English version
 
 
Ponedeljak, 18.01.2021.
Broj posjeta: 3144261
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 04.11.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 27.10.2020. - OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU UPRAVNOG POSTUPKA
Obavještenje o pokretanju upravnog postupka (Uprava za šume-DOO "PETRIĆ"- Berane) / Cijela vijest >>

 21.10.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta ‘’GLIBAĆI-BOBOVO’’u Područnoj jedinici Pljevlja, po vrstama i količini, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 21.10.2020. - Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac (LINK)
JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac. / Cijela vijest >>

 15.10.2020. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA PRIPREMOM TERENA I SADNIM MATERIJALOM OBEZBJEĐENIM OD STRANE IZVOĐAČA
Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>


 13.10.2020. - Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja (LINK)
JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja. / Cijela vijest >>

 08.10.2020. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DUBEĆEM STANJU (SANITARNA SJEČA U P.J.ROŽAJE, PLJEVLJA I PLUŽINE)
Predmet aukcije je prodaja drveta u državnoj svojini u dubećem stanju – sanitarna sječa, u skladu sa doznačenim količinama u Područnoj jedinici Rožaje, Pljevlja i Plužine za 2020. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima kao i početnim cijenama, kako stoji u datoj tabeli. / Cijela vijest >>

 01.10.2020. - UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)
Upotreba službenih vozila Uprave za šume za period od 28.septembra do 01.oktobra, 2020. godine. / Cijela vijest >>

 01.10.2020. - JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2020. GODINU
Predmet javnog poziva su šume u državnoj svojini u P.J. Pljevlja, Rožaje, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad. / Cijela vijest >>

 01.10.2020. - PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)
Za period od 28.septembra do 01.oktobra, 2020. godine. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.