English version
 
 
Nedelja, 20.10.2019.
Broj posjeta: 2948702
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Vijesti

 25.09.2019. - ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
Predmet nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav. / Cijela vijest >>

 24.09.2019. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH POVRŠINA SA PRIPREMOM TERENA I SADNIM MATERIJALOM OBEZBEĐENIM OD STRANE IZVOĐAČA
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović, dipl.ing.šum. i DOO "MONTENO MAKS RASADNIK VIR"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor Luka Maksimović, sa druge strane - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 23.09.2019. - AKCIJA POŠUMLJAVANJA POVODOM 28. GODINA OD USVAJANJA DEKLARACIJE O EKOLOŠKOJ DRŽAVI (Foto-Link/Video)
Povodom obilježavanja 28. godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore pokrenuli su akciju pod nazivom "Nek` gora zazeleni!". / Cijela vijest >>

 20.09.2019. - JAVNI OGLAS 3 ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU
Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini. Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u sljedećoj tabeli. / Cijela vijest >>

 20.09.2019. - OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
Opis predmeta javne nabavke je nabavka materijala i radovi na postavljanju termoizolacije sa fasadom, izrada i postavljanje oluka, nabavka i zamjena spoljašnjih vrata. / Cijela vijest >>

 20.09.2019. - Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu učestvovao u akcijama pošumljavanja (FOTO)
Predstavnici Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, na čelu sa državnim sekretarom za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosavom Anđelićem, boravili su danas u Plavu gdje su učestvovali zajedno u akciji pošumljavanja povodom jubileja - 28 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom. Prethodno učestvovali su u akciji tim povodom u Podgorici. / Cijela vijest >>

 19.09.2019. - UGOVOR O POSTAVLJANJU NOVOG KROVNOG POKRIVAČA SA OPŠIVKAMA I OLUCIMA NA UPRAVNOJ ZGRADI UPRAVE ZA ŠUME
Ugovorene strane: 1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC. 2) DOO "VING"- Pljevlja, koga zastupa direktor, Vukoman Vučetić, dipl.ing.građevinarstva - IZVOĐAČ. / Cijela vijest >>

 18.09.2019. - POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa sledećom tabelom. / Cijela vijest >>

 17.09.2019. - JAVNI POZIV 5 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli. / Cijela vijest >>

 14.09.2019. - JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU
Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli. / Cijela vijest >>

Prethodni  Sledeći 

 

Uprava za šume 2008.