English version
 
 
Utorak, 20.03.2018.
Broj posjeta: 2460758
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.03.2018. / PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Na osnovu obaveza po osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. List CG", broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine) Uprava za šume, sedmodnevno objavljuje na internet stranici pregled plaćanja, počev od 30.01.2018. godine, pa nadalje.

Pregledi se odnose samo na Upravu za šume.


Pregled plaćanja, možete pogledati na sledećim linkovima:

- PREGLED PLAĆANJA (05.03-12.03.2018.)
 

 

Novosti

19.03.2018.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 12.marta do 19.marta, 2018. godine.

19.03.2018.
OBAVJEŠTENJE O POVLAČENJU JAVNOG POZIVA ZA ODREĐENA ODJELJENJA

05.03.2018.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 26 februara do 05 marta, 2018. godine.

05.03.2018.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 26.februara do 05.marta, 2018. godine.

02.03.2018.
JAVNI POZIV ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2018. GODINU

Na osnovu člana 77 Zakona o šumama („Službeni list CG“ br. 74/10 i 47/15), člana 29 stav 1 i člana 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 21/09) i čl. 4,5 i 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), i Odluke Vlade Crne Gore o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu, broj 07-425 od 08.februara, 2018. godine (`Sl.list CG`, br.11/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume, objavljuje Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu.

Arhiva vijesti


Uprava za šume 2008.