English version
 
 
Petak, 14.08.2020.
Broj posjeta: 3065407
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 10.08.2020. - UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 03.avgusta do 10.avgusta, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 10.08.2020. - PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 03.avgusta do 10.avgusta, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 03.08.2020. - UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 27.jula do 03.avgusta, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 03.08.2020. - PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 27.jula do 03.avgusta, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 31.07.2020. - ISPRAVKA JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-2696/1 OD 22.07.2020. GODINE, ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLJEVLJA
Prodaja drvnih sortimenata, vršiće se po partijama Javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za šume - Pljevlja, dana 05.08.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova. / Cijela vijest >>

 28.07.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, BERANE, PLJEVLJA, NIKŠIĆ I PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u područnim jedinicama Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić I Plužine / Cijela vijest >>

 27.07.2020. - UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 20.jula do 27.jula, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 27.07.2020. - PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 20.jula do 27.jula, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 24.07.2020. - Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti šumarstva za 2020. godinu (LINK)
Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ br. 08-311/20-1775-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti šumarstva i drvoprerade, Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je donijela Odluku o raspodjeli sredstava. / Cijela vijest >>

 24.07.2020. - Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti drvoprerade za 2020. godinu (LINK)
Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ br. 08-311/20-1776-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti šumarstva i drvoprerade, Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je donijela Odluku o raspodjeli sredstava. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.