English version
 
 
Ponedeljak, 24.06.2019.
Broj posjeta: 2765538
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI REGISTRA KARTIRANJA STANIŠTA, UTVRĐIVANJE KALENDARA BRANJA, ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I IZRADA MALOPRODAJNOG CIJENOVNIKA NEZAŠTIĆENIH BILJNIH VRSTA KOJE SE MOGU DAVATI NA KORIŠĆENJE IZ ŠUMSKIH PODRUČJA KOJIM GAZDUJE UPRAVA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "OPASANICA-TRAVSKA GORA" P.J. PODGORICA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "JEZERSKA GORA" P.J. MOJKOVAC
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ŠTITARICA" P.J. MOJKOVAC
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "BAĆ-BESNIK" P.J. ROŽAJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KOMOVI II" P.J. KOLAŠIN
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PIŠEVSKA RIJEKA-ZELETIN" P.J. ANDRIJEVICA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa izvršni direktor, Ervin Herak, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "TARA-KOSANICA" P.J. PLJEVLJA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 11.06.2019. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "VEZIŠNICA" P.J. PLJEVLJA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 10.06.2019. - Sjednica međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu na terenu: Bespravna sječa u Andrijevici kod državnog tužilaštva (FOTO/LINK)
Predstavnici Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održali su novi sastanak, ovoga puta u Opštini Andrijevica. Sastanak je održan na terenu i to u gazdinskoj jedinici Gradišnica – Jelovica koja je kroz prethodne aktivnosti Koordinacionog tima označena kao prostor sa najvećim nelegalnim aktivnostima na području te opštine. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.