English version
 
 
Nedelja, 20.10.2019.
Broj posjeta: 2948699
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 17.10.2019. - UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 1)
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 17.10.2019. - UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 2)
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 17.10.2019. - UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 3)
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "OSMANAGIĆ CO"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Damir Osmanagić - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 11.10.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav. / Cijela vijest >>

 09.10.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke su radovi na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume P.J. Žabljak, sa materijalom i opremom obezbijeđenim od strane ponuđača. / Cijela vijest >>

 04.10.2019. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav. / Cijela vijest >>

 03.10.2019. - UGOVOR O RADOVIMA NA POSTAVLJANJU TERMO FASADE, OLUKA I ULAZNIH VRATA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "MIKROMONT"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Muzafer Ljuca - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 02.10.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala područiju prostora rudnika „Šuplja stijena“, u gazdinskoj jedinici “ Ljubišnja” u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa datom tabelom. / Cijela vijest >>

 30.09.2019. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 27.09.2019. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA UVOĐENJU CENTRALNOG GRIJANJA NA PELET U POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ŽABLJAK
Predmet nabavke su radovi na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume - P.J. Žabljak, sa materijalom i opremom obezbijeđenim od strane ponuđača. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.