English version
 
 
Subota, 24.10.2020.
Broj posjeta: 3101378
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana
Broj 3

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

15.09.2020. / Poziv za javnu raspravu o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožaje (LINK)

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV
za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožajena način da se, zbog trenutne situacije vezane za korona virus i rizika od širenja istog neće održavati okrugli stolovi, već se sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja mole da dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanom (neposrednom predajom na arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br. 46, Podgorica) ili elektronskom obliku – Novici Tmušić, načelniku Direkcije za monitoring u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju na e-mail: novica.tmusic@mpr.gov.me.Detaljne informacije o javnoj raspravi, kao i o ostalim podacima, možete preuzeti na sledećem linku ---> OVDJEPR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
 

 

Novosti

21.10.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli.

21.10.2020.
Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac (LINK)

JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac.

15.10.2020.
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA PRIPREMOM TERENA I SADNIM MATERIJALOM OBEZBJEĐENIM OD STRANE IZVOĐAČA

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.


13.10.2020.
Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja (LINK)

JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja.

08.10.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, PLJEVLJA I PLUŽINE)

Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje, Pljevlja i Plužine za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.