English version
 
 
Četvrtak, 03.12.2020.
Broj posjeta: 3121417
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

21.10.2020. / Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac (LINK)

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV
za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovacna način da se, zbog trenutne situacije vezane za korona virus i rizika od širenja istog neće održavati okrugli stolovi, već se sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja mole da dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanom (neposrednom predajom na arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br. 46, Podgorica) ili elektronskom obliku – Novici Tmušić, načelniku Direkcije za monitoring u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju na e-mail: novica.tmusic@mpr.gov.me.Detaljne informacije o javnoj raspravi, kao i o ostalim podacima, možete preuzeti na sledećem linku ---> OVDJEPR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
 

 

Novosti

02.12.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Izbor najpovoljnije ponude za nabavku alat-instrumenata za mjerenje oble građe

28.11.2020.
REAGOVANJE na novinski članak objavljen u DN “Vijesti“, 28.11.2020. godine (PRILOG)

Povodom teksta objavljenog u DN "Vijesti", 28.11.2020.godine, sa naslovom „Država aminovala sječu preko 5.000 kubika zaštićene vrste”, Uprava za šume objavljuje reagovanje.

26.11.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume.

26.11.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe.

21.11.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLUŽINE I P.J. KOLAŠIN

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata u P.J.Plužine dobijenih sječom stabala na trasama pristupnih puteva za izgradnju 400 KW dalekovoda Pljevlja-Čevo i P.J.Kolašin dobijenih sječom stabala na trasi pristupnog puta za izgradnju dalekovoda za auto put Bar-Boljare i trasa skijališta ,,Kolašin 1450’’ i ,,Kolašin 1600’’, po Partijama, u skladu sa količinama i vrstama drveta, kako stoji u datim tabelama.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.