English version
 
 
Srijeda, 13.11.2019.
Broj posjeta: 2958254
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 12.11.2019. - Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 11.11.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka IT opreme u okviru nastavka nadogradnje IT sistema Uprave za šume. / Cijela vijest >>

 06.11.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa datom tabelom. / Cijela vijest >>

 05.11.2019. - UGOVOR ZA NABAVKU PELETA ZA POTREBE KOTLARNICA UPRAVE ZA ŠUME
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "PELENGIĆ TRADE"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Ratko Pelengić - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 01.11.2019. - UGOVOR O RADOVIMA NA ZAMJENI SPOLJAŠNJE STOLARIJE - PROZORA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "MIKROMONT"- Bijelo Polje, koga zastupa direktor, Muzafer Ljuca - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 01.11.2019. - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Prilog)
Dana, 30.10.2019. godine, u skupštini Crne Gore u okviru tačke tekuća pitanja, poslanica Draginja Vuksanović je pokušala, zloupotrebljavajući govornicu tog visokog doma, da deziformišući javnost, omalovaži veoma odgovoran i ozbiljan rad Uprave za šume, a i mene lično. / Cijela vijest >>

 01.11.2019. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka IT opreme u sklopu nadogradnje IT sistema Uprave za šume. / Cijela vijest >>

 25.10.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom sa trase 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja na stovarištu Mandovac, u područnoj jedinici Pljevlja u skladu sa datom tabelom. / Cijela vijest >>

 25.10.2019. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 23.10.2019. - Rješenja po prigovorima u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.