English version
 
 
Četvrtak, 21.09.2017.
Broj posjeta: 457512
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

29.08.2017. / UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "POTKOVAČ“ – P.J. PLJEVLJA
Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "ŠUMA PLAN"- Banja Luka, koga zastupa direktor, Duško Topić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.


Dokumentacija je dostupna na linku ---> UGOVORI
 

 

Novosti

12.09.2017.
Rješenja u postupku po Javnom pozivu 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (PRILOG)

11.09.2017.
UGOVOR O NABAVCI ZIMSKE I LJETNJE SLUŽBENE UNIFORME ZA ČUVARE ŠUMA
Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "CENTROSLAVIJA"- Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Vlajko Tomašević - DOBAVLJAČ.

01.09.2017.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU ŠUMSKE KULTURE CRNOG BORA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama (``Službeni list CG`` br. 74/10 i 47/15) i člana 9
Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (``Službeni list CG``, br. 44/10) i
Odluke o prodaji drveta iz šumske kulture crnog bora član 2 (``Službeni list CG``, br. 53/17 od
14.08.2017. godine), Uprava za šume objavljuje Javni poziv

29.08.2017.
JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2017. GODINU
Na osnovu Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017.godinu, broj 07-365 od 16.februara 2017.godine (`Sl.list CG`, br.15/17), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv 4 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu.

29.08.2017.
UGOVOR O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "ČAKOR-VISITOR" – P.J. PLAV
Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa Ministar, Mr Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "WALD PROJEKAT"- Bosanska Krupa, koga zastupa direktor, Ismet Sendić, dipl.ing.šum. - IZVOĐAČ.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.