English version
 
 
Utorak, 20.03.2018.
Broj posjeta: 2460756
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

19.03.2018. / UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, a sve sa ciljem praćenja i upotrebe službenih motornih vozila u vrijeme trajanja izbornog procesa, Uprava za šume objavljuje korišćenje službenih automobila u njenom voznom parku, za period od 12.marta do 19. marta, 2018. godine.


Putne naloge za vozila Uprave za šume, možete pogledati na sledećim linkovima:


- CENTRALA

- PJ PLJEVLJA

- PJ ROŽAJE

- PJ BERANE

- PJ ANDRIJEVICA

- PJ PETNJICA

- PJ PLAV

- PJ PLUŽINE

- PJ ŠAVNIK

- PJ KOLAŠIN

- PJ BIJELO POLJE

- PJ NIKŠIĆ

- PJ PODGORICA

- PJ GUSINJE
 

 

Novosti

19.03.2018.
OBAVJEŠTENJE O POVLAČENJU JAVNOG POZIVA ZA ODREĐENA ODJELJENJA

12.03.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 05.marta do 12.marta, 2018. godine.

05.03.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 26 februara do 05 marta, 2018. godine.

05.03.2018.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 26.februara do 05.marta, 2018. godine.

02.03.2018.
JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU

Na osnovu člana 77 Zakona o šumama („Službeni list CG“ br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 21/09) i čl. 4,5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), i Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 07-425 od 08.februara, 2018. godine (`Sl.list CG`, br.11/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.