English version
 
 
Utorak, 29.09.2020.
Broj posjeta: 3094621
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

13.05.2020. / POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi dalekovoda 400 KV Čevo-Pljevlja, u Gazdinskoj jedinici “Tara Kosanica” u Područnoj jedinici Pljevlja - Partija 1, prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta Pljevlja-Metaljka, u Gazdinskoj jedinici “Jugoštica” u Područnoj jedinici Pljevlja - Partija 2 i prodaja drvnih sortimenata na lageru, dobijenih sječom stabala na trasi puta na lageru, u Područnoj jedinici Rožaje u gazdinskim jedinicama „Baćko Besničke šume“ i „Crnja Ibarac“ - Partija 3, po vrstama i količini datim u sledećim tabelama.


Dokumentacija je dostupna na linku ---> TENDERI-KONKURSI-OGLASI
 

 

Novosti

28.09.2020.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Upotreba službenih vozila Uprave za šume za period od 21.septembra do 28.septembra, 2020. godine.

28.09.2020.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 21.septembra do 28.septembra, 2020. godine.

21.09.2020.
UPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA U UPRAVI ZA ŠUME (Prilog)

Upotreba službenih vozila Uprave za šume za period od 14.septembra do 21.septembra, 2020. godine.

21.09.2020.
PREGLED PLAĆANJA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)

Za period od 14.septembra do 21.septembra, 2020. godine.

15.09.2020.
Poziv za javnu raspravu o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožaje (LINK)

JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožaje.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.