English version
 
 
Srijeda, 18.09.2019.
Broj posjeta: 2926328
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

11.09.2019. / ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA POSTAVLJANJU TERMO FASADE, OLUKA I ULAZNIH VRATA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE

Predmet nabavke su termoizolaterski radovi sa fasadom, izrada i postavljanje oluka, nabavka i zamjena spoljašnjih vrata.Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI I KONKURSI
 

 

Novosti

17.09.2019.
JAVNI POZIV 5 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.

14.09.2019.
JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.

12.09.2019.
OBAVJEŠTENJE UČESNICIMA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2019. GODINU (Prilog)

Obavještenje učesnicima Javnog poziva 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019. godinu.

05.09.2019.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, gazdinskoj jedinici “Javorak-Vojnik ” u područnoj jedinici Nikšić u skladu sa datom tabelom.

04.09.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke i usluga je nabavka i postavljanje novog krovnog pokrivača sa opšivkama i olucima na upravnoj zgradi Uprave za šume u Pljevljima.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.