English version
 
 
Ponedeljak, 06.12.2021.
Broj posjeta: 4743805
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

18.11.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

Pejović: Stara praksa i politika urušavanja, devastacije i uzurpacija mojkovačkih šuma mora biti prošlost.


VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović danas je boravio u posjeti Područnoj jedinici Mojkovac, gdje ga je o zabrinjavajućem stanju u ovoj Područnoj jedinici informisao novoimenovani šef, Nikola Mešter.


Na sastanku je konstatovano da se ova Područna jedinica posljednjih godina suočava sa brojnim ozbiljnim problemima, posebno ukoliko se ima u vidu činjenica da je već duži period funkcionisala bez šefa, koji bi upravljao i organizovao rad zaposlenih. Analizom poslovnih knjiga evidentan je dugogodišnji, nedomaćinski odnos prema državnom resursu u ovoj Područnoj jedinici, ne samo od strane prethodnog menadžmenta i pojedinih zaposlenih, već i od strane drugih institucija, kao i fizičkih lica, što je rezultirao katastrofalnim stanjem u svim segmentima poslovanja, a posebno zabrinjavajućim stanjem mojkovačkih šuma.


Novoizabrani šef Nikola Mešter ukazao je direktoru na najsvježije probleme koji su ga dočekali odmah po imenovanju, a posebno na aktuelni problem u GJ „Lepenac-Palješka Gora“, a koji se odnosi na nestanak drvne mase koja je posječena u svrhu radova na putu Mojkovac – Lubnice. Ono što je nakon analize predmetne dokumentacije utvrđeno jeste da je sva predmetna drvna zapremina bila redovno doznačena, međutim prilikom sklapanja Ugovora između Vlade Crne Gore i izvođača radova došlo je do krupne greške, pa tom drvnom masom niko nije zadužen, zbog čega je ona ostavljena pored puta da propada i trune. Iako je postojao način da se ta količina lageruje, a kasnije proda, nizom slučajnih ili namjernih grešaka u proceduri, do toga nije došlo. Naime, zbog sporih administrativnih procedura oko usvajanja Odluke o prodaji drvnih sortimenata na šumskim stovarištima, u međuvremenu gotovo sva količina drvene zapremine je nestala, odnosno otuđena je, čime je nanijeta velika šteta državi, a niko nije odgovarao za to. Direktoru je ukazano da je slučaj prijavljivan i policiji i da se reagovalo na sva saznanja i dojave kako bi se drvna zapremina zaštitila, međutim nedostatak reakcije od strane policije i ostalih nadležnih institucija rezultirao je time da je gotovo sva količina postupno otuđena, što su demonstrirale i fotografije koje su dostavljene sa lica mjesta.

Direktor Pejović je istakao da ovakve situacije su nedopustive i da stara praksa i politika upravljanja odnosno urušavanja, devastacije i uzurpacija mojkovačkih šuma, mora biti prošlost. Neophodno je zajedničkim djelovanjem svih pronaći način da se što prije stopiraju sve sumnjive i nezakonite aktivnosti, ali za to je neophodna podrška i intenzivna saradnja šumarske inspekcije, policije, sudstva i tužilaštva, a koja je izostala u brojnim situacijama.

Ono što posebno zabrinjava, a što je uočeno u ovoj područnoj jedinici jeste broj uzurpacija državne imovine šume, na koje se nije reagovalo, a koje datiraju još iz perioda 2010. godine, prilikom obilježavanja foto signala za avionsko snimanje privatne imovine. Takođe, poražavajući podatak je da u ovoj Područnoj jedinici se na osnovu tog snimanja, javljaju fizička lica koja su suvlasnici sa državom Crnom Gorom na velikom broju državnih parcela, bez relevantnih dokaza, zbog čega u narednom periodu predstoji detaljno istraživanje predmetne stvari, posebno u dijelu razgraničavanja katastarskih parcela. Neophodno je po hitnom postupku formirati Komiiju i utvrditi iz kojih razloga niko u tadašnjem menadžmentu Uprave za šume nije reagovao na pisana upozorenja i obavještenja čuvara šuma o uzurpaciji državne imovine, još iz 2010. godine za šta postoje i dokazi, kao i način na koji je u Katastru državna imovina prepisana i raspodjeljena kao susvojina privatnim licima. Očigledno je riječ o ozbiljnim nezakonitim radnjama na koje ni direktor Pejović ni novi šef Područne jedinice neće ćutati, obzirom da je riječ o preko 300 takvih slučajeva.

Takođe, ono što predstavlja ogroman problem ove Područne jedinice jeste nedostatak stručnog kadra, a posebno činjenica da u PJ Mojkovac trenutno nema ni jednog zaposlenog šumarskog inženjera. Međutim, u razgovoru sa zaposlenima, VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović poručio je da u narednom periodu treba očekivati temeljne reforme, pojačanje u smislu radne snage, ali takođe da će zahtjevati mnogo odgovorniji rad zaposlenih, obzirom na probleme koje ima ova Područna jedinica. Niko neće biti zaštićen ni povlašćen ukoliko nije obavljao poslove u skladu sa zakonom. Iz tih razloga očekuje da u narednom periodu, uz zajednički trud svih zaposlenih, na čelu sa novoimenovanim šefom, PJ Mojkovac izađe iz postojećih problema, uz osnažen kolektiv, bolju tehničku opremljenjost i uslove rada, ali i uz odgovorno, zakonito i precizno obavljanje radnih zadataka svih zaposlenih, kako bi se stanje mojkovačkih šuma poboljšalo, a one postale simbol prepoznavanja ove opštine.
Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

03.12.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Uprava za šume uspješno trasira put reformi uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


27.11.2021.
POTREBNA URGENTNA PROMJENA STRATEŠKOG PRISTUPA U SEKTORU ŠUMARSTVA (Foto/Link)


Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do urušavanja šumskih ekosistema, do realizacije promjena u pristupu upravljanja šumama nije došlo. Kako su koncesioni ugovori koji su na snazi u svojoj konačnoj fazi realizacije, potrebno je što prije definisati funkcionalna strateška rješenja koja će omogućiti održivo upravljanje šumama i očuvanje ovih resursa u budućnosti. S tim u vezi, potrebne su i temeljne izmjene zakona koje uređuju ovu oblast kako bi se obezbijedile pravne pretpostavke za drugačiji strateški pristup.


25.11.2021.
Koncesioni model nanio ogromnu štetu budžetu i šumama (FOTO/LINK)


Koncesioni model korišćenja šuma koji dugi niz godina postoji u Crnoj Gori, a koji nije prepoznat od struke u Evropi, nanio je ogromnu štetu budžetu i šumama, saopšteno je na sastanku predstavnika Uprave za šume i Agencije za investicije.


23.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (Prilog)

19.11.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Radna posjeta PJ Kolašin.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.