English version
 
 
Nedelja, 20.10.2019.
Broj posjeta: 2948699
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

04.07.2019. / Koordinacioni tim Vlade: Nastaviti odlučno u spriječavanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu (FOTO/VIDEO/LINK)

Saopštena je osnovana sumnja da su pojedini službenici Područne jedinice Uprave za šume u Pljevljima napravili niz propusta kod dodjele drvne mase sa trase dalekovoda Pljevlja - Čevo zbog čega je Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu cjelokupnu dokumentaciju o tom slučaju proslijedio Odsjeku za privredni kriminalitet CB Pljevlja koji će u saradnji sa nadležnim tužiocem sprovesti neophodne radnje.

Ovaj slučaj kao i ostali koji su otkriveni i procesuirani u prethodnom periodu kao rezultat rada Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu bili su tema novog zajedničkog sastanka održanog u Pljevljima. Predstavnici tima na čelu sa državnim sekretarom za šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosavom Anđelićem, analizirali su ostvarene rezultate na planu zaštite šuma, sa posebnom pažnjom na dinamiku procesuiranja pokrenutih prijava protiv počinilaca bespravnih aktivnosti, uzurpacija od strane nadležnih organa.

Poseban fokus je bio usmjeren na područne jedinice Pljevlja, Mojkovac i Kolašin u kojima su u prethodnom periodu bile izražene i otkrivene bespravne sječe, a o kojima je javnost u kontinuitetu informisana. Koordinacioni tim je na sastanku, takođe, upoznat i sa nalazom Komisije koju je formirao direktor Uprave za šume Nusret Kalač sa zadatkom da utvrdi stanje šuma na području PJ Mojkovac na lokalitetima Petrovića Omar i Crvena lokva gdje je konstatovana bespravna siječa od 367,67 metara kubnih na tom području. I u tom pravcu, kako je poručeno, podnijeće se odgovarajuće prijave protiv odgovornog službenika Uprave za šume i koncesionara koji je vršio sječu na tom prostoru.


Detaljniji izvještaj sa sjednice međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, možete pogledati na sledećem linku ---> AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU BESPRAVNIH AKTIVNOSTI U ŠUMARSTVU - SASTANAK U PLJEVLJIMAPR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Radio televizija Pljevlja - Hronika Pljevalja - 05.07.2019. godine:

 

 

Novosti

17.10.2019.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 1)

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ.

17.10.2019.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 2)

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ"- Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Gojko Knežević - DOBAVLJAČ.

17.10.2019.
UGOVOR O NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA, ODRŽAVANJU I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA UPRAVE ZA ŠUME (ZA PARTIJU 3)

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "OSMANAGIĆ CO"- Nikšić, koga zastupa izvršni direktor, Damir Osmanagić - DOBAVLJAČ.

11.10.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke je nabavka peleta za potrebe grijanja poslovnih objekata Uprave za šume, P.J. Pljevlja i P.J. Plav.

09.10.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke su radovi na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume P.J. Žabljak, sa materijalom i opremom obezbijeđenim od strane ponuđača.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.