English version
 
 
Četvrtak, 29.09.2022.
Broj posjeta: 4905739
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 28.09.2022. - ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 2 BR.01-311/22-586/2 OD 19.09.2022. GODINE ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2022. GODINU (Prilog)
Zbog tehničke greške u dostavljanju podataka Odsjeka za korišćenje šuma, vrši se ispravka kod tačke 1. PREDMET JAVNOG POZIVA – TABELA ZA P.J.DANILOVGRAD, vezano za naziv odjeljenja, Gazdinsku jedinicu i bruto drvnu masu koja se daje na korišćenje.
/ Cijela vijest >>

 26.09.2022. - UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)
Za period od 19.septembra do 26.septembra, 2022. godine.
/ Cijela vijest >>

 22.09.2022. - Rješenje o ispravci greške kod cijene date na korišćenje u prvostepenoj odluci br. 01-311/22 UPI-264/1 (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 20.09.2022. - Srećan Dan ekološke države! (FOTO ALBUM)
Povodom državnog praznika 20. septembra, Dana proglašenja Crne Gore ekološkom državom, danas je organizovana velika Ekološka akcija građana Crne Gore, u kojoj su građani zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija uklanjali otpad na putnom pravcu Danilovgrad – Nikšić – Šavnik – Žabljak.
/ Cijela vijest >>

 20.09.2022. - JAVNI POZIV 2 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2022. GODINU (Prilog)
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Petnjica, Nikšić, Plužine, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik za 2022. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.
/ Cijela vijest >>

 19.09.2022. - Gostovanje VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodina Armina Mujevića u emisiji
TEMA: Cijena ogrijevnog drveta za stanovništvo u ruralnim područjima i borba protiv bespravne sječe šuma.
/ Cijela vijest >>

 19.09.2022. - UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)
Za period od 12.septembra do 19.septembra, 2022. godine.
/ Cijela vijest >>

 19.09.2022. - DOPUNE I IZMJENE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA 2022. GODINU (Prilog)
USVOJENE DOPUNE I IZMJENE PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA 2022. GODINU.
/ Cijela vijest >>

 19.09.2022. - PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)
Za period od 12.septembra do 19.septembra, 2022. godine.
/ Cijela vijest >>

 16.09.2022. - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto album)
Juče je u Baru, sadnjom prve tri sadnice od strane VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodina Armina Mujevića, pomoćnice direktora, gospođe Jelice Paldrmić i koordinatorke Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), gospođe Yuke Kamiye, na simboličan način otvoren novi šumski rasadnik „Bjeliši“.
/ Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.