English version
 
 
Četvrtak, 03.12.2020.
Broj posjeta: 3121413
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

12.11.2020. / PLAN INTEGRITETA UPRAVE ZA ŠUME (Prilog)


Dokumentacija je dostupna na sledećem linku -> Plan integriteta Uprave za šume
 

 

Novosti

02.12.2020.
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Izbor najpovoljnije ponude za nabavku alat-instrumenata za mjerenje oble građe

28.11.2020.
REAGOVANJE na novinski članak objavljen u DN “Vijesti“, 28.11.2020. godine (PRILOG)

Povodom teksta objavljenog u DN "Vijesti", 28.11.2020.godine, sa naslovom „Država aminovala sječu preko 5.000 kubika zaštićene vrste”, Uprava za šume objavljuje reagovanje.

26.11.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka opreme za nadogradnju IT sistema Uprave za šume.

26.11.2020.
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE (Prilog)

Predmet javne nabavke je nabavka alat-instrumenata za mjerenje oble građe.

21.11.2020.
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA U P.J. PLUŽINE I P.J. KOLAŠIN

Predmet aukcije je prodaja drvnih sortimenata u P.J.Plužine dobijenih sječom stabala na trasama pristupnih puteva za izgradnju 400 KW dalekovoda Pljevlja-Čevo i P.J.Kolašin dobijenih sječom stabala na trasi pristupnog puta za izgradnju dalekovoda za auto put Bar-Boljare i trasa skijališta ,,Kolašin 1450’’ i ,,Kolašin 1600’’, po Partijama, u skladu sa količinama i vrstama drveta, kako stoji u datim tabelama.

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.