English version
 
 
Nedelja, 24.02.2019.
Broj posjeta: 2696720
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 15.02.2019. - IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA 1 BR.599 OD 06.02.2019.GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Mijenja se tačka 1 Javnog poziva br.599 od 06.02.2019.godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019.godinu, a koji se odnosi na ’’PREDMET JAVNOG POZIVA’’. Izmjene se odnose na odustanak od prodaje drveta u dubećem stanju za sva odjeljenja iz Gazdinske jedinice ’’Kozička rijeka’’ P.J.Pljevlja, tako da tabela tačke 1 Javnog poziva br.599 od 06.02.2019 godine, za P.J.Pljevlja, glasi: / Cijela vijest >>

 07.02.2019. - JAVNI POZIV 1 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Andrijevica, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Plav, Podgorica i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 04.02.2019. - Nastavak obuke šumarskih inžinjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama (FOTO/VIDEO/LINK)
U cilju unapređenja uslova za efikasno gazdovanje šumama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume kontinuirano sprovode i aktivnosti na edukaciji kadrova i osavremenjavanju tehnologije radova u šumarstvu. / Cijela vijest >>

 29.01.2019. - OBAVJEŠTENJE O DATUMU NASTAVKA JAVNE AUKCIJE ZA PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU-SANITAR ZA P.J. ROŽAJE (Prilog)
Obavještenje za sve učesnike za nastavak Javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u državnoj svojini u dubećem stanju - sanitarna sječa za P.J. Rožaje / Cijela vijest >>

 24.01.2019. - OBAVJEŠTENJE ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA SANITARNU SJEČU U P.J. ROŽAJE (Prilog)
Obavještenje za sve učesnike Javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u državnoj svojini u dubećem stanju - sanitarna sječa za P.J. Rožaje / Cijela vijest >>

 16.01.2019. - IZMJENA POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet izmjene aukcije je u područnoj jedinici Rožaje za gazdinsku jedinicu „Bać Besnik“ tako što odeljenje broj 44a,49a,52a,54a,55a,62a, 69a i 104a se izuzimaju, pa su predmet prodaje u GJ „Bać Besnik“ odeljenja kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 26.12.2018. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u područnim jedinicama Šavnik, Danilovgrad, Plav, Plužine, Nikšić i Rožaje za 2018.godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 14.12.2018. - UGOVOR O NABAVCI RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK
Ugovorene strane: 1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2) DOO "AKTING"- Podgorica, koga zastupa direktor, Stanimir Janketić - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 06.12.2018. - UGOVOR O NABAVCI FEROMONA I FEROMONSKIH KLOPKI ZA ZAŠTITU ŠUMA OD PODKORNJAKA
Ugovorene strane: 1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2) DOO "SILVA SOLIS"- Pale (BiH), koga zastupa direktor, Željko Filipović, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 27.11.2018. - UGOVOR O NABAVCI PELETA ZA POTREBE KOTLARNICE U CENTRALI UPRAVE ZA ŠUME, P.J. PLJEVLJA I P.J. PLAV
Ugovorene strane: 1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC. 2) DOO "PELENGIĆ TRADE"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršni direktor, Ratko Pelengić - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.