English version
 
 
Srijeda, 03.06.2020.
Broj posjeta: 3027035
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i javne nabavke


 

Vijesti

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "GRADIŠNICA-JELOVICA" - P.J. ANDRIJEVICA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "JELOVICA" - P.J. BERANE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "GORNJI IBAR" - P.J. ROŽAJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "PAUČINSKE ŠUME" - P.J. ROŽAJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Slaviša Lučić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KORIJEN" - P.J. PLJEVLJA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "MAOČNICA" - P.J. PLJEVLJA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 08.05.2020. - UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "KORITA" - P.J. BIJELO POLJE
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 23.04.2020. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 3, br.01-311/20-685/1 od 13.03.2020. godine, za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 09.04.2020. - Odluke u postupku po Javnom pozivu 2, br.01-311/20-648/1 od 12.03.2020. godine i izmjene i dopune Javnog poziva 2, br.01-311/20-648/2 od 27.03.2020. godine za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu (PRILOG)
/ Cijela vijest >>

 27.03.2020. - IZMJENE JAVNOG POZIVA BR. 01-311/20-648/1 OD 12.03.2020. GODINE, ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU (JAVNI POZIV 2)
Vrši se iznmjena tačke 6. - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE. Ispravka se odnosi na stav 1 i 3, a koji se odnosi na rok i način preuzimanja tenderske dokumentacije i glasi: / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.