017.
UGOVOR O NABAVCI ZIMSKE I LJETNJE SLUŽBENE UNIFORME ZA ČUVARE ŠUMA
Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "CENTROSLAVIJA"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.

01.09.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU ŠUMSKE KULTURE CRNOG BORA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama (``Službeni list CG`` br. 74/10 i 47/15) i člana 9
Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (``Službeni list CG``, br. 44/10) i
Odluke o prodaji drveta iz šumske kulture crnog bora član 2 (``Službeni list CG``, br. 53/17 od
14.08.2017. godine), Uprava za šume objavljuje Javni poziv

29.08.2017.
JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017.godinu, broj 07-365 od 16.februara 2017.godine (`Sl.list CG`, br.15/17), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.

29.08.2017.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "POTKOVAČ“ – P.J. PLJEVLJA
Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

29.08.2017.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ČAKOR-VISITOR" – P.J. PLAV
Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa direktor, Ismet Sendić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.