English version
 
 
Petak, 04.12.2020.
Broj posjeta: 3121565
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 02.12.2020. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Izbor najpovoljnije ponude za nabavku alat-instrumenata za mjerenje oble građe / Cijela vijest >>

 28.11.2020. - REAGOVANJE na novinski članak objavljen u DN “Vijesti“, 28.11.2020. godine (PRILOG)
Povodom teksta objavljenog u DN "Vijesti", 28.11.2020.godine, sa naslovom „Država aminovala sječu preko 5.000 kubika zaštićene vrste”, Uprava za šume objavljuje reagovanje. / Cijela vijest >>

 26.11.2020. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)
Predmet javne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume. / Cijela vijest >>

 26.11.2020. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)
Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe. / Cijela vijest >>

 21.11.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLUŽINE I P.J. KOLAŠIN
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata u P.J.Plužine dobijenih sječom stabala na trasama pristupnih puteva za izgradnju 400 KW dalekovoda Pljevlja-Čevo i P.J.Kolašin dobijenih sječom stabala na trasi pristupnog puta za izgradnju dalekovoda za auto put Bar-Boljare i trasa skijališta ,,Kolašin 1450’’ i ,,Kolašin 1600’’, po Partijama, u skladu sa količinama i vrstama drveta, kako stoji u datim tabelama. / Cijela vijest >>

 12.11.2020. - PLAN INTEGRITETA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)
/ Cijela vijest >>

 05.11.2020. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu (PRILOG)
Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu / Cijela vijest >>

 04.11.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 27.10.2020. - OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU UPRAVNOG POSTUPKA
Obavještenje o pokretanju upravnog postupka (Uprava za šume-DOO "PETRIĆ"- Berane) / Cijela vijest >>

 21.10.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.