English version
 
 
Srijeda, 18.09.2019.
Broj posjeta: 2926333
  Novosti | Tenderi, konkursi i dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

05.09.2019. / POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA


Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja, gazdinskoj jedinici “Javorak-Vojnik ” u područnoj jedinici Nikšić u skladu sa datom tabelom.Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI I KONKURSI
 

 

Novosti

18.09.2019.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja gazdinskoj jedinici “Bukovica” u područnoj jedinici Šavnik u skladu sa sledećom tabelom.

17.09.2019.
JAVNI POZIV 5 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.

14.09.2019.
JAVNI POZIV 4 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2019. GODINU

Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za P.J. Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Plužine, Šavnik i Danilovgrad za 2019. godinu, u gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama, kako stoji u sledećoj tabeli.

12.09.2019.
OBAVJEŠTENJE UČESNICIMA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU ZA 2019. GODINU (Prilog)

Obavještenje učesnicima Javnog poziva 3 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019. godinu.

11.09.2019.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA POSTAVLJANJU TERMO FASADE, OLUKA I ULAZNIH VRATA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J. ROŽAJE

Predmet nabavke su termoizolaterski radovi sa fasadom, izrada i postavljanje oluka, nabavka i zamjena spoljašnjih vrata.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.