English version
 
 
Ponedeljak, 05.12.2022.
Broj posjeta: 4937538
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

19.11.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

PEJOVIĆ: DRŽAVA FORMIRA „CRNA GORA ŠUME“, ZAVRŠENO JE SA PRIVILEGOVANIMA


VD direktora Uprave za šume mr Srđan Pejović na sastanku koji je organizovan danas u Privrednoj komori Crne Gore, na inicijativu 29 koncesionara i drvoprerađivača, obratio se pismom u kome je odgovorio na njihovu zainteresovanost povodom aktuelne situacije u šumarskom sektoru.

Pejovićevu poruku prenosimo integralno:

„Gospodo drvoprerađivači, cijeneći vašu inicijativu, a naročito vašu zainteresovanost za viziju i perspektive razvoja šumarstva i drvoprerade, te u vašem dopisu iskazanu zapitanost na koji način ćete u budućem periodu moći da obezbjeđujete drvnu sirovinu, ali i vašu znatiželju o tome „ko su bili privilegovani drvoprerađivači“ u Crnoj Gori, želim da vas informišem o sledećem:

Koncesioni model korišćenja šuma koji dugi niz godina postoji u Crnoj Gori, a koji nije prepoznat od struke u Evropi, nanio je ogromnu štetu budžetu i šumama Crne Gore. Takav sistem, pod patronatom bivše vlasti i bivših vodećih ljudi Uprave za šume, omogućio je pojedinim privatnim firmama, velikim koncesionarima – neki su i potpisnici vaše inicijative - privilegovani status u sektoru šumarstva.

Informišem vas da je proces revizije rada Uprave za šume, pa i koncesionih ugovora u toku, tako da ćemo čim bude završen napraviti analizu i nadležnim institucijama, ali i javnosti dati odgovore na ono što i vi u ovoj inicijativi pitate, a to je ko su privilegovani.

Ono u šta nema nikakve dileme je da koncesioni ugovori sa koncesionarima u velikoj mjeri nisu poštovani te da je na taj način budžet Crne Gore oštećen za enormne svote novca, a što će ova država i njeni nadležni organi detaljno ispitati i utvrditi pojedinačnu krivično-pravnu odgovornost svih aktera koji su učestvovali u ovoj pljački najvećeg blaga Crne Gore.

Dok su se pojedini enormno bogatili, koristeći za enormno niske svote novca prirodne resurse svih nas, ogroman broj drvoprerađivača, ali i građana, nisu imali zakonit i pošten pristup šumama. Dok su veliki, pod pokroviteljstvom bivših čelnih ljudi i pojedinaca u šumarskom sektoru nesmetano eksploatisali, pa i arčili, naše šume, oni manji, mnogi i danas prisutni ovdje, bili su diskriminisani, a mnogi bili prinuđeni i da ugase svoje mukom izgrađene skromne pogone.

Rezultati ovakvog pristupa su poražavajući: zakinuti budžet, bujajuća korupcija, nerazvijena finalna proizvodnja, značajno devastirane šume, ogroman broj nezadovoljnih drvoprerađivača i građana. Kada se tome doda brutalna zloupotreba šumarskog sektora u partijske svrhe – gdje su građani raznim vidovima otvorenih i pritajenih ucjena bili vrbovani da daju glas, a zauzvrat dobiju drvo – onda je slika našeg šumarskog sektora još više poražavajuća.

Sa ovim u Crnoj Gori je završeno. Naša država započinje novu, zdravu i izazovnu fazu istinskog gazdovanja sopstvenim šumama, na zakonitim, pravednim, za sve jednakim i poštenim tržišnim osnovama. Svi vi, kao i svi ostali u našoj zemlji, dobrodošli ste partneri za saradnju zasnovanu na tim principima.

S tim u vezi, želim da vas informišem da će uskoro, nakon zakonom predviđenih procedura, država formirati posebno preduzeće „CRNA GORA ŠUME“, a mene itekako raduje što premijer lično, u skladu sa svojim nadležnostima, ima veliku motivaciju da uspostavi sistem zasnovan na punoj zakonitosti, pravednosti i odgovornosti u šumarskom sektoru.

Na kraju, pitate me, u dopisu, da podijelim sa vama saznanja ko su privilegovani drvoprerađivači i ko je šumarska mafija. Na to pitanje odgovor će dati državni organi Crne Gore u narednom periodu.

Ono što vam i svima drugima, kao direktor Uprave za šume, najiskrenije i najdobronamjernije obećavam, jeste zakonitost, neprivilegovanost, pravednost, tržišni pristup i dostupnost sirovini bez bilo kakve diskriminacije.

Još jednom se izvinjavam što, zbog vanrednih obaveza, danas nisam u prilici da i fizički budem sa vama, a vrata Uprave za šume jesu i biće otvorena za sve.“
Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

30.11.2022.
Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu (PRILOG)

Odluke u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2022. godinu.


29.11.2022.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA ZA PARTIJE 1,2 I 3

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA - Pljevlja, ul.Miloša Tošića br.4, koju zastupa v.d. direktora, Armin Mujević - NARUČILAC.

2) DOO „AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ“ – Pljevlja, koga zastupa, direktor Gojko Knežević - DAVALAC ROBA I USLUGA.
28.11.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 21.novembra do 28.novembra, 2022. godine.


24.11.2022.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto/Link)


Mujević: Novim Šumarskim informacionim sistemom i Strategijom gazdovanja šumama oblast šumarstva biće dodatno uređena i unapređena.


21.11.2022.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA (Prilog)

Za period od 14.novembra do 21.novembra, 2022. godine.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore - 2008.