English version
 
 
Ponedeljak, 17.05.2021.
Broj posjeta: 4373186
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

16.04.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ograničen izvoz određenih drvnih sortimenata (PRILOG/FOTO/VIDEO)Vlada Crne Gore donijela je Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata radi sprečavanja i ublažavanja posljedica nestašice drvnih sortimenata. U skladu sa ovom Odlukom izvoz određenih drvnih sortimenta (cijepanog ogrijevnog drveta dužine do 40 cm, iverja od nečetinara (lišćara), iverja od četinara, piljevine, drvnih otpadaka, ostataka i okoraka, kao i telegrafskih, telefonskih i električnih stubova obrađenih do glatke površine) vršiće se isključivo na osnovu dozvole za izvoz.

Dozvolu za izvoz na period od 60 dana izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donošenjem rješenja, na osnovu zahtjeva pravnog lica ili preduzetnika za svaku pojedinačnu pošiljku.

Za izdavanje dozvole za izvoz, osim zahtjeva, neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata zaključen sa uvoznikom ili profaktura;
- dokaz o svojini nad drvnim sortimentima koji se izvoze: list nepokretnosti i rješenje kojim se odobrava sječa drvnih sortimenata;
- dokaz o upisu u evidenciju prometa drvnih sortimenata;
- ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata i dokaz o izvršenoj uplati ugovorene cijene sa plaćenim porezom na dodatu vrijednost, ako izvoznik nije vlasnik šume iz koje potiču drvni sortimenti; i
- dokaz o izvršenim poreskim obavezama u skladu sa zakonom.

Evidenciju o izdatim dozvolama za izvoz određenih drvnih sortimenata vodiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se do 1. maja 2023. godine.

U obrazloženju odluke navodi se da zbog značajnog odliva drvnih sortimenta u oblom stanju, usljed nedovoljne kontrole i evidencije izvršavanja ugovora o korišćenju šuma od 2010. do 2015. godine, Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu bila prinuđena da, u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini, uvede ograničenje izvoza u ovoj oblasti. Efekti dosadašnje primjene su očigledni i apsolutno su na fonu toga da je zaustavljen izvoz drvne sirovine, a da se značajno uvećava izvoz prerađenog drveta, što su bili i ciljevi odluke.

Daljom primjenom Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata spriječiće se nestašica drvnih sortimenata na domaćem tržištu, a privredna društva će imati stabilnije poslovanje. Osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvoziće se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će građani imati sigurno snadbijevanje ogrevnim drvetom. Takođe, primjenom ove odluke pospješiće se korišćenje drveta iz legalnih izvora i uticaće se na smanjenje bespravnih sječa.


Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata, možete preuzeti na sledećem linku:

---> ODLUKA

Radio televizija Pljevlja - Hronika Pljevalja - 19.04.2021. godine:
 

 

Novosti

13.05.2021.
RAGOVANJE NA TEKST (Foto)Povodom teksta objavljenog na portalu dnevnih novina „Dan“ od 04.05.2021. godine, pod naslovom „Plužine i Šavnik ostaju bez četinara“, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti povodom stanja šuma u područnim jedinicama Plužine i Šavnik, Uprava za šume Crne Gore daje sljedeće Reagovanje.

12.05.2021.
ČESTITKA (Foto)


07.05.2021.
SAOPŠTENJE - Odbijen prigovor D.O.O. "Vektra Jakić" - Pljevlja (FOTO/VIDEO)Vijeće Privrednog Suda odbilo je prigovor DOO “Vektra Jakić” Pljevlja na rješenje od 25.02.2021.godine kojim je ukinuta privremena mjera koja je toj kompaniji više od godinu ipo dana omogućavala da vrši eksploataciju šuma u državnom vlasništvu nakon što je Uprava za šume raskinula koncesioni ugovor.

29.04.2021.
Nastavak podjele besplatnih sadnica (FOTO)Naši zaposleni danas su u Pljevljima podjelili prvi turnus besplatnih sadnica građanima, poštujući epidemiološku situaciju i mjere.

29.04.2021.
ČESTITKA (Foto)


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.