English version
 
 
Subota, 14.12.2019.
Broj posjeta: 2971204
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana
Broj 3

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

24.07.2019. / ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA ŠTAMPANIH OBRAZACA U SKLADU SA PRAVILNIKOM


Predmet nabavke je nabavka štampanih obrazaca u skladu sa važećim Pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata i uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata.
Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI I KONKURSI
 

 

Novosti

12.12.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke je nabavka treseta i zaštitnih mreža za potrebe rasadničke proizvodnje šumskih sadnica.

12.12.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke je nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara

11.12.2019.
UGOVOR O NABAVCI POLIAMIDNIH PLOČICA I ALATA ZA DOZNAKU STABALA, PRIJEM I OBILJEŽAVANJE DRVNIH SORTIMENATA

Ugovorene strane:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Nusret Kalač, dipl. pravnik - NARUČILAC.

2) DOO "TEHNOPLAST"- Beograd, koga zastupa izvršni direktor, Slobodan Kerečki - DOBAVLJAČ.

11.12.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVALJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

Predmet nabavke je nabavka novog terenskog motornog vozila.

25.11.2019.
OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE PLAĆANJA POSEBNE NAKANDE (Prilog)

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.