English version
 
 
Ponedeljak, 20.11.2017.
Broj posjeta: 528116
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

01.09.2017. / POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVETA U DUBEĆEM STANJU ŠUMSKE KULTURE CRNOG BORA
Na osnovu člana 38 Zakona o šumama (``Službeni list CG`` br. 74/10 i 47/15) i člana 9
Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (``Službeni list CG``, br. 44/10) i
Odluke o prodaji drveta iz šumske kulture crnog bora član 2 (``Službeni list CG``, br. 53/17 od
14.08.2017. godine), Uprava za šume objavljuje Javni poziv


Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI I KONKURSI
 

 

Novosti

27.10.2017.
UGOVORI O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U 2017. GODINI

19.10.2017.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka bukovog peleta u količini od 30 tona uz dostavljeni izvještaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta peleta, kojim se potvrđuju tražene tehničko-tehnološke karakteristike peleta.

13.10.2017.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA 4 ODJELJENJA PO PARTIJAMA

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume objavljuje na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga sječe, izvoza iz odjeljenja i sortiranje drvnih sortimenata na šumski lager za 4/četiri odjeljenja po partijama.

09.10.2017.
UGOVOR O NABAVCI USLUGA SJEČE, IZVOZA IZ ODJELJENJA I SORTIRANJE DRVNIH SORTIMENATA NA ŠUMSKI LAGER ZA ODJELJENJE 73A. G.J. "KRALJEVA GORA-BUNETINA" - P.J. PLJEVLJA

Ugovorene strane:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA - UPRAVA ZA ŠUME, koga zastupa ministar, Mr. Milutin Simović - NARUČILAC.

2) DOO "ŠIK LIM"- Bijelo Polje, koga zastupa izvršna direktorica, Gorica Dubak, dipl.ing.šum. - DOBAVLJAČ.

04.10.2017.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke robe je nabavka peleta za potrebe kotlarnice u centrali Uprave za šume.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.