English version
 
 
Utorak, 16.07.2019.
Broj posjeta: 2797759
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana
Broj 6

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

04.07.2019. / Koordinacioni tim Vlade: Nastaviti odlučno u spriječavanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu (FOTO/VIDEO/LINK)

Saopštena je osnovana sumnja da su pojedini službenici Područne jedinice Uprave za šume u Pljevljima napravili niz propusta kod dodjele drvne mase sa trase dalekovoda Pljevlja - Čevo zbog čega je Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu cjelokupnu dokumentaciju o tom slučaju proslijedio Odsjeku za privredni kriminalitet CB Pljevlja koji će u saradnji sa nadležnim tužiocem sprovesti neophodne radnje.

Ovaj slučaj kao i ostali koji su otkriveni i procesuirani u prethodnom periodu kao rezultat rada Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu bili su tema novog zajedničkog sastanka održanog u Pljevljima. Predstavnici tima na čelu sa državnim sekretarom za šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosavom Anđelićem, analizirali su ostvarene rezultate na planu zaštite šuma, sa posebnom pažnjom na dinamiku procesuiranja pokrenutih prijava protiv počinilaca bespravnih aktivnosti, uzurpacija od strane nadležnih organa.

Poseban fokus je bio usmjeren na područne jedinice Pljevlja, Mojkovac i Kolašin u kojima su u prethodnom periodu bile izražene i otkrivene bespravne sječe, a o kojima je javnost u kontinuitetu informisana. Koordinacioni tim je na sastanku, takođe, upoznat i sa nalazom Komisije koju je formirao direktor Uprave za šume Nusret Kalač sa zadatkom da utvrdi stanje šuma na području PJ Mojkovac na lokalitetima Petrovića Omar i Crvena lokva gdje je konstatovana bespravna siječa od 367,67 metara kubnih na tom području. I u tom pravcu, kako je poručeno, podnijeće se odgovarajuće prijave protiv odgovornog službenika Uprave za šume i koncesionara koji je vršio sječu na tom prostoru.


Detaljniji izvještaj sa sjednice međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, možete pogledati na sledećem linku ---> AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU BESPRAVNIH AKTIVNOSTI U ŠUMARSTVU - SASTANAK U PLJEVLJIMAPR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Radio televizija Pljevlja - Hronika Pljevalja - 05.07.2019. godine:

 

 

Novosti

12.07.2019.
UGOVOR O NABAVCI ELEKTRO MATERIJALA I RADOVA NA UGRADNJI ELEKTROINSTALACIJA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME - P.J. ŽABLJAK

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "13 Januar"- Podgorica, koga zastupa direktorica, Rosa Kečina, dipl.pravnica - IZVOĐAČ.

12.07.2019.
Zaplijena 24 kubika drvne građe zbog sumnje u nelegalan promet (FOTO/VIDEO)


U zajedničkoj akciji Vladinog Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i predstavnika OB Žabljak, izvršena je zapljena oko 24 kubika drvne građe koja je bila stavljena u promet sa nepropisnom dokumentacijom.

10.07.2019.
JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU

Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini.

09.07.2019.
CJENOVNIK NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Cijene za nedrvne šumske proizvode izražene su za ljekovito bilje, šumske plodove i gljive u sirovom stanju.

08.07.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke, je nabavka elektro materijala i radovi na ugradnji elektro instalacija u sklopu druge faze radova na izgradnji novog poslovnog objekta Uprave za šume P.J. Žabljak.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.