English version
 
 
Ponedeljak, 05.12.2022.
Broj posjeta: 4937541
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

19.11.2021. / ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU, OBJAVLJENOG NA WEB SAJTU DANA, 06.11.2021. GODINE (Prilog)


Zbog tehničke greške u tabeli METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA,kriterijumi i podkriterijumi vrednovanja ponude: kadrovski kapaciteti,uticaj na lokalnu ekonomiju i cijena,vrši se ispravka:

U tabeli kolona A ZAPOSLENOST, umjesto 20 unosi se 10 bodova.Dokumentacija je dostupna na sledećem linku --> TENDERI -> KORIŠĆENJE ŠUMA 

 

Novosti

30.11.2022.
Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu (PRILOG)

Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu.


29.11.2022.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA ZA PARTIJE 1,2 I 3

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA - Pljevlja, ul.Miloša Tošića br.4, koju zastupa v.d. direktora, Armin Mujević - NARUČILAC.

2) DOO „AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ“ – Pljevlja, koga zastupa, direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
28.11.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 21.novembra do 28.novembra, 2022. godine.


24.11.2022.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto/Link)


Mujević: Novim Šumarskim informacionim sistemom i Strategijom gazdovanja šumama oblast šumarstva biće dodatno uređena i unapređena.


21.11.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 14.novembra do 21.novembra, 2022. godine.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.