English version
 
 
Srijeda, 22.08.2018.
Broj posjeta: 2503209
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

02.08.2018. / ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE DONIJETIH UGOVORA O DAVANJU ŠUMA NA KORIŠĆENJE ZA 2018. GODINU U P.J. ROŽAJE (Prilog)

Na osnovu rješenja Uprave za nekretnine P.J. Rožaje br. 01-954-313/18 od 25.05.2018. godine i rješenja Ministarstva finansija br. 07-2-916/1-2018 od 03.07.2018. godine, člana 11 ugovora br. 4135 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4136 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4137 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4138 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4139 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4140 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4141 od 29.05.2018. godine, ugovora br. 4142 od 29.o5.2018. godine, ugovora br. 4135 od 05.06.2018. godine, ugovora br. 4371 od 05.06.2018. godine i ugovora br. 4369 od 05.06.2018. godine, ovlašćeno lice Uprave za šume donosi:

-> ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE DONIJETIH UGOVORA O DAVANJU ŠUMA NA KORIŠĆENJE ZA 2018. GODINU U P.J. ROŽAJE

 

 

Novosti

08.08.2018.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprave za šume obišli šume koje koriste koncesionari na Žabljaku (FOTO)


Državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Milosav Anđelić, zajedno sa načelnikom službe za korišćenje šuma mr Pavlom Međedovićem iz Uprave za šume, posjetio je šumsku upravu u

Žabljaku gdje je zajedno sa odgovornim službenicima i koncesionarom Ratkom Pelengić vlasnikom preduzeća „Pelengić trade“ i Vukomanom Marićem vlasnikom preduzeća “Javor internacional” obišao Šaranske i Tepačke šume, koje su dodijeljene na korišćenje ovim privrednim društvima.

03.08.2018.
KAMPANJA O POŽARIMA (Foto/Video/Prilog)

Video materijal, infografici i brošura Projekta.

01.08.2018.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VUČIJI POTOK" - P.J. PODGORICA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

01.08.2018.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PLANINA PIVSKA" - P.J. PLUŽINE

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

01.08.2018.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MUŠOVIĆA RIJEKA" - P.J. KOLAŠIN

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.