English version
 
 
Ponedeljak, 19.08.2019.
Broj posjeta: 2816915
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

05.08.2019. / Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu boravio u Rožajama: Uočene nepravilnosti prilikom kontrole koncesije (FOTO/LINK)


Od početka aprila, kada je odlukom Vlade formiran, Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održao je osam sjednica. Predstavnici tog radnog međuresorskog tijela bili su na terenu u više crnogorskih opština, posebno obilazeći područne jedinice u kojima su šume ugrožene bespravnim aktivnostima.


Intenziviranim i koordiniranim aktivnostima nadležnih organa postignuti su značajni rezultati u evidentiranju i procesuiranju osumnjičenih počinilaca nelegalnih aktivnosti u ovom sektoru, kako u dijelu poslovanja preduzeća, tako i kada je riječ o slučajevima bespravne sječe.


Na posljednjoj sjednici održanoj juče u Rožajama posebna pažnja bila je posvećena kontroli korićenja šuma, gdje su analizom stanja uočene nepravilnosti kod kontrole sprovođenja koncesija, posebno kod zaduženja i razduženja koncesionara i dostavljanja primopredajnih zapisnika Upravi za šume. Odgovornim licima u PJ naloženo je da do sledeće sjednice dostave detaljna izjašnjenja po svim ugovorima o korišćenju šuma.


Na sastanku je analiziran rad po svim područnim jedinicama Uprave za šume sa stanovišta zaštite šuma od bespravnih sječa.Detaljniji izvještaj sa sjednice koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, možete pogledati na sledećem linku ---> AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU BESPRAVNIH AKTIVNOSTI U ŠUMARSTVU - SASTANAK U ROŽAJAMA
PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja


 

 

Novosti

16.08.2019.
JAVNI OGLAS 2 ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DAVANJE PRAVA NA KOMERCIJALNO KORIŠĆENJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ZA 2019. GODINU

Uprava za šume daje na komercijalno korišćenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnoj svojini.

Nedrvni šumski proizvodi daju se na komercijalno korišćenje u Područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama kojim gazduje Uprava za šume, po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, kako stoji u datoj tabeli.

12.08.2019.
INFORMACIJA O ZAHTJEVIMA ZA POMOĆ U TEHNIČKOM DRVETU SA PREDLOGOM ZA DODJELU POMOĆI BEZ NAKNADE SA ZAKLJUČCIMA VLADE (Prilog)

Vlada Crne Gore, na sjednici od 01. avgusta 2019. godine, razmotrila je Informaciju o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći bez naknade, koju je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i s tim donijela određene zaključke.

31.07.2019.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, Gazdinskoj jedinici “ Vojnik -Brezna” u Područnoj jedinici Plužine u skladu sa datom tabelom.

30.07.2019.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Opis predmeta javne nabavke, je nabavka predmeta: štampanje obrazaca u skladu sa važećim pravilnikom o doznaci stabala za sječu, načinu prijema i obilježavanja drvnih sortimenata i uvjerenja o porijeklu drvnih sortimenata za potrebe Uprave za šume.

29.07.2019.
Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom (PRILOG)

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Vlade CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, starješina Uprave za šume objavljuje

JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.