English version
 
 
Ponedeljak, 17.02.2020.
Broj posjeta: 2993826
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 13.02.2020. - JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Podgorica i Danilovgrad za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli / Cijela vijest >>

 12.02.2020. - JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2020. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. / Cijela vijest >>

 28.01.2020. - OBAVJEŠTENJE - Konferencija za medije (Prilog)
Tema konferencije je poslovanje Uprave za šume u 2019. godini, sa posebnim osvrtom na probleme u realizaciji Ugovora zaključenog sa kompanijom DOO "Vektra Jakić" Pljevlja. / Cijela vijest >>

 20.01.2020. - OSTVARENI REKORDNI PRIHODI U ŠUMARSTVU (Foto/Video)
Nakon analize ostvarenih rezultata u 2019.godini, Uprava za šume konstatuje da je ostvaren rekordan prihod od 7,2 milion €, što predstavlja povećanje od 37% u poređenju sa prihodima od prije pet godina. Ostvareni rezultat je utoliko vrijedniji, što je ostvaren uz smanjeni obim sječe od 15% u odnosu na 2018.godinu ili za čak 36% u odnosu na 2015.godinu, koja je bila rekordna po ostvarenoj proizvodnji u šumarstvu, ali i po obimu izvoza najkvalitenije oblovine iz Crne Gore. / Cijela vijest >>

 03.01.2020. - INFORMACIJA O ZAHTJEVIMA ZA POMOĆ U TEHNIČKOM DRVETU SA PREDLOGOM ZA DODJELU POMOĆI BEZ NAKNADE (Prilog)
Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. decembra 2019. godine, razmotrila je Informaciju o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći bez naknade, koju je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i s tim donijela određene zaključke. / Cijela vijest >>

 23.12.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka kancelarijskog namještaja po mjeri za opremanje novog poslovnog objekta Uprave za šume - P.J. Žabljak. / Cijela vijest >>

 23.12.2019. - UGOVOR O NABAVCI TRESETA I ZAŠTITNIH MREŽA ZA RASADNIČKU PROIZVODNJU ŠUMSKIH SADNICA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "KIPS"- Podgorica, koga zastupa direktor, Nikola Drekalović, kom.direktor - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 23.12.2019. - UGOVOR O NABAVCI NAPRTNJAČA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA TIPA COBRA 25
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "VATROOPREMA"- Podgorica, koju zastupa direktorica, Tijana Đurišić, izvršni direktor - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 23.12.2019. - UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA UPRAVE ZA ŠUME PLJEVLJA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "H-DOMUS"- Rožaje, koga zastupa, Edin Kalač, izvršni direktor - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 20.12.2019. - UGOVOR O NABAVCI JEDNOG NOVOG TERENSKOG MOTORNOG VOZILA LADA NIVA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "MONTE LADA S&B"- Nikšić, koga zastupa direktor, Božidar Roganović, dipl.ing.saob. - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.