English version
 
 
Četvrtak, 03.12.2020.
Broj posjeta: 3121405
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

05.11.2020. / Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu (PRILOG)

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu, formirana rješenjem Uprave za šume, broj 01-311/20-3412/2 od 21.10.2020. godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15, 16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu, broj 07-308 od 30.januara 2020. godine (``Sl.list CG``, br.06/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Sl.list CG``,br.56/14,20/15,40/16), u postupku po Javnom pozivu 4, br.01-311/20-3421/1 od 01.10.2020. godine za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu, donosi odluke, koje možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kraljeva Gora-Bunetina, odjeljenje 10a

- Gazdinska jedinica Kraljeva Gora-Bunetina, odjeljenje 11a


2. ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 55a


3. PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 112a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 121a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 122ab


4. ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 52a


5. ŠAVNIK:

- Gazdinska jedinica Bijela-Vojnik, odjeljenje 16a


6. NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 24a

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 25c

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Somina, odjeljenje 47a


 

 

Novosti

02.12.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Izbor najpovoljnije ponude za nabavku alat-instrumenata za mjerenje oble građe

28.11.2020.
REAGOVANJE na novinski članak objavljen u DN “Vijesti“, 28.11.2020. godine (PRILOG)

Povodom teksta objavljenog u DN "Vijesti", 28.11.2020.godine, sa naslovom „Država aminovala sječu preko 5.000 kubika zaštićene vrste”, Uprava za šume objavljuje reagovanje.

26.11.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume.

26.11.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe.

21.11.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLUŽINE I P.J. KOLAŠIN

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata u P.J.Plužine dobijenih sječom stabala na trasama pristupnih puteva za izgradnju 400 KW dalekovoda Pljevlja-Čevo i P.J.Kolašin dobijenih sječom stabala na trasi pristupnog puta za izgradnju dalekovoda za auto put Bar-Boljare i trasa skijališta ,,Kolašin 1450’’ i ,,Kolašin 1600’’, po Partijama, u skladu sa količinama i vrstama drveta, kako stoji u datim tabelama.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.