English version
 
 
Nedelja, 07.03.2021.
Broj posjeta: 3171045
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

05.11.2020. / Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu (PRILOG)

Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu, formirana rješenjem Uprave za šume, broj 01-311/20-3412/2 od 21.10.2020. godine, na osnovu čl. 6 st. 1 i 4, 15, 16 i 17 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10), člana 4 stav 2 Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu, broj 07-308 od 30.januara 2020. godine (``Sl.list CG``, br.06/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Sl.list CG``,br.56/14,20/15,40/16), u postupku po Javnom pozivu 4, br.01-311/20-3421/1 od 01.10.2020. godine za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu, donosi odluke, koje možete preuzeti klikom na sledećim linkovima:


1. PLJEVLJA:

- Gazdinska jedinica Kraljeva Gora-Bunetina, odjeljenje 10a

- Gazdinska jedinica Kraljeva Gora-Bunetina, odjeljenje 11a


2. ROŽAJE:

- Gazdinska jedinica Gornji Ibar, odjeljenje 8a

- Gazdinska jedinica Lovničke šume, odjeljenje 55a


3. PLUŽINE:

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 5a

- Gazdinska jedinica Bundos, odjeljenje 30a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 112a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 121a

- Gazdinska jedinica Volujak-Mratinje, odjeljenje 122ab


4. ŽABLJAK:

- Gazdinska jedinica Gornji Šaranci, odjeljenje 52a


5. ŠAVNIK:

- Gazdinska jedinica Bijela-Vojnik, odjeljenje 16a


6. NIKŠIĆ:

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 24a

- Gazdinska jedinica Bijela gora, odjeljenje 25c

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 44a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 46a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 57a

- Gazdinska jedinica Njegoš, odjeljenje 58a

- Gazdinska jedinica Somina, odjeljenje 47a


 

 

Novosti

16.12.2020.
UGOVOR O NABAVCI OPREME ZA NADOGRADNJU IT SISTEMA UPRAVE ZA ŠUME

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "AVALON LTD"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Marko Gajević - DOBAVLJAČ.


08.12.2020.
UGOVOR O NABAVCI ALATA-INSTRUMENATA ZA MJERENJE OBLE GRAĐE

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC.

2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.


07.12.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Predmet jednostavne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume.

02.12.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku alat-instrumenata za mjerenje oble građe.

28.11.2020.
REAGOVANJE na novinski članak objavljen u DN “Vijesti“, 28.11.2020. godine (PRILOG)

Povodom teksta objavljenog u DN "Vijesti", 28.11.2020.godine, sa naslovom „Država aminovala sječu preko 5.000 kubika zaštićene vrste”, Uprava za šume objavljuje reagovanje.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.