English version
 
 
Ponedeljak, 19.08.2019.
Broj posjeta: 2816922
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 12.07.2019. - UGOVOR O NABAVCI ELEKTRO MATERIJALA I RADOVA NA UGRADNJI ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "13 Januar"- Podgorica, koga zastupa direktorica, Rosa Kečina, dipl.pravnica - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 12.07.2019. - Zaplijena 24 kubika drvne građe zbog sumnje u nelegalan promet (FOTO/VIDEO)
U zajedničkoj akciji Vladinog Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i predstavnika OB Žabljak, izvršena je zapljena oko 24 kubika drvne građe koja je bila stavljena u promet sa nepropisnom dokumentacijom. / Cijela vijest >>

 10.07.2019. - JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. / Cijela vijest >>

 09.07.2019. - CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
Cijene za nedrvne šumske proizvode izražene su za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju. / Cijela vijest >>

 08.07.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke, je nabavka elektro materijala i radovi na ugradnji elektro instalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak. / Cijela vijest >>

 05.07.2019. - UGOVOR O NABAVCI SPECIJALNIH ALATA - ŠUMARSKIH ČEKIĆA ZA EVIDENTIRANJE ŠUMSKE ŠTETE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

 04.07.2019. - Koordinacioni tim Vlade: Nastaviti odlučno u spriječavanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu (FOTO/VIDEO/LINK)
Saopštena je osnovana sumnja da su pojedini službenici Područne jedinice Uprave za šume u Pljevljima napravili niz propusta kod dodjele drvne mase sa trase dalekovoda Pljevlja - Čevo zbog čega je Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu cjelokupnu dokumentaciju o tom slučaju proslijedio Odsjeku za privredni kriminalitet CB Pljevlja koji će u saradnji sa nadležnim tužiocem sprovesti neophodne radnje. / Cijela vijest >>

 02.07.2019. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 2 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 27.06.2019. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA I UGRADNJA ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVA ZA ŠUME P.J. ŽABLJAK
Predmet nabavke je nabavka elektro materijala i radova na ugradnju elektroinstalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak. / Cijela vijest >>

 27.06.2019. - UGOVOR O NABAVCI DVA NOVA TERENSKA MOTORNA VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO" UZ DOPLATU OD STRANE NARUČIOCA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "MONTE LADA S&B"- Nikšić, koga zastupa direktor, Božidar Roganović, dipl.ing.saob. - DOBAVLJAČ. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.